WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Академік П.М.Василенко - засновник наукової школи землеробської механіки в Україні - Реферат

Академік П.М.Василенко - засновник наукової школи землеробської механіки в Україні - Реферат


Реферат
на тему:
Академік П.М.Василенко - засновник наукової школи землеробської механіки в Україні
Петро Мефодійович Василенко - видатний вчений у галузі землеробської механіки, академік Української академії аграрних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Російської академії сільськогосподарських наук, доктор технічних наук, професор, прізвище якого занесено до Української радянської енциклопедії [10].
Творчість його розкривається у публікаціях Войтюка Д.Г. [1, 2], Погорілого Л.В. [З, 4], Булгакова В.М. [5], М.В. Герасимова [6], Юрчишина В.В. і Гапоненка В.С. [7], Бузенкова Г.М., Карпенка О.М. і Кучера П.А. [8], Листопада Г.Є. [9] та ін., де окреслено основні наукові здобутки непересічної особистості XX ст.. Але наукову школу землеробської механіки академіка П.М.Василенка в Україні висвітлено в них недостатньо.
Наукові здобутки П.Василенка знайшли визнання не тільки в нашій країні, айв усьому світі. На теренах колишнього Радянського Союзу йому одному з перших видатних учених в галузі землеробської механіки була присуджена Золота медаль імені В.П.Горячкіна. Біографія П.Василенка увійшла до сьомого видання Міжнародного довідника видатних людей минулого тисячоліття, виданого Американським Біографічним Інститутом (АВІ). Серед багатьох тисяч претендентів, видатний вчений був обраний кандидатом на одержання Медалі Пошани 2-го тисячоліття [11].
Монографія П.М.Василенка та І.І.Василенка "Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства" увійшла до Міжнародного фонду 00Н. За її допомогою Міжнародна економічна комісія 00Н оцінювала стан автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва в різних країнах світу. Американські вчені при розробці місяцехода користувалися працею П.Василенка "К теории кочення колеса со следом". Наукові праці П.Василенка видані у Франції, Чехословаччині, Болгарії, Румунії, Китаї, цитуються у США [11].
Слід відзначити велику кількість робіт, в яких даються загальні характеристики наукових шкіл. Серед них звертають на себе увагу роботи П.К. Анохіна [12], О.О.Баєва [13], О.О.Богомольця [14], П.Л.Капиці [15], К.А.Ланге [16], М.І.Родного [17], Ю.О.Храмова [18]. На жаль, ці автори не розкрили повністю особливості наукових шкіл, різних напрямків науки, зосередившись в основному, на фізиці та математиці. У даній статті передбачається:
- показати особливості наукової школи землеробської механіки України;
- розкрити діяльність академіка П.Василенка як лідера цієї наукової школи;
- показати здобутки його та його наукової школи.
З давніх часів у літературних джерелах зберігається інформація про видатних людей, що самовіддано служили науці. Незрівнянно менше вивчене різноманіття соціальних і творчих зв'язків між ученими. Найважливішими серед форм цих зв'язків є наукові школи, які виконують подвійну функцію: освітню і дослідницьку. Без них зникла б могутня історична традиція передачі від одного покоління до іншого мистецтва дослідження, норм і цінностей наукового співтовариства [19, 4].
Складність проблеми "наукова школа" зумовили розмаїття підходів до неї, велика кількість трактувань самого поняття [19]. Наведемо деякі з них.
- Наукова школа - неформальна творча співдружність у межах будь-якого наукового напрямку висококваліфікованих дослідників, об'єднаних спільністю підходів до вирішення проблеми, стилю роботи, спільного наукового мислення, ідей і методів їх реалізації [20, 41].
- Наукова школа - як неформальний науковий колектив, який формується при великому вченому на базі науково-дослідної установи з метою колективної розробки певної наукової ідеї (проблеми, напрямку) або цілий ряд формально відособлених наукових колективів [16, 207].
- Наукова школа - колектив на чолі з науковим керівником, що є автором певної програми дослідження. Кожній науковій школі притаманний певний стиль роботи, що залишається не змінним при зміні проблематики [17, 84].
О.О. Баєв відзначає, що коли виникає питання про школи в сучасній науці, то в пошуках відповіді природно було б звернутися до реальної ситуації. І тоді приходимо до висновку, що важко знайти структуру, яка б володіла ознаками наукової школи, тобто єдністю проблематики, методів дослідження і тлумачення наукових результатів, а до того ж була би пов'язана із певною особистістю і географічною точкою [13, 503].
- Перш ніж говорити про роль наукової школи у формуванні молодого вченого, потрібно сформулювати саме поняття. Лабораторія, науково-дослідний колектив переходять у ранг школи тоді, коли в них є оригінальна концепція, зовсім новий напрямок у науці. Наукова школа - це традиція мислення, особлива наукова атмосфера. Така школа дуже прискорює становлення вченого [12, 259].
Цей перелік визначень наукової школи можна було б продовжити. Узагальнене ж визначення наукової школи ще не сформоване, але окремі характерні риси його вже відомі. Саме наявність їх дає підставу присвоїти тому або іншому неформальному об'єднанню вчених статус наукової школи [18, 11].
Ю.О.Храмов визначає такі характерні риси наукових шкіл:
- наявність наукового лідера дослідницького колективу - видатного вченого, керівника школи;
- стиль роботи і методика досліджень;
- наукова ідеологія, певна наукова концепція (фундаментальна ідея), науково-дослідна програма;
- особлива наукова атмосфера;
- висока наукова кваліфікація дослідників, що групуються навколо лідера;
- значимість отриманих школою результатів у певній галузі науки,
- її високий науковий авторитет у цій галузі та громадське визнання [18, 13].
В результаті сучасну наукову школу можна визначити як неформальну творчу співдружність дослідників різних поколінь високої наукової кваліфікації на чолі з науковим лідером у межах якогось наукового напрямку, об'єднаних спільними підходами до рішення проблеми, стилем роботи і мислення, оригінальністю ідей і методів реалізації своєї наукової програми, що одержала значні результати та завоювала авторитет і суспільне визнання уданій галузі знання [18, 13].
О.О.Богомолець вважав, що для створення наукової школи необхідний перш за все, видатний учений, який має нову ідею узагальнюючого, синтетичного значення, але й цього мало, бо необхідні ще й співробітники-однодумці [14, 303].
Цей перелік стосовно наукової школи у землеробській механіці можна доповнити такими характерними рисами, як використання результатів фундаментальних досліджень у суміжних галузях знань і доведення результатів досліджень до впровадження у виробництво.
Якими ж якостями має володіти науковий керівник, щоб залучити до науки талановиту молодь, щоб стати науковим лідером колективу або очолити школу? "Історія науки показує, - відзначав П.Л.Капиця, - що великий учений - це не обов'язково велика людина, але великий учитель не може не бути великою людиною" [15, 28].
Однією з важливих ознак наукової школи є наявність наукового лідера, керівника школи. Таким лідером, безперечно, бувПетро Мефодійович Василенко. Йому були притаманні такі якості ученого і людини, як природна обдарованість, любов до науки і відданість їй, цілеспрямованість і безмежна

 
 

Цікаве

Загрузка...