WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Актуальні проблеми культури усного мовлення спортивних тележурналістів - Реферат

Актуальні проблеми культури усного мовлення спортивних тележурналістів - Реферат

чех Досталь (СП - "1+1", "ТСН (Спорт)"; 10.03.05) - та оксиморон. Баскетболісти повільно поспішали (ОБ - "ІСТV", "Факти. Ранок"; 07.04.05).
Усному мовленню працівників телеефіру значною мірою надає експресії доречне використання фразеологізмів. У переважній більшості вживання таких одиниць забарвлює контекст розмовним колоритом, напр.: добряче попсували нерви суперникові (АР - "1+1", "Проспорт"; 14.02.05); команда отримала на горіхи (ОГ - "Нк", Тол!"; 06.03.05); Тепер кинемо оком тут. (ВЩ - "УТ-1", "Спорт і ми"; 02.04.05); Футболісти не пасли, задніх (0В - "1 + 1", "Проспорт"; 07.04.05); .суперників пошили в дурні (ОГ - "Нк", "Гол!"; 22.05.05). Рота свого розкрив і щось там. (ДДж - "УТ-1", ТФМ "Челсі" - "Баварія"; 06.04.05); .в нього є серйозні козирі (ДБ - "УТ-1", ТФМ "Ювентус" - "Ліверпуль"; 05.04.05).
Отож, чим рідше у "мовленнєвомупросторі" спортивного теледискурсу повторюються одні й ті ж знаки, а також стандартні комбінації знаків, тим мовлення спортивних тележурналістів багатше й оригінальніше, що завжди привертає увагу глядачів та слухачів, викликає у них інтерес до повідомлюваної інформації. Втім, як слушно зауважує Н.Бабич, не слід багатство мовлення ототожнювати з кількістю застосованих для передачі певної інформації знаків: головне - інформативна, а не словесна виповненість тексту (нерідко кількома словами буває сказано більше, аніж довгими деталізованими розповідями) [7, 117].
Вплив телебачення на формування мовної культури адресатів незаперечний. Не менш вагомим є також вплив конкретної мовної особистості (у нашому випадку - телеведучого) на глядацьку аудиторію. На питання, якими постають перед глядачами телеведучі сучасних програм, частково допомагають відповісти результати проведеного у квітні - травні 2005 р. соціологічного дослідження, метою якого було виявлення типологічних ознак мовної особистості сучасного телеведучого спортивних програм, а також з'ясування поглядів респондентів на окремі проблеми сучасних спортивних телепрограм.
Респондентами було обрано студентів Рівненського державного гуманітарного університету та Національного університету "Острозька академія".
Результати соціологічного дослідження інформують про оцінку респондентами загального рівня культури мовлення телеведучих, при цьому високих показників (вище 70%) не засвідчено у жодного з працівників спортивного телеефіру. Статистичні дані свідчать про критичне ставлення телеглядачів до вербального оформлення інформації, що подається у спортивних програмах. Пропозиції телеглядачів щодо підвищення мовної культури спортивних телеведучих стосуються багатьох аспектів роботи в цьому напрямі, найголовнішими з яких є наступні:
1) організація спецкурсів, практикумів для телеведучих (особливо для тих, хто у повсякденному спілкуванні користується російською мовою, а таких на національному телебаченні, нажаль, чимало) з метою вдосконалення навичок усного мовлення (передусім орфоепічних та зв'язного мовлення);
2) забезпечення зворотного зв'язку із телеглядачами для одержання необхідної інформації про не лише змістовий бік спортивних телепрограм, а й про їхнє вербальне оформлення;
3) звернути більшу увагу на критерії відбору телеведучих, при цьому чи не найважливішим критерієм є культура мовлення кандидата на телеведучого;
4) для підвищення культуромовного рівня телеведучого передбачається його постійна робота над собою - розширення загальної ерудиції шляхом читання фахової літератури, праця зі спеціальними лексикографічними джерелами (зокрема, зі словниками наголосів, орфоепічними, слововживання та ін.), критичний самоаналіз після перегляду програми з його участю (в записі) для виявлення допущених мовних помилок та огріхів із метою подальшого усунення їх у наступних випусках програми;
5) запровадження на телебаченні своєрідної системи матеріального стимулювання, що передбачає чітку диференціацію заробітної плати телеведучих залежно від якості проведення ними телепрограми (мається на увазі культура і правильність усного мовлення під час прямого ефіру у процесі коментування футбольних та інших ігор тощо).
Аналіз відповідей на питання, яке стосувалося оцінки певних комунікативних стратегій, що найчастіше обираються спортивними телеведучими для досягнення певних комунікативних цілей, засвідчує, що для 41% респондентів імпонує, коли ведучий звертається до них, як до уявного учасника подій', а для 40% опитаних достатньо, аби до них зверталися, як до пересічного слухача; 20% респондентів бажають, аби до них ведучий звертався як до співрозмовника - фахівця.
Аналіз результатів соціодослідження довів, що культура і самобутність усного мовлення сучасного тележурналіста, а також його успішне спілкування з глядацькою аудиторією залежить від цілого комплексу різноманітних чинників, серед яких - власне культуромовні аспекти (правильність, точність, логічність, багатство, різноманітність, чистота, доречність, достатність, виразність, емоційність); невербальні засоби спілкування (міміка, жести, постави тіла, зоровий контакт із співбесідником, одяг та ін.); дотримання правил мовленнєвої етики; обрання правильної тональності і стилю спілкування.
Подальше дослідження специфіки ефірного мовлення сприятиме підвищенню загального рівня культури усного спілкування не лише представників ЗМІ, а й тієї категорії слухачів і телеглядачів, якій адресовані телепрограми на спортивну тематику.
Список умовних скорочень прізвищ телеведучих:
ВВ - Вацко Віктор, ВЗ - Завудський Віктор, ВЩ - Щербачов Валентин, ГП - Полій Григорій, ДБ - Босянок Денис, ДДж - Джулай Дмитро, ДШ - Шемберко Дмитро, ЄЗ - Зінченко Євген, ЇМ - Мірошниченко Ігор, МН - Несенюк Микола, МП - Падалко Марія, ОБ - Бутинський Олександр, ОГ - Гливинський Олександр, ОЖ - Журахівський Олександр, ОМр - Мрозович Олександр, ОН - Нестеренко Ольга, ОП - Павлович Олександр, ОС - Степанищева Олена, ПЧ - Черепін Павло, РК - Кадємін Роман, РС - Свірін Руслан, СП - Полховський Сергій, СПа - Панасюк Сергій
Список умовних скорочень телепрограм:
"СН" - "Спортивні новини", "ССп" - "Світ спорту", ТБГ - трансляція баскетбольної гри, ТФМ - трансляція футбольного матчу.
Література:
1. Струганець Л.В. Культура мови: Словник термінів. - Тернопіль, 2000. - С.38.
2. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посібник. - Львів, 2003. - С.7.
3. Див. список умовних скорочень у кінці статті.
4. Ильяш М.И. Основы культуры речи. - К. - Одесса, 1984. - С.48 - 49.
5. Орфографічний словник української мови. - К., 1994. - С. 827.
6. Словник синонімів української мови: В 2т./ А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін. - Т. 1. - К., 2001. - С. 869.
7. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990. - С. 117.

 
 

Цікаве

Загрузка...