WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Геополітичні дослідження в українознавстві - Реферат

Геополітичні дослідження в українознавстві - Реферат

соціально-природної спільноти людей відбувається виключно в межах конкретного біогеографічного регіону, який включає оригінальний ландшафт та інші складові природного довкілля і проходить під впливом таких важливих природних факторів, як: міграція, мутаційний процес, кількісний склад автохтонного населення, природний відбір. Слід звернути увагу на те, що геополітична методика аналізу творення українського етносу в межах унікального біогеографічного регіону є поєднувальною історично-культурного і психологічно-політичного напрямів.
Вивчення геополітичних проблем здійснюєтьсявченими в таких методичних аспектах:
а) аналіз проблем в їх просторовому, територіальному, соціальному вираженні;
б) вивчення проблем на регіональному, державному, світовому рівнях;
в) врахування впливу різноманітних природних і суспільних чинників на розвиток, структуру та функціонування об'єктів дослідження.
Враховуючи ці аспекти, основними об'єктами геополітичних досліджень визначені: географічне розташування української території; потенціал природних та людських ресурсів; кліматичні умови; природні особливості території; історичні, культурні та психологічні традиції етносу.
Погляди П.Кононенка, Т.Кононенка, В.Сніжка та попередніх українських геополітичних дослідників відрізняються від домінуючих теорій європейських вчених та їхніх послідовників у Росії та в Україні у визначенні проблем дослідження. Загальновизнаним є твердження про обмеженість територіального простору багатьох європейських країн, що обумовлює розвиток геополітичних ідей просторового росту держав, боротьбу країн за контроль над узбережжям морів та природно-ресурсними регіонами.
Концептуальна схема геополітичних досліджень українських вчених ґрунтується на визначенні сталості й незмінності території етнічної ґенези та соціально-культурного розвитку української нації. Зміна суспільно-політичної ситуації в Україні та світі була і є визначальною для ідейної спрямованості наукової і дослідної роботи українських науковців та громадських діячів.
У 1-ій половині XX ст. геополітичні дослідження полягали у визначенні спроможності українців відновити національну державу та утвердити її геополітичні інтереси у протистоянні колоніальним імперіям - Росії, Австро-Угорщині, Польщі, СРСР, Німеччині. Наприкінці XX ст. найголовнішим завданням українознавчих геополітичних досліджень стало осмислення державотворчих і культурних традицій українського етносу. В контексті швидких економічних і політичних змін у світі XXI ст. висуває завдання розробити й обґрунтувати геополітичну концепцію відновлення національної української держави та реалізації її геостратегічних інтересів у міжнародних відносинах. Дослідження феномена української держави як довговічного просторового явища у взаємозалежності з процесами розвитку автохтонного етносу на власному земному просторі - основна синтезуюча концепція поглядів геополітичних дослідників та сучасних вчених-українознавців.
Запропоновані етапи розвитку геополітичної думки доцільно розглядати у п'яти часових періодах, в яких здійснювалися синтезовані дослідження: перебування територій України в Російській та Австро-Угорській імперіях (1900 - 1917 рр.); українські терени у складі СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини (20 - 30 рр. XX ст.); закріплення українських територій за СРСР, Польщею, Чехословаччиною, Румунією (1945 - 1960 рр.); відновлення української держави (1991-2000 рр.); українська держава у XXI ст..
Систематизація та розкриття змістовності етапів, часових періодів та напрямів розвитку української геополітичної думки у XX - на початку XXI ст. може бути ідейно-теоритичною передумовою для аналізу геополітичних аспектів в історичних та політичних документах, утвердження національної держави й подальшого успішного розвитку українського суспільства у XXI ст. Важливим напрямом геополітичних досліджень в концентрі "Україна - держава" має бути виконання психолого-історичного аналізу історичних подій на українському терені від Трипільської цивілізації до нинішнього часу. Тоді логічно виявиться, що основною проблемою геополітичних досліджень має бути визначення політичної, правової і територіальної послідовності державницьких етапів розвитку українства. Конкретніше ж розвиток геополітичних тенденцій на українській території необхідно розглядати за такими часовими історичними етапами: Трипільська цивілізація (V - ІІІ-є тис. до н.е.); стародавні державні формації (ІІІ-є тис. до н.е. - X ст. н.е.); Київська держава (Х-ХІІІ ст.); Галицько-Волинська держава (XIII-XIV ст.); козацько-гетьманська державність (друга половина XVII ст. - початок XVIII ст.); українські державні форми правління у XX ст. (Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Директорія, Карпатська Україна, Українська Держава, відновлена Актом 30 червня 1941 року у Львові); сучасна українська держава.
Основними аспектами цього науково-дослідного напряму мають виступати: Україна як географічний простір; ресурсний потенціал української території; природні етнічні межі українського територіального простору; вплив колоніальних імперій та окупаційних державних форм правління на формування політичних традицій української нації (Велике Князівство Литовське, ХІV - ХVІ ст.; Річ Посполита, ХІV - ХVІІ ст.; Московське царство, XVII ст.; Російська та Австро-Угорська імперії, XVIII - XIX ст. - початок XX ст.; Польща, 1921 - 1939 рр.; СРСР, 1922 - 1991 рр.; Німеччина, 1941 - 1944рр.
Головним цільовим завданням наукових досліджень має бути розробка основоположних засад ідейної та політичної єдності українців у межах України та їхньої взаємодії із світовим українством.
Література:
1. Кононенко П.П. "Українознавство" Підручник. Київ: Либідь,1996, 383 с.
2. Кононенко П.П. "Український Етнос: Ґенеза і Перспективи" Історичний нарис. Обухів: "ГНИП", 2003, 519 с.
3. Кононенко П.П. "Українознавство III тисячоліття" // Українознавство. 2001 рік, Число 1, с. 4 - 9.
4. Кононенко П.П. "XXI століття: ідея і воля єдності" // Українознавство. 2002 рік, Число 1 - 2, с. 5 - 7.
5. Калакура Я.С. "Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни" // Українознавство. 2001 рік, Число 1, с. 20 - 25.
6. Сніжко В.В "Українознавча ідея або самовивчення "шляху". // Українознавство 2004, Число 1 - 2, с. 178 - 185.
7. Сніжко В.В. "Ідеологія Терену" К: Софія, 2004, 176с.
8. Сніжко В.В. "Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в Україні" // Українознавство. 2002 рік, Число 1-2, с. 46 - 53.
9. Токар Л.К. "Актуальні питання теорії та методології українознавства" // Українознавство. 2002 рік, Число 1 - 2, с. 36 - 43.

 
 

Цікаве

Загрузка...