WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Використання омонімії та полісемії у газетних текстах - Реферат

Використання омонімії та полісемії у газетних текстах - Реферат


Реферат на тему:
Використання омонімії та полісемії у газетних текстах
Лексико-семантична система української мови 2-ї половини 80-х років ХХ - початку ХХІ ст. зазнала активного впливу суспільно-економічних, науково-технічних та культурних змін у житті українського народу. Зміни в лексичному складі української мови даного періоду зумовлені, передусім, суперечностями між можливостями відповідним чином структурованого словника й суспільно-політичними та науково-технічними умовами життя, прагненням народу передати свої думки, почуття більш адекватно. З'являється природне прагнення виробити нові засоби вираження, нові форми образності, а також реабілітувати ті, які до недавнього часу з різних причин перебували у пасивному словнику.
Мова засобів масової інформації, зокрема газети, якнайшвидше і найповніше відображає всі семантичні зрушення, які відбуваються у лексичній системі української мови. Тому в сучасному мовознавстві зростає інтерес до вивчення мови газетно-інформаційного стилю.
Дослідники звертають увагу на значну кількість лексичних новацій у мові періодичних видань, що поповнюються як запозиченнями з інших мов, так і жаргонізмами українського чи російського походження [1]; аналізують фонематичні, морфологічні, формотворчі варіанти слів, які переважно співіснують не диференціюючись; проте можна передбачити, що згодом вони будуть семантично і стилістично розподібнюватися або зникатимуть як надлишкові виразові форми [2]. Розгляду новотворів у мові засобів масової інформації присвячені роботи О.Стишова, який подає детальну характеристику частковим, ініціальним та комбінованим групам абревіатур, що активно функціонують у газетній мові [3], та О.Красовської, яка аналізує творення ситуативних лексем-оказіоналізмів, а також виділяє серед неологізмів назви різних часових періодів [4].
У даній статті розглядаються особливості функціонування омонімів та полісемантичних слів у газетних текстах. Проблеми розмежування омонімії та полісемії висвітлені у працях В.Абаєва [5], В.Виноградова [6], М.Фальковича [7].
Опираючись на концепції даних мовознавців, омонімами визначаємо такі слова, однакові за звучанням, які належать як до однієї, так і до різних частин мови, що мають різні морфологічні характеристики, утворюють різні словотворчі гнізда і мають різну семантику.
У газетних текстах найчастіше використовуються повні лексичні омоніми, що виражають абсолютно різні значення. Наприклад, "Отже, і Рівному, і області істотно не вистачає кваліфікованих кадрів у галузі архітектури і будівництва" (УМ, 4 липня 2003 р.); "Недавно один із кінознавців ще раз уважно переглянув кілька знаменитих кадрів ходи Льва Толстого на камеру" (УМ, 31 липня 2003 р.), де кадр - те, що і кадровик - кадровий працівник будь-якого підприємства, установи, організації (СУМ, ІV, 69), кадр - окремий знімок на кіно- та фотоплівці (СУМ, ІV, 69).
Неповні лексичні омоніми, у яких збігається лише частина форм, трапляються у газетних текстах рідше. Наприклад: "... студія "Дебют на Довженка" майже не випускає фільмів, а її колектив перебуває у стані повної депресії" (УМ, 26 липня 2003 р.); і "Наукові студії пана Леонгарда знайшли пошанування й у країнах Східної Європи" (УМ, 23 березня 2004 р.), де студія - "колектив творчих і технічних працівників, які створюють кінофільми" (ВТС, 1209), студії - "ретельне вивчення, дослідження чого-небудь або навчання десь" (ВТС, 1209).
Значно частіше у мові засобів масової інформації зустрічаємо омоформи, омофони й омографи. Так, омоформи можуть вживатися як у різних, так і в одному контексті для створення відповідного відтінку емоційного-оцінного забарвлення. Наприклад: "Правда ж, ви хочете знати правду?" (УМ, 1 серпня 2003 р.) або "Чи не правда, дивно: ще не почалася закупівля зерна нового врожаю, а ціни на основні продукти харчування підвищилися. Начебто кінь і віз помінялися місцями" (УМ, 1 серпня 2003 р.); "Розбудила сина, щоб віз Валерія у лікарню" (УМ, 14 серпня 2003 р.) і "У Європу без віз?" (УМ, 10 липня 2003 р.)
Кількість омофонів в українській мові обмежена, проте вони досить активно функціонують у газетному тексті. Наприклад: "Колектив мелітопольського навчально-виховного комплексу № 16 днями долучився до голосу землян, адресованого вірогідним мешканцям планет у п'яти сузір'ях - Персея, Рака, Великої Ведмедиці, Оріона і Кассіопеї" (УМ, 23 липня 2003 р.) і "Минулого року майже 835 тисяч європейців померли від раку" (УМ, 19 серпня 2003 р.); або "Сьогодні тур на Місяць чи Венеру - все-таки виняток із правил, завтра - як знати? (УМ, 2 липня 2003 р.) і "... а головне, підкреслюють медики, у них народилося за цей час десять здорових гарних діток, найменшенькій ще не виповнився й місяць" (УК, 6 березня 2004 р.)
Значного поширення у мові преси набувають і омографи. Наприклад: "Ніхто не спростовує той факт, що колись Чорне море було прісним озером, а потім його затопили води Середземного моря... До останнього часу більшість експертів стверджували, що "експансія" солоної води мала місце 9 тисяч років тому" (УМ, 25 липня 2003 р.)
У полемічно загострених творах омонімія, як і полісемія, використовується як стилістичний засіб для створення каламбурів: "Друга прем'єра нашого прем'єра", "Як погасили ЯК?", "Кожна партія грає свою партію" тощо.
Значний стилістичний ефект досягається під час поєднання в одному контексті омонімів з вільним і фразеологічно зв'язаним значеннями, що виникли внаслідок розпаду семантичної єдності. Наприклад: "Перевертні" прочісують другорядні нічні клуби ... дають номер і зникають. Ці діячі вже так знахабніли, що навіть автографи дають від імені Андрія Данилка... Та цей номер не пройде..." (УМ, 23 липня 2003 р.).
Широко вживаються в газетному тексті омоніми-перифрази. Їх виникнення пов'язане, по-перше, зі збігом звукового й компонентного складу різних за своїм значенням і характером сполучень слів або, по-друге, з утворенням омонімічних перифраз внаслідок розширення і розпаду на омоніми багатозначного перифрастичного звороту. Провідна роль в утворенні перифраз-омонімів належить першому типу. Хоча, як відзначають дослідники, окремі перифрастичні звороти можуть трактуватися і як один комплекс із двома-трьома значеннями, і як дві-три різні перифрази, що збігаються за своїм звуковим складом, але перифрастично позначають різні явища дійсності

 
 

Цікаве

Загрузка...