WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Інтеграція етнічних німців в український соціум. Історіографія проблеми - Реферат

Інтеграція етнічних німців в український соціум. Історіографія проблеми - Реферат

М.Сайко [38].
Дослідники історії Донбасу, в свою чергу, зробили перші кроки у вивченні етнічного складу населення регіону, особливу увагу приділивши 1920 - 30-м рокам. Значним внеском стала дисертація О.Обидьонової [39], в якій містяться цікаві матеріали що відображають зміни в кількісному і соціальному складі, етнічних меншин, зокрема німецького етносу становище в містах, у промисловості, культурному житті.
Проблема національно-культурного будівництва на Поділлі досить плідно вивчалась істориками Кам'янець-Подільського університету, який є одним з найпотужніших центрів історико-краєзнавчих досліджень. Місце німців в соціальній структурі населення краю, діяльність їх представників у культурних, освітніх закладах частково розглянуті в дисертації В.Нестеренко [40]. І.Рибак підготував цікаву розвідку про виробничу діяльність найбільшої німецької колонії на Поділлі у м.Дунаївцях [41]. Історія німців Закарпаття розглянута в працях Г.Павленко [42].
Історія німців України в зарубіжній історіографії розглядалась досить широко, хоча значна частина дослідників вивчали цю проблему в рамках реконструкції національної політики в СРСР. Саме в цих працях вперше був зроблений наголос на колоніальне становище України, насильницьку асиміляцію, денаціоналізацію етносів, що населяли територію Радянського Союзу. На особливу увагу заслуговують праці, що були опубліковані в Росії у 1980 - 2000 рр., оскільки саме вони дозволяють відтворити громадянського рух протесту проти радянської влади в останні десятиліття.
Серед них вирізняються ті що підготовлені саме його учасниками й організаторами, здебільшого громадянами, що мали німецьке етнічне походження. До такого роду праць належить монографія В.Бауера і Т.Іларіонової [43], які брали безпосередню участь у підготовці і проведенні різного роду громадських акцій 70 - 80-х років, нагромадили унікальний фактологічний матеріал який не міг тривалий час бути опублікований, але, нарешті, широко використаний при підготовці книги. В ній досить аргументовано розглянуті проблеми: реабілітації, зародження громадського руху, труднощів у стосунках з владою, перипетії створення товариства "Відродження" тощо.
Окремо слід відмітити тенденції західноєвропейської історіографії у висвітленні проблеми. Кількість праць є значною. Хронологічно вони охоплюють практично весь період історії німців України. Західноєвропейська наукова громадськість почалазвертати увагу на проблеми колонізації в Росії вже в XIX ст. Серед дослідників були й ті етнічні німці які виїхали з Росії до Європи і США. Роботи багатьох з них побудовані на власних спогадах, в них досить збіднена джерельна база. На відміну від такого роду праць, вирізняються солідністю, побудовані на широкій джерельній базі роботи К.Баде та І.Фляшгауер, К.Штуммп [44]. Цим роботам властива чіткість формулювань, логічність і переконливість аргументів, в них досить професійно показаний внесок німецьких колоністів у господарсько-економічне життя Росії.
Слід відзначити і той факт, що в австрійський період у Буковині відбувалося ґрунтовне вивчення окремих етносів краю, в тому числі були зібрані досить широкі статистичні й етнографічні матеріали. Серед краєзнавчих досліджень помітно вирізнялися праці Р.Кайндля [45]. Цілу низку робіт, присвячених різним аспектам національно-культурного життя німців Буковини, опублікував німецький дослідник Р.Вагнер [46].
Отже, українська і зарубіжна історіографія мають серйозні напрацювання в досліджені проблеми етнічних німців в Україні. Вони щороку розширюються і поглиблюються, але разом з тим багато проблем лишається поза увагою істориків і етнологів або ще мало досліджені. Майже відсутні наукові праці, де б аналізувались питання: утворення етнонаціональних формувань, програмних засад громадського життя, соціально-демографічних процесів, релігійно-культурних традицій в середовищі німецької спільноти за умов незалежної української держави.
Література:
1. Євтух В.Б., Чирко Б.В. Німці в Україні (1920-і - 1990-і роки). - К.: Інгел, 1994. - С. 3.
2. Скальковський А. Опыт статистического описання Новороссийского края. 1730 - 1823. - Одесса, 1850. - 364с.
3. Багатий Д.Й. Колонизация Новороссийского края й первые шаги его по пуги культуры. Исторический этюд. - К. 1889. - 115с.
4. Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. - СПб. - 1869. - С. 21.
5. Велицын А.А. Немцы в России: Очерки исторического развития и настоящего положения немецких колонистов на юге и на востоке России. - СПб., Изд.: Русского Вестника, 1893. - С. 50.
6. Шелухин С. Закон 14 июня 1910 г. и поселенцы - собственники "колонисты". - Одесса, 1913.
7. Падалка Л.В. Землевладения немцев - бывших колонистов (Херсонской губернии). Херсон, 1891 - 41 с.
8. Писаревский Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. - М, 1909.
9. Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. М., 1916. - С. 39 - 41.
10. Линдеман К.3. Прекращение землевладения и землепользование поселян собственников. Указы 2 февраля и 13 декабря 1915 года и 10, 15 июля, 19 августа 1916 года и их влияние на зкономическое состояние Южной России. - М., 1917.
11. Грушевський М.С. Народностям України; його ж Чи Україна тільки для українців? // Великий українець. Матеріали з життя і діяльності М.С.Грушевського. - К., 1992.
12. Рафальський О.О. Національні меншини України у XX столітті: Історіографічний нарис. - К.,2000. - С. 19 - 20.
13. Глинский А. Национальные меньшинства на Украине. - Харьков, 1927.
14. Рашмадімов А. За інтернаціональне виховання молоді // Національне питання на партійних з'їздах. - Харків, 1930. - Вип.. 5.
15. Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. (Статистико-картографічне дослідження). - К., 1965.
16. Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800 - 1825 гг. - М., 1970.
17. Кабузан В.М. Заселение Новороссии Екатеринославской и Херсонской губернии в XVIII - первой половине ХІХ в. - М., 1976.
18. Кулинич І.М. Німецькі колонії на Україні (у 60-ті р. XVIII ст. - 1917р.) // Український історичний журнал (далі УЇЖ) - 1990. - №.9. - С. 18 - 20.
19. Рафальський О.О. Вказ. праця. - С. 352.
20. Кулинич І.М., Кривець Н.В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. - 272 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...