WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Діяльність органів по українізації вищих ланок державного апарату УРСР (20-ті роки ХХ ст) - Реферат

Діяльність органів по українізації вищих ланок державного апарату УРСР (20-ті роки ХХ ст) - Реферат

комісії, проект загального декрету та представити його на затвердження РНК. Таким чином, ця комісія була першим державним органом, який безпосередньо займався проблемами українізації, і хоча її функції обмежилися лише розробкою проекту декрету, все одно це було великим здобутком, адже завдяки роботі цієї комісії з'явився документ великої важливості.
Для українізації по партійній лінії діяла комісія ЦК КП(б)У з національного питання, яка в травні 1923 р. виступила з постановою про декретування обов'язкового знання всіма державними службовцями двох мов. Пропонувався термін - 1 рік. Але, виходячи з того факту, що комісія була партійним органом, цілком ясно, що вона не повинна була займатися питанням українізації центральних органів державної влади, хоча зрозуміло, що партійні постанови торкалися майже всіх сторін суспільно-політичного життя. До цієї комісії, а іноді до бюро Секретаріату ЦК КП(б)У надсилалися звіти про стан загальної українізації в держапараті. Так, у жовтні 1923 р. в ЦК КП(б)У надійшов документ від ВУЦВК, в якому зазначалося, що робота ВУЦВК щодо українізації розподіляється на дві частини: українізацію власного апарату ВУЦВК і українізацію підлеглого апарату, головним чином в Губвиконкомах. ВУЦВК підкреслював, організував курси української мови для співробітників у своїх стінах. Всього на курсах навчався 41 співробітник. Далі у звіті зазначалося: "Для того, аби надати роботі по українізації апарату ВУЦВК більшої важливості і для того, щоб зміцнити ту частину апарату, яка вже перейшла на українську мову, вжито такі заходи: а) призначено нового керуючого справами ВУЦВК, що знає мову; б) встановлений прийом нових співробітників, виключно таких, що знають мову; в) взята на службу українська стенографістка" [4, - Ф.1. - Оп. 2, - Спр. 940, - Арк. 113]. Іншим органом, куди надходили документи щодо українізації і звідки чекали на допомогу, був Народний комісаріат освіти. НКО методологічно керував українізацією і разом з НК робітничо-селянської інспекції здійснював перевірку цього процесу. Цей наркомат був унікальною інституцією: "одночасно міністерство освіти та супер міністерство, якому було доручено контроль над культурними справами республіки та українізацію в усіх сферах життя" [5, 111]. За браком єдиного керуючого органу, НКО мав очолити цю роботу, тим більше, що в керівництві Наркомосу майже завжди знаходились активні українізатори. З 1923 р. НКО очолював боротьбист Г.Гринько, якого зняли в 1923 р. за "надмірну українізацію" [6, 111]. З 1924 по 1927 р. НКО керував О.Шумський, якого теж було знято з посади за надто активну, на думку Москви, позицію у справі національного відродження. У 1927 р. до керівництва справами НКО прийшов М.Скрипник, який "не тільки підсилив авторитет партійного керівництва українізації, а й посилив та підніс на вищий, так би мовити, державний рівень і сам процес українізації" [7, 69]. Протягом всього періоду українізації НКО не втратив свого впливу на цей процес. Навіть коли вже була організована Центральна комісія українізації, НКО залишив за собою методичні, контрольні й дещо організаційні функції щодо українізації центральних органів державного апарату.
Ще у 1923 р. саме на НКО було покладене завдання зібрати інформацію та матеріали щодо українізації держапарату. Так ЗО липня того року Наркомос видав обіжник, в якому просив негайно надати такі відомості про хід кампанії по українізації: а) які установи будуть українізуватися у першу чергу, які у другу і т.д.; б) в який термін передбачається провести українізацію; в) як проводиться українізація (організація курсів, прийом робітників, які знають українську мову) [4, - Ф.Р-166, - Оп.З, - Спр.ЮЗЗ, -Арк.83]. Відповіді на ці питання треба було надіслати не пізніше 31 липня, а вже наступного дня був затверджений декрет "Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвитку української мови".
НКО мав і деякі контрольні функції. Наприклад, в 1926 р. співробітник цього відомства К.Мушастий за мандатом НКО здійснив перевірку загального стану українізації Найвищого Суду УРСР. Результати, подані до НКО, виявилися вкрай незадовільними. Як з'ясувалося, всі співробітники НС УРСР непартійці проходили перевірку і їх було зараховано до відповідних категорій, але майже всі співробітники члени партії виявили мало бажання вивчати українську мову, мотивуючи це різними причинами. Курси української мови працювали в стінах НС УРСР з вересня 1923 р. по 26 квітня 1926 р. Перевіряючий особливо підкреслив той факт, що адміністрація "порушувала волю Уряду, приймаючи службовців на посади без знання української мови" [4, -Ф,166, -Оп.5, -Спр.408, -Арк.185]. 40 таких осіб було зараховано до установи після 15 липня 1925 р. І хоча, на думку перевіряючого, НС був українізований на твердих 60%, це ще не доводило свідомого ставлення до політики українізації. Він підкреслював, що урядові службовці, боячись втратити посаду, активніше ставилися до українізації, а відповідальні ховалися за мур партійності й перевантаження роботою. Враховуючи ці моменти, співробітник Наркомоса досить категорично пропонував за незнання української мови звільняти з посад працівників, незалежно від характеру роботи.
На підставі липневої (1925 р.) постанови Раднаркому при НКО було створено підвідділ ліквідації української неписьменності (Укрлікнеп), який централізовано приступив до організації курсів і методичного керівництва справою українізації [8, - 4.56, - Арт.332]. На цей орган покладалася вся відповідальність за нормальне і якісне функціонування курсів. ЦК по українізації радапарату при РНК УРСР так зверталася до Укрлікнепу: "...Одержано з місць декілька повідомлень про відсутність в достатній мірі на місцях українських книжок при книгозбірнях, а також про недостатність вказівок, програм та інструкцій. ЦК по українізації пропонує вжити заходи щодо усунення вищезазначених хиб і забезпечення нормального ходу роботи курсів" [4, - Спр.78, - Арк..46]. Таким чином, Укрлікнеп був підлеглим Центральній комісії по українізації радянського апарату при РНК УРСР, хоча до Укрлікнепу НКО й надсилалися загальні відомості простан українізації службовців.
В тісному контакті з НКО на терені українізації працював Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції, на який згідно п.17 постанови ВУЦВК та РНК УРСР від ЗО квітня 1925 р., покладався обов'язок допомагати установам у роботі щодо українізації [8, - 4.26, - Арк.202]. НКРСІ підтримував та допомагав Укрлікнепу вказівками, інструкціями і своїм авторитетом. Контролюючи центральні установи, НКРСІ примушував останні до вироблення календарних планів українізації своїх установ, заснування курсів, збільшення відсотку листування українською мовою в межах України та утворення україномовного оточення, яке б допомагало співробітникам радянського апарату зрозуміти необхідність цієї політики і свідомо її сприймати. Так, НКРСІ звертався до НК внутрішніх справ, ВРНГ, Уповноваженого НК пошт і телеграфів, Уповноваженого НК шляхів у справі вживання співробітниками української мови в розмовах із відвідувачами. Уповноваженим НК пошт і телеграфів та НК шляхів було зауважено, що необхідно українізувати написи, штемпелі, печаткиобливо на кореспонденції, що йде з-за кордону [4, - Ф.1,- 0п. 2, - Спр.3879, - Арк.115].
Цей наркомат найбільше уваги приділяв перевіркам та контролю. Доповіді, звіти та службові записки, які НКРСІ подавав у різні інстанції, були дуже критичні й гострі. "Українізація держапарату до цього часу дала невеликі наслідки: а) короткотермінові курси не могли дати належного знання; б) не було централізованого керування та обліку наслідків роботи курсів у Всеукраїнському масштабі; в) несвоєчасний та надто обмежений відпуск коштів. ...Партійців, що знають мову 18%, позапартійців - 43,7%; відсутність гострих вказівок та натиску з центру та з боку відповідальних працівників" [4, - Арк..171]. Такі висновки були типовими при перевірках, які здійснював

 
 

Цікаве

Загрузка...