WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Іван Бажанський — українознавець - Реферат

Іван Бажанський — українознавець - Реферат

таке враження повинна робити школа на дитину українця".
Видатний український педагог будував рідну школу своїм розумом і своїми руками, проявляючи при цьому власну громадську активність. Він постійно боровся за справді народну національну школу, яка сприяла би піднесенню культурно-освітнього рівня та національної свідомості народу, дбала про плекання історичної пам'яті поколінь та українського патріотизму через вивчення рідної мови, народознавства, україно і буковинознавства. І.Бажанський вже тоді передбачав, що засвоєння учнями знань рідної мови, літератури, фольклору, географії й історії України, етнографії запобігає історичному безпам'ятству, бездуховності, національному нігілізму, сприяє прилученню дітей і молоді до вселюдської культури через рідну культуру.
Його глибоко хвилювало те, що чужа школа пронімецького, прорумунського кшталтів відомості про Україну й українство подавала спотворено, а то й зовсім їх обминала. Про це, зокрема, йде мова у його статті "Обстоятельства, препятствующие осягненню приписаної цілі в народних школах".
Буковинський педагог постійно твердив, що кожна школа мусить бути національною і пріоритетним завданням її має бути національне виховання, яке базується на рідному для школярів національному ґрунті. В основу її діяльності мають бути покладені принципи народності, європеїзму, гуманізму, культуровідповідності, природовідповідності.
Опрацювання раніше недоступної для дослідників джерельної бази дозволило нам синтезувати трактування І.Бажанським самого поняття українське національне виховання. Під ним він розумів історично зумовлену й створену самим українським народом систему педагогічних впливів, спрямованих на прищеплення вихованцям любові до України, рідної мови й культури, української нації. У контексті вищевикладеного визначення цілком правомірним, на наш погляд, виступає твердження про те, що національне виховання містить у собі самобутній зміст, форми й методи впливу на дитину, які найповніше відповідають її психічним, соціальним і природним прикметам.
Національне виховання є стрижнем прилучення молоді до пізнання й творення національних надбань культури, звичаїв, традицій, материнської мови. Кожна особа має право на національне виховання і в рівній мірі має плекати в собі обов'язок бути гідною свого народу, своєї нації. Справжнє виховання завжди глибоко національне за своєю суттю, змістом, характером і спрямованістю, що базується на багатовіковій практиці народу. Воно створює оптимальні умови для найповнішого врахування природних задатків, формування національного складу, розуму, самобутнього способу мислення й світосприймання, національного характеру й відчуття українця.
Вже тоді, в 1-й третині XX ст. І.Бажанський мудро передбачив, що становлення України як самостійної держави неможливе без наявності власної національної системи виховання. Педагогічне доцільне українське національне виховання ростить справжнього українця, національне свідому, суверенну індивідуальність, яка цінує свою громадянську, національну й особисту гідність, совість і честь. Головну мету національного виховання І.Бажанський вбачав у забезпеченні єдності, наступності й спадкоємності поколінь українського народу, набуття дітьми й молоддю досвіду борців за українство, засвоєння материнської мови, духовних та ідейних надбань української нації. То й провідне покликання навчання й виховання в національній школі - плекання довершеної особи українця з високою національною свідомістю й палким почуттям українського патріотизму, гармонією душі, тіла й розуму. Ідеалом українського національного виховання для І.Бажанського виступає всебічно розвинута особистість із багатогранними знаннями, глибокою національною свідомістю, високими розумовими, духовно-моральними, вольовими й естетичними якостями, патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю.
Досить імпонували добі державного відродження України (Українськоїдержави 1917 - 1920 рр.), автентичної української педагогіки й шкільництва, виділені вченим провідні принципи українського національного виховання: науковості, української націоналізації, історизму, народності, гуманності, демократизму, європеїзму, культуровідповідності, утвердження позитивних та усунення негативних рис у національному характері українця, забезпечення родинно-громадсько-шкільної взаємодії.
Особливу увагу звернув І.Бажанський на початкову школу, яка покликана закладати фундамент національної освіти й виховання учнів. Він радив учителям більше уваги приділяти вивченню української мови й літератури, краєзнавства, історії України, національного народного мистецтва, домоведення, сільського господарства, ремесел і промислів, частіше практикувати письмові творчі роботи, привчати учнів до самостійної парці, вияву власної ініціативи, кмітливості й винахідливості, пробуджувати в них інтерес до науки, до книги, до освіти, подвигів українських національних героїв і видатних державобудівників, світочів знань, прищеплювати альтруїзм, потяг до громадської діяльності на благо рідного українського народу, нації. Ним передбачалося, що відповідні зміни у змісті навчання й виховання відбудуться на основі розробки і впровадження нових шкільних програм та українських підручників. Саме тому рукописи, посібники й поурочні розробки І.Бажанського щедро насичені фольклором, розмаїтим дидактичним матеріалом, спрямованим на опанування грамотою й забезпечення інтенсивного розумового й духовного розвитку учнів, вироблення в них національної свідомості, стійкого характеру, сильного духу, українського патріотизму.
Як директор школи І.Бажанський застосовував вироблений ним особисто оригінальний стиль керівництва, побудований на засадах гуманізму, демократизму, вияву благородної ініціативи з боку вчителів та учнів, їхніх батьків, підтримки з боку сім'ї й громадськості. Рівень українізації школи й національного виховання учнів він вважав залежним від рівня національної свідомості й українського патріотизму директора школи, його педагогічної компетентності як керівника й наставника вчителів, учнів та їх батьків. Така позиція стала новим кроком в українському школознавстві.
Створена І.Бажанським педагогіка української школи й національного виховання щедро репрезентувала й втілювала в життя підростаючих поколінь духовність українського народу. Провідну роль він надавав народному вчителеві, про нього визначний буковинський педагог висловлювався з особливим пієтетом. Найсвятішим обов'язком педагога він вважав поширення освіти серед народу.
Працюючи тривалий час керівником школи, І.Бажанський невпинно піклувався про зміцнення навчально-економічної бази школи, матеріальне забезпечення учителів, які одержували мізерну зарплату, дбав про підвищення кваліфікації освітян через відповідні курси, самоосвіту, наявність шкільних бібліотек, відповідних методичних посібників, вироблення педагогічної майстерності й творчості.
Він наполягав на тому що всі школи повиннімати кваліфіковані кадри з належною відповідною педагогічною освітою. Його турбувало те,

 
 

Цікаве

Загрузка...