WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Аспарух: ім'я засновника Болгарської держави у світлі індоіранських фактів - Реферат

Аспарух: ім'я засновника Болгарської держави у світлі індоіранських фактів - Реферат

Мосха, Афіаг, син Балодія, Мадой, син Самбатіона, Набаз, син Кімвра, Оходіак, син Дула. Останнє особливо цікаве, бо Аспарух, як і низка інших болгарських царів до і після нього, в "Іменнику болгарських князів" пов'язується з родом Дуло, ім'я Дуло містить і напис №1287 під 541 р. б.е., тобто 244 р. н.е.
Напис цей на плиті з білого мармуру, знайденій на городищі Танаїс 1869 року, коли будували залізницю. Зараз в Ермітажі. Це теж синодальний список, він містить аж три ім'я сполучення, які належать рядовим членам його: Дул, син Трифона, Фазій, син Дула і....даст, син Дула. Тобто в III ст, ще до Аспаруха, ім'я Дул (у грецькій передачі Дулос) побутувало на Боспорі, причому належало воно, як свідчать написи, духовним особам.
Цікаве тут ім'я Балодій, що його мав гімнасіарх, у титулі якого бачимо арх, тотожне ріх. Балодій - різновид санскритського імені Баладева (хінді Бальдев) "Могутній бог", його мав старший брат Крішни, землеробське божество, атрибут і зброя якого - рало,плуг. Через півтора тисячоліття це боспорське ім'я бачимо в запорозьких козаків як прізвища Болудей і Білдей; до них додаються і сучасні українські прізвища Більдей, Бельдій, Більдій, Білдієнко [4, 106 - 125].
Багато імен із vishva первісне були термінами, які означували племінних вождів або ватажків, а потім стали високостатусними іменами. Це вже згадуване Вішварадж і його різновиди Вішварая, Вішварай, Вішварой, Вішварао, походженням і значенням тотожні імені Ісперіх-Есперіх. А ще Вішвапа (vishva+pa), Вішвапала (vishva+pala), Вішвапалак (vishva+palak) "Захисник світу", "Цар світу", "Всехранитель". Усе це - інші імена різних божеств - Сонця, Місяця, Вогню - Аґні, Вішну.
Санскр. ра, раlа, раlаk означають "захисник, воїн, цар", вони сходять до і.-є. основи ра "охороняти, захищати, берегти". Ра наявне в індійському воїнському імені Маhіра "Захисник землі", яке тотожне українському козацькому прізвищу Мазепа і наявне в козацьких прізвищах Розтропа, Розтрипа й сучасному Розтропович (санскр. rashtra-ра "захисник краю, країни"). А раlа відбите в етнонімах пали (скіфське плем'я) й поляни, в українських прізвищах Гупал, Гупало, Гупалюк, Гупаленко, назвах Гупали, Гупалівка та Гупалівщина й назві озера Ґопло в Польщі (санскр. до "корови-бики, худоба"+раlа "воїн, захисник", досл. "охоронець худоби, пастух"). Ґопал і Гопала - одне з найпоширеніших імен Крішни, інші імена якого і його старшого брата Баладеви рясно відбиті в сучасних українських прізвищах і назвах.
Раlаk в імені Вішвапалак тотожне слов'янському полк у воїнських іменах Святополк (чеське Сватоплук), Ярополк і відбите у воїнських термінах полк, полковник, полководець та етнонімі поляки. Вішвапалак відповідає українському Всеполк, Вишеполк (пор. Всеслав-Вишеслав-Вишеслава, Всеволод) - "Всеохранитель". І Вішвапалак, і Святополк-Сватоплук означають "Захисник світу", "Оборонець землі" або "Правитель", "Король", "Цар", отже, й "Князь", "Хан", "Гетьман". Ім'я Святополк - значеннєвий двійник імені Вішвапалак, отже, й імен Вішвапа та Вішвапала, бо Свят і означає "світ" (польське swiat "світ"). Компонент раlаk відбитий у назві пізньоскіфської столиці в Криму - Палакій, яка, отже, означає "Воїнь", "Княж-місто", і в імені скіфського царя - Палак, який цю столицю заснував. Сюди ж стає означення сторожового пса Полкан, тобто "Охоронець".
З ними споріднене Вішвапаті "Владика світу", "Всевладика" (vishva+pati "владика, батько"). Це ще одне ім'я Вішну-Крішни, яких "Влес-книга" знає як Вишень-Вишній-Всевишній і Кришень. Санскр. раti має ту ж основу ра, що й ра, раlа й раlаk, тільки доточену суфіксом tі, який творить віддієслівні іменники. Тобто раti означає "той, що захищає, боронить, оберігає" (рос. "защищающий"), або те саме "захисник, оборонець". Санскр. раtі споріднене з литов. раts, рос. батя та укр. батько. Як ріt, а в іранських та вірменській мовах як реt, воно відбите в іменах скіфських царів - Ар'япіт, Сколопіт і Спаргапіт, тотожних санскритським царським іменам Ар'я-паті "Владика аріїв", Кулапаті "Владика роду" й Сварґапаті "Владика сварґи-неба", тобто Індра.
Серед імен на Вішва засвідчене й Вішваґа (хінді Вішваґ) з vishva+ga "іти, походити", яке тлумачать "Присутній в усьому", "Всюдисущий", "Повсюдний". Схоже, елемент gа у ньому той самий, що і в імені болгарського царя Котрага (Котраг), етнонімі котраги (кутригури) й імені київської княгині-болгарки Ольга. Це ж gа бачимо в поширеному українському прізвищі Кулага, яке мали, зокрема, і козацькі ватажки. Воно виявляється значеннєвим двійником імені Котрага, бо в санскриті kulа й gоtrа майже синоніми й означають "родина, рід, плем'я". Санскр. gotrа первісне означало "стійбище корів", "корівник", "кошара" (gо+trа), з якого постало отара, а тоді й "родина, рід" [8, 196]. Укр. кошара теж має індійський відповідник - санскр. gоshаlа, де gо, gu "корови-бики, худоба", shаlа "приміщення" (пор. укр. зала, франц. шале, англ. холл тощо). У раджпутів - індійських "козаків", мовно й етнічно споріднених із половцями і печенігами, kulа й gоtrа відігравали виняткову роль [11, 33 - 36]. Отже, слід гадати, і в скіфів та половців.
Санскр. kulа тотожне kоlа в скіфському імені Колаксай та етнонімі сколоти. У такому разі імена Кулага й Котрага-Ґотрага означають "Який походить з роду", "Який має рід". Тобто "Родовитий", "Благородний", "Шляхетний", "Знатний". Іранський відповідник індійському kulа й скіфському kоlа буде hеl, hil, які мають і форми еl, il, наприклад, у сучасних іменах Ельдар "Опора роду", Ельвір "Герой роду" й Ельвіра "Героїня роду", Ельбан "Захисник роду" тощо [5, 58 - 65]. Наведені імена вважаються нібито тюркськими, хоча насправді вони - іранські. Індійські відповідники їм: санскр. Куладгара (хінді Кульдгар), Кулавіра (хінді Кульвір) й Кулапана (хінді Кульпан). Тобто в іранців індійсько-українське Kulagа-Кулага матиме форму Неlgа-Ніlgа, Еlgа-Ilgа, тобто Хельґа-Хільґа, Ельґа-Ільґа. Звідки й Ольга із тим же значенням "Родовита", "Знатна". Сюди ж і чоловічий варіант імені - Олег. З чого випливає, що Олег і Ольга - слов'янська видозміна імен, які в іранців мають форму Неlg-Неlgа, у скіфів Коlаgа, в індійців Кulаgа-Кulаg-Кulgа-Кulg. Саме скіфському й індійському варіантам імені точно відповідає козацьке й сучасне українське прізвище Кулага.
Щодо бан в іранському імені Ельбан, то у "Влес-книзі" бан - "князь", а в сербському фольклорі згадується бан Олег, тобто князь Олег. Іранському бан відповідають індійське, українське, польське й чеське раn, які містять ту ж і.-є. основу ра "захищати, охороняти, берегти" + суфікс діяча -n. Тож і раn означає "захисник, воїн, князь", воно наявне в укр. Степан, польськ. Щепан, болг. Стефан, ісп. Естебан, інд. Стхапан, де санскр. sthа - "місце, місцевість, край, країна", а раn "захисник". Ці імена двоосновні, як і годиться для воїнських, царських і взагалі

 
 

Цікаве

Загрузка...