WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Використання омонімії та полісемії у газетних текстах - Реферат

Використання омонімії та полісемії у газетних текстах - Реферат

значення "переговори, домовленість" (ВТС, 226): "І лише через 5 років росіяни з українцями сіли за "круглий стіл". ... Це початок українсько-російського діалогу" (ВК, 22 вересня 1998 р.). У полісемантичному українському слові могильник на базі значення "стародавнє кладовище" (СУМ, ІV, 773) розвинулося нове значення "місце захоронення радіоактивних відходів": "У круглу копієчку "влетить" урядові України й нове виведення електростанції [ЧАЕС] з експлуатації, і нове будівництво могильників для поховання відпрацьованого палива" (УК, 3 листопада 1997 р.).
Семантичні інновації постають і як наслідок суспільно-політичного переосмислення лексем інших терміносистем. Так, слово перегони, що раніше функціонувало лише у спорті царині з семантикою "спортивні змагання у швидкості їзди, бігу" (СУМ, VІ, 154), у мові сучасної публіцистики активно вживається у значенні "політична боротьба за першість": "Зараз влада посилено думає над тим, як вийти з "великих перегонів" 2004 року з найменшими для себе затратами" (УМ, 27 квітня 2003 р.).
Значно рідше набувають переносного значення чи термінологізуються слова на позначення соціально-економічних понять. Найяскравішим прикладом такого процесу може служити функціонування лексеми тінь, яка в сучасній періодиці вживається не тільки з загальновідомою семантикою"темний відбиток на чому-небудь від предмета"(СУМ, Х, 143), а й набуває нового значення, поки що невідображеного у лексикографічних матеріалах, - "те, що приховується, є незаконним, пов'язаним з нелегальним обігом, економікою": "За рахунок зростання економіки, фонду заробітної плати і виходу зарплати з тіні уряд планує одержати ВВП на рівні 270 млрд. гривень..." (УМ, 10 липня 2003 р.).
Прикметник тіньовий з розмовною семантикою - "що існує, діє незаконно; що ухиляється від податків" зафіксований у Великому тлумачному словнику сучасної української мови за редакцією Бусела В.Т.
У сучасних засобах масової інформації нові лексико-семантичні варіанти багатозначних слів виникають також як наслідок детермінологізації, яка проявляється в тому, що переосмислення зазнають не тільки окремі терміни, межі лексичної сполучуваності яких значно розширилися, а й цілі терміносистеми. Великою кількістю семантичних інновацій характеризується спортивна лексика, що широко входить у загальнонародний вжиток. Так, термін естафета - "вид командних змагань з бігу, плавання, у якому члени команди передають на визначених етапах із рук в руки паличку" (СУМ, ІІ, 448) - часто вживається у мові преси зі значенням "продовження чиїх-небудь традицій, починань" (ВТС, 267): "23 вересня естафету телефонної гарячої лінії Кабінету Міністрів підхопило міністерство" (УМ, 24 вересня 2003 р.). Через активне функціонування в мові преси загальновживаним стає також нове значення терміна раунд - "про етап, період, цикл": "Черговий раунд виборів до Верховної Ради" (ВК, 14 січня 2003 р.).
Подібного переосмислення зазнає і медична лексика. Так, широкого вжитку в мові ЗМІ набуло нове значення лексеми ін'єкція - "грошові вливання, грошова підтримка" (ВТС, 399): "Голови колгоспів вимагають ... грошових ін'єкцій" (ВК, 14 жовтня 1998 р.); або реанімуватися - "відродитися, відновитися": "Чи може сьогодні реанімуватися широке суспільне захоплення комуністичними філософськими ідеями?" (Д, 26 вересня 1998 р.).
Семантичні зрушення характерні й для окремих лексем з інших терміносистем. Так, військове генерал широко функціонує зі значенням "керівник високого рангу, директор": "Атомний генерал Михайло Уманець думає про частоту струму" (Д, 4 листопада 1998 р.); камікадзе - "японські військовослужбовці - добровільні смертники" вживається в значенні "людина, яка ризикує чимось важливим, суттєвим" (ВТС, 412): "За такого стану справ знаходились педагоги, не стільки новатори, скільки "камікадзе"" (ГУ, 27 травня 1998 р.); математичне точка - вживається зі значенням "місце розміщення пункту певного призначення" (ВТС, 1259): "Як з'ясувалося, в Києві існує понад 70 точок продажу квітів, занесених до Червоної книги" (УМ, 17 лютого 2004 р.); хімічне каталізатор - у значенні "те, що впливає на швидкість суспільних змін" (СІС, 512): "Теперішня наша інтервенція до Іраку може стати каталізатором наближення конфлікту на Корейському півострові..." (УМ, 31 липня 2003 р.); географічне екватор набуло загальновживаного значення "середина, половина": "Суперфінал національного чемпіонату волейболісток досяг екватора" (ВК, 4 квітня 2000 р.).
Таким чином, у мові періодичних видань, зокрема в газетах, швидко, яскраво й наочно відображаються різноманітні зміни в лексичному складі мови, спричинені впливом суспільно-економічних, науково-технічних та культурних змін у житті народу.
Список умовних скорочень: Періодичні видання:ВК - Вечірній Київ, ГУ - Голос України, Д - День, УК - Українська культура, УМ - Україна Молода
Лексикографічні джерела: ВТС - Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001; КСП - Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз. - К.: Рад. шк., 1985; СІС - Словник іншомовних слів / Пустовіт Л.О., Сюта Г.М., Скопенко О.І. - К.: Довіра, 2000; СУМ - Словник української мови. В 11-ти томах. - К.: Наук. думка, 1970-1980.
Література:
1. Мацько Л.І. З якою лексикою вступаємо в ХХІ ст. // Урок української. - 2000. - № 8. - С. 14-18.
2. Коць Т.А. Функціонування лексичних варіантів у засобах масової інформації //Мовознавство. - 1997. - № 6. - С. 57-63.
3. Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця ХХ ст. // Мовознавство. - 2001. - № 1. - С. 33-40.
4. Красовська О.М. Неологізми в пресі та науковій термінології: запозичення та кальки // Соціально-педагогічне забезпечення гуманної освіти спеціального технічного профілю. - Черкаси, 1999. - С. 72-73.
5. Абаев В.И. О подаче омонимов в словаре // Вопросы языкознания. - 1957. - № 3.
6. Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях // Вопросы языкознания. - 1960. - № 2.
7. Фалькович М.М. К вопросу об омонимии и полисемии // Вопросы языкознания. - 1960. - № 5.
8. Євсєєва Г.П. Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80-90-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. / Дніпропетровський національний університет. - Д., 2002. - 20 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...