WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Академік П.М.Василенко - засновник наукової школи землеробської механіки в Україні - Реферат

Академік П.М.Василенко - засновник наукової школи землеробської механіки в Україні - Реферат

роботи сівалок (Г.Р.Гаврилюк, Л.В.Аніскевич), розроблена сенсор-технологія змінних норм внесень для технологій точного землеробства (Д.Г.Войтюк, Л.В.Аніскевич, Г.Р.Гаврилюк) [24].
У питанні механізації захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів встановлені оптимальні значення режимів транспортування та розмірів крапель при їх транспортуванні повітряним потоком при мало- та ультрамалооб'ємному обприскуванні (Д.Г.Войтюк), розроблена методика визначення оптимального режиму роботи гідравлічної магістралі малооб'ємних обприскувачів (Г.І.Живолуп) та механіко-технологічні основи вертикально-шнекового дозатора протруювача насіння (Б.М.Гевко).
В механізації збирання зернових і кормових культур та післязбиральної обробки зерна науковою школою П.Василенка розроблені нові типи ротаційних різальних апаратів (О.М.Погорілець), механіко-технологічні основи побудови технологічного процесу сепарації грубої купи направленим способом (С.П.Бублик), рекомендації з удосконалення конструктивних параметрів підбирачів зернозбиральних комбайнів і машин для збирання соломи (Є.О.Офат) та встановленні оптимальних значень конструктивних параметрів і кінематичних режимів роботи плоских решіт для сепарації дрібної купи у зернозбиральних комбайнах (Сяо-Лінь-Хуа).
Розроблені також технологічні та технічні основи удосконалення механізованих процесів збирання цукрових буряків, вибрані оптимальні варіанти робочих процесів і технологічних схем, типи і параметри основних робочих органів бурякозбиральних машин (Л.В.Погорілий), математичні моделі процесу копіювання поверхні ґрунту самохідними коренезбиральними машинами (В.М.Булгаков), створена конструкція вібраційного пристрою для викопування коренів цукрових буряків і визначені його оптимальні параметри та режими роботи (В.В.Брей), розроблений новий механізований спосіб викопування коренеплодів кормових буряків та спеціальний пристрій для його виконання (М.Я.Довжик). Розроблений технологічний процес механізованого збирання картоплі з використанням ротаційних робочих органів, створена картоплезбиральна машина і комбайн (П.М.Настенко), досліджені ротаційні сепарувальні робочі органи (Я.І.Верменко).
У механізації садівництва і овочівництва удосконалений процес транспортування й дозування плодів і овочів хвильовими конвеєрами та встановлені їх оптимальні параметри й режими роботи (О.М.Дімчев).
У питанні механізації тваринництва удосконалені технологічні процеси, конструктивні параметри, режими роботи робочих органів і механізмів машин для роздавання кормів (О.О.Омельченко), розроблені технологічні режими процесу запарювання грубих кормів і обґрунтовані конструктивні параметри запарника для них (В.М.Синявський).
Школа П.Василенка має високий авторитет у галузі землеробської механіки, величезний науковий потенціал і значимість отриманих результатів, високу наукову кваліфікацію дослідників, які роблять значний внесок до науки й наукового прогресу.
Нині є всі підстави говорити про видатну наукову школу землеробської механіки та сільськогосподарських машин, створену академіком П.М.Василенком. Під його керівництвом захищено близько 60 кандидатських і 7 докторських дисертацій, дуже багато майбутніх докторів і кандидатів наук з усіх республік колишнього Радянського Союзу консультувались у вченого. Своїм безпосереднім учителем його вважають близько 200 науковців. Багато учнів нині вже самі досягли вагомих наукових результатів - вони обрані академіками і членами-кореспондентами Української академії аграрних наук, Академії інженерних наук України, Російської академії сільськогосподарських наук та Міжнародної академії технічної освіти, очолюють провідні науково-дослідні інститути країни, факультети і кафедри, є провідними спеціалістами науково-дослідних лабораторій і конструкторських бюро, стали заслуженими працівниками народної освіти України, заслуженими винахідниками та заслуженими діячами науки і техніки України. Учні академіка П.М.Василенка - першопрохідці в Україні у розробленні технологій точного землеробства - нового напрямку в розвитку землеробської механіки.
Література:
1. Войтюк Д.Г. Історичний нарис розвитку факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету, його досягнення та перспективи // Механізація сільськогосподарського виробництва: 36. наук. пр. Нац. аграр. ун-ту. - К., 1999. - Т. 5: Сучасні проблеми механізації сіл. госп-ва. - С. 3 - 7.
2. ВойтюкД., Булгаков В. Життєвий та творчий шлях академіка П.М.Василенка // Техніка АПК. - 1999. - №8. - С. 18.
3. Слово об учителе // Введение в земледельческую механику / Погорелый Л.В., Войтюк Д.Г, Линник Н.К й др. - К.: Сільгоспосвіта, 1996. С. 3 - 5.
4. Погорілий Л.В., Войтюк Д.Г., Булгаков В.М. Із скарбниці наукових праць академіка П.М. Василенка // Механізація сільськогосподарського виробництва: 36. наук. пр. Нац. аграр. ун-ту. - К., 1999. - Т. 6: Теорія і розрахунок с.-г вир-ва. - С. 4 - 5.
5. Булгаков В.М., Войтюк Д.Г. Академік Петро Мефодійович Василенко. - К.: Вид-во НАУ, 1998. - 20с.
6. Герасимов Н.В. К 70-летию академика ВАСХНИЛ Петра Мефодьевича Василенко // Вести, с.-х. науки. - 1970. - № 9. - С. 127.
7. Юрчишин В.В., Гапоненко В.С. К 75-летию академика ВАСХНИЛ Петра Мефодиевича Василенко // Вести, с.-х. науки. - 1975. - № 10. - С.131 - 132.
8. Бузенков Г.М., Карпенко А.Н., Кучер П.А. К 80-летию академика ВАСХНИЛ Петра Мефодиевича Василенко // Вестник с.-х. науки. - 1980. - № 10. - С. 110.
9. Листопад Г.Е. Развитие научных идей академика В.П. Горячкина в трудах его последователей - лауреатов Золотой медали его имени // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. - К., 1997. - Вип. 9. - С. 27 - 30.
10. Украинская Советская Энциклопедия // Василенко Пётр Мефодиевич. - К., 1979. - Т. 2. - С. 125.
11. Бібліогр. покажчик наук, праць за 1933 - 1999 роки // Василенко Петро Мефодійович УААН, ЦНСГБ, НАУ; Упоряд.: Т.Ф.Дерлеменко, Л.Д.Полякова, Д.В.Устиновський, З.І.Варта, В.М.Булгаков, Д.Г.Войтюк; Наук. ред. Г.Г.Хурманець. - К.: Аграрна наука, 2000. - с. 125.
12. Анохин П.К. Верю таланту // Наука сегодня. - М.: Наука, 1969. - С. 257 - 260.
13. Баев А.А. О научных школах // Школы в науке.. - М.: Наука, 1977. - С. 503 - 504.
14. Богомолец А.А. Избранные труды. - К.: Изд.-во АН УССР, 1958, Т. 3. - 359 с.
15. Капица П.Л. Розенфорд - ученый й учитель. - М.: Наука, 1973.
16. Ланге К.А. Организация управлення научными исследованиями. - Л.: Наука, 1971. - 248 с.
17. Родный Н.И.Очерки истории и теории развития науки. - М.:Наука, 1969. - 243 с.
18. Храмов Ю.А. Научные школы в физике / Под ред. В.Г.Барьяхтара. - К.: Наукова думка, 1987. - 400с.
19. Школы в науке. / Под ред. С.Р.Микулинского, М.Г.Ярошевского, Г.Кребера, Г.Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 510 с.
20. Краснобокий Ю.М., Лемківський К.М. Словник-довідник науковця-початківця. 2-е вид., випр. і доп. - К.: НМЦВО, 2001. - 72 с.
21. Войтюк Д.Г. Науковий заповіт академіка П.М. Василенка // Василенко Петро Мефодійович: Бібліогр. покажчик наук, праць за 1933-1999 роки / УААН, ЦНСГБ, НАУ;. - К.: Аграрна наука, 2000. - С. 62 - 67.

 
 

Цікаве

Загрузка...