WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою – пріоритетний напрямок мовної та всієї освіти в Україні - Реферат

Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою – пріоритетний напрямок мовної та всієї освіти в Україні - Реферат

більшість спеціалістів з проблем тестування вважають, що для учнів тести є безпосередньо тим уроком, який дозволяє їм краще оцінитисебе, з'ясувати мету і методи навчання та виступає як самоконтроль. Вони вважаються найбільш гуманною формою контролю в освіті. При правильному використанні тести допомагають як викладачам, так і учням, а при неправильному можуть загальмувати процес навчання. Підкреслюється, що, якщо не буде врахована навчальна функція тестів, то вони можуть завдати шкоди як учням, так і програмі навчання.
Нова хвиля використання тестів, починаючи з 60 х років, мала загальноосвітній характер і була пов'язана з розробками американського педагога Р. Тайлера (за його ініціативою розроблена програма National Assessment of Educational Progress (NAEP) - Державна програма педагогічних вимірів, яка суттєво вплинула на впровадження тестування в систему освіти США) [17]. Головний принцип Р. Тайлера полягає в тому, що його програма мала за мету не здійснювати контроль за місцевими системами шкільної освіти "зверху", а викликати до життя внутрішню зацікавленість людей до вдосконалення цих систем та навчального процесу в них.
За минуле століття тестування бурхливо і масштабно поширилось у світі далеко за межі системи освіти і зараз використовується при масових іспитах на професійну здатність, масових наборах до армії, при комплектації спеціальних підрозділів поліції та інших служб [18, 52]. Як підтвердження, наведемо такий факт. Якщо за бібліографією Д. Ланге і Р. Кліффорда [19] тільки в галузі лінгводидактичного тестування за період 1966-1979рр. з'явилося біля 1500 публікацій, то на сьогодні лише веб-сайтів з цієї ж тематики у пошукових системах мережі Інтернет ми знайшли близько 3 мільйонів. Отже, ця галузь набула поширення у розвинутих країнах світу, в тому числі і США, що визнана лідером щодо використання тестів, де накопичено великий досвід у розробках та практичному використанні тестів у різних сферах діяльності.
Наприкінці 70 х років проводилось соціологічне дослідження з метою з'ясувати, що спричинило таке широке використання тестів у навчальних закладах США. Були виявлені такі три основні причини [20, 5-10]:
- бізнесовий інтерес до максимально ефективного використання людських ресурсів;
- прагнення винагороджувати талант незалежно від його соціального походження;
- загальновизнана необхідність американців у національних стандартах.
Важко не погодитися з тим, що ці причини є актуальними і для сучасної України.
Якщо Америці належить дуже вагомий внесок як у розвиток сучасної тестології, так і в практику застосування стандартизованих тестів, то не меншої уваги заслуговують досягнення британської освіти у галузі розробки та використання лінгводидактичного тестування. Ще в 1858 р. в Англії був заснований UCLES (Unіversіty of Cambrіdge Local Exams Syndіcate) - Екзаменаційний синдикат Кембріджського університету [21], який розробляв та приймав іспити з академічних і професійних дисциплін від початкового до університетського рівня. Цією організацією розроблена одна з найперших у світі система екзаменів з перевірки загального рівня володіння англійською мовою, так звані мовні Кембріджські іспити, або як їх ще поширено називають - Кембріджські сертифікати, які мають п'ять рівнів. Вони визначають глибину знань і умінь з письма, читання, говоріння і сприйняття мови на слух (аудіювання), тобто з усіх видів мовленнєвої діяльності, як того і вимагає класична сучасна методологія контролю знань та умінь у лінгвістиці.
Альтернативою кембріджським сертифікатам стали сертифікати ІELTS (Іnternatіonal Englіsh Language Testіng System) [22] - Міжнародної системи тестування з англійської. Ця система розроблена Британською Радою разом з екзаменаційними службами UCLES і Міжнародною програмою розвитку австралійських університетів і коледжів. Сертифікат ІELTS, який засвідчує практичне володіння мовою, визнається більшістю університетів Великобританії, Австралії і Нової Зеландії, а також університетами інших країн, у яких викладання здійснюється англійською. У США, до речі, британські сертифікати визнаються лише в декількох університетах. Це і є підтвердженням факту необхідності створення саме вітчизняної моделі тестування, а не запозиченої.
Іспит складається з чотирьох частин, які містять завдання з чотирьох видів мовленнєвої діяльності та кожний з яких оцінюється за 9-бальною системою. За підсумком результатів, у відповідності до загальної суми набраних балів, визначається рівень володіння мовою, який може знаходитися у діапазоні від фактичної відсутності знань (1 бал) до професійного володіння мовою (9 балів) [23].
Вищезазначеним британським сертифікатам серйозну конкуренцію в світі і Європі складають сертифікати TOEFL (Test of Englіsh as a Foreіgn Language)[24] - міжнародний екзамен з англійської мови як іноземної, розроблений у Пристонському університеті , Нью-Джерсі, США. Наявність результатів TOEFL є необхідною умовою для вступу студентів або аспірантів до більш ніж у 2400 коледжів та університетів США, Канади і деяких інших країн. Іспит також складається з чотирьох частин.
Дуже важливо акцентувати, що з липня 1998 р. як в Америці , так і в багатьох інших країнах світу і Європи паралельно з бланковою (паперовою) формою тестування, іспит TOEFL став прийматися з використанням комп'ютерних тестів. І на сьогодні частка тих, хто складає цей іспит саме за такою формою, становить 96%. Так само, як і у випадку з ІELTS, результати TOEFL дійсні протягом двох років [25].
У результаті не можна не відзначити той факт, що з усіх перерахованих вище іспитів тільки Кембріджська сертифікація використовується як для іноземців, так і для носіїв мови і має необмежений термін дії. Саме через це ми вважаємо за доцільне взяти Кембріджську систему сертифікації за основу і зразок при проектуванні і розробці інструменту загальнодержавної сертифікації української мови. Але при цьому обов'язково слід враховувати стан розвитку, граматичну і лексичну специфіку структури мови та, безумовно, переваги визнаних у світі і Європі мовних сертифікаційних систем: TOEFL, ІELTS - в англомовних країнах; KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom), ZD(Zertifikat Deutsch), ZOP (Zentrale Oberstufenprufung), ZMP (Zentrale Mittelstufenprufung) - в Німеччині для німецької мови, DALF(Diplome Approfondi de Langue Francaise), DELF(Diplome d'Etudes en Langue Francaise) - у Франції для французької; C.I.E. (Certificado Inicial de Espanol), D.B.E. (Diploma Basico de Espanol), D.S.E. (Diploma Superior de Espanol) - в Іспанії для іспанської; CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), CELI 1, 2, 3, 4, 5 (Certificatos di Conoscenza della Lingua Italiana ) - в Італії для італійської та інших.
Кожна з наведених систем має певні ознаки, належні саме цій системі, залежно від поставленої мети сертифікування та специфіки тієї або іншої мови, але у кожній з них

 
 

Цікаве

Загрузка...