WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою – пріоритетний напрямок мовної та всієї освіти в Україні - Реферат

Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою – пріоритетний напрямок мовної та всієї освіти в Україні - Реферат

стало, на наш погляд, на заваді спроб МОНУ впровадити тестування на випускних іспитах у середніх школах у 1993-94 рр.[31, 3-4], результати яких зараховувались як складова частина вступних іспитів до вищих навчальних закладів України.
У цілому ця позитивна спроба МОНУстандартизувати в масштабах країни вимірювання та оцінювання рівня знань усіх випускників середніх шкіл за єдиними критеріями залишилась тільки спробою з причин недостатньої наукової, методичної та організаційної підготовки цього процесу.
Новою спробою впровадити систему зовнішнього тестування в національному масштабі став проект "Центру тестових технологій", який фінансується міжнародним фондом "Відродження" та здійснюється за підтримки Міністерства освіти і науки України. І хоча у цьому проекті, початок якого сягає у 2002 р., можна знайти цілу низку важливих прорахунків і недоліків, які, на наш погляд, призведуть до того, що, як і у вищезгаданому випадку, ця спроба теж залишиться спробою, - неоціненна роль і заслуга ЦТТ полягає в тому, що в Україні з'явилось розуміння необхідності запровадження зовнішнього моніторингу, зокрема зовнішнього тестування. Безглуздо було б нехтувати досвідом великої організаційної роботи ЦТТ з цього проекту.
Найбільш вдала спроба запровадження тестування у навчальний процес, на наш погляд, була здійснена Міністерством охорони здоров`я на початку 90-х років. Запроваджена у медичних навчальних закладах система тестування " Кроки "- є першою в Україні, хоча і вузькопрофесійною, системою тестування загальнодержавного рівня.
Неоціненний внесок у подальший розвиток української лінгводидактичної тестології має переклад українською зазначених вище РРЄ, здійснений науковцями і фахівцями КНЛУ під науковим керівництвом професора С.Ніколаєвої - визнаної у світі і Європі однієї з найдосвідченіших вчених у галузі лінгвістичної методології.
Було б також несправедливим не відзначити діяльність провідних університетів України у створенні й розвитку сучасного етапу української тестології, серед яких слід назвати ЛНУ ім. Франка, Києво- Могилянську академію, КНЛУ, ДНУ, ВНУ, ХНУРЕ, ТНУ ім. В.І. Вернадського, КДМУ ім. С.І. Георгієвского, ЗІДМУ та багато інших.
Важливим науково-теоретичним і практичним кроком у цьому процесі, у становленні української школи тестології є спільна діяльність НДІУ МОНУ разом з АПН України, зокрема Центром комп'ютерних інформаційних систем АПН України та вченими і фахівцями Київського національного лінгвістичного університету, яка призвела до створення вітчизняних технологій і програмного забезпечення здійснення у режимах On-Line і Off-Line комп'ютерного тестування ( а фактично вітчизняної інноваційної моделі зовнішнього моніторингу) у вигляді згаданих у статті Інтернет-олімпіад.
Чотирирічна (2000-2004 рр.) апробація зазначених інноваційних технологій і програмного забезпечення на загальнодержавному рівні, ретельний їх аналіз, багаточисленні відгуки і рецензії вчених і фахівців дозволяють стверджувати, що в Україні є достатній комплекс інноваційних вітчизняних технологій і засобів для здійснення загальнодержавного зовнішнього моніторингу освіти, який не тільки не поступається за якістю західним зразкам, але й по деяких напрямках кращий за них. Особливо зазначимо, що впроваджена на загальнодержавному рівні згадана вітчизняна модель зовнішнього моніторингу базується саме на використанні комп'ютерної форми тестування. Обрання фахівцями НДІУ МОНУ саме такої форми є наслідком врахування результатів багаторічної дослідницької і практичної роботи з тестології, порівняльного аналізу існуючих у провідних країнах сертифікаційних систем, стану, тенденцій і перспектив розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій в Україні і світі.
Отже, в Україні, як і в розвинених країнах світу, потужно триває процес застосування і використання тестування. При цьому бачимо незворотний і динамічний поступовий перехід на комп'ютерну форму тестування, що свідчить про початок інноваційно нового технологічного етапу у галузі тестування. Наприклад, Данія прийняла десятирічну державну програму застосування комп'ютерного тестування.
У вітчизняній моделі зовнішнього моніторингу має бути використана саме комп'ютерна форма тестування. У час, коли українська освіта знаходиться тільки на початку процесу широкого запровадження тестових технологій в освіті, ми маємо унікальний шанс уникнути бланкового тестування, не тільки наздогнати розвинуті країни світу у цій галузі , а й стати одночасно з ними нарівні. Не скористатись цим шансом - є великий злочин для держави Україна.
Література:
1. Майкл Фулан. Сили змін. Вимірювання освітніх реформ. - Львів: Літопис, 2000. - с.11.
2. Чешков О. Витоки кризи в українській освіті//Українознавство, - 2004. - Число 3-4, - С. 158-164.
3. Лукашенко В.В. Від фальшивих романтичних закликів до прагматизму практичних дій. //Українознавство. - 2005. -Число 2. - С. 96-100.
4. Михєєв В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 200 с.; Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. - М.: Логос, 2002. - С. 20-35.
5. Накази МОНУ: № 409 від 17.07.2002 р. "Про проведення експерименту щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень учнів", №289 від 13.04.2004р. "Про продовження експерименту щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень учнів у 2004 році" .
6. 6 Постанова Кабінету міністрів України №1095 від 25.08.2004р. "Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти", № 1312 від 31.12.05 р. "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти" .
7. Леонський В.Д., Лавінський М.С., Паращенко Л.І. Організація тестування у середньоосвітньому навчальному закладі / Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка.- К.: 2001.- С. 3-4.
8. Веб сайт КФ НДІУ МОНУ: http://dsl.sf.ukrtel.net/, розділ "Тестування".
9. Цатурова И.А. Из истории развития тестов в СССР и за рубежом. Таганрог, 1969. - 51с.
10. A.C.E Long Detailed History of the I.Q. Test - http://www.aceviper.net/aceviper_net/ace_intelligence/aceviper_detailed_history_of_the_iq_test/aceviper_long_detailed_history_of_the_iq_test.html
11. 11 James McKeen Cattell. Mental tests and measurements// Mind. 1890. Vol. 5. No 15, р. 373-381.
12. Measurement and evaluation in psychology and education. Robert M. Thorndike, George K. Cunningham, Robert L. Thorndike, Elizabeth P. Hagen. 5th Ed// Collier Macmillan 1991 - p. 5.
13. Бернштейн М.С. Методологические предпосылки метода тестов // Тесты: теория и практика.- М.:1930, N3; Бернштейн М.С. К методике составления и проверки тестов // Вопросы психологии. 1968.-№1.
14. Bulletin of the ACT program. - Netherlands: International Edition, 1994-95

 
 

Цікаве

Загрузка...