WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Назва України у стародавніх географів - Реферат

Назва України у стародавніх географів - Реферат

м.Львовом, а тако-ж
частини инших губерній.
Звертаю увагу на те, що в ті часи (карти роблено було в 1630-1648 роках) межі
Волині, Київщини, Поділля і ин. земель були зовсім инші, як межі нинішних
губерній.
2. Карта, яка має заголовок: "Ukrainae pars, quae Kiovia Palatinatus vulgo
diciturг" (частина України, що зветься Київським воєводством). Московію названо
Московією.
3. Карта з надписом: "Ukrainae pars, quae Podolia Palatinatus vulgo dicitur"
(частина України, що зветься Подільським Воєводством). Звертаю увагу, що по сій
карті Подолія включало в себе і частину нинішньої Галичини аж до річки Коропця з
містами:
Поток, Бучач, Чортків, Трембовля, Тарнополь, Збараж, і що ся територія являла
собою "Ukrainar pars", тобто частину України. За річкою Коропцем показана
частина Галичини, з надписом: "Russiae pars" (частини Русі, Росії).
Треба, одначе, завше памятати, що у Боплана Московія нігде і ніяк Русью і Росією
не вважається - Московія у його має назву тілько Московії.
4. Карта з надписом: "Ukrainae pars,quae Barclavia Palatinatus vulgo dicitur"
(Частина України, що зветься Брацлавським Воєводством).
5. Карта з надписом: "Ukrainae pars, quae Pocutia vulgo dicitur" (Частина
України, що зветься Покуттям).
Сі карти звертають на себе увагу ще й тим, що Боплан займав в Польщі офіціяльне
становище і працював для неї з доручення короля. Инших трьох карт Боплана, в тім
числі й карти Волині, у мене немає. На картах Боплан подає порівняючий розмір
української, польської й французької миль і московської версти. Віньєтки
зроблено надзвичайно мистецьки. - Все отеє робилося ще до повстання українського
народу з гетьманом Б.Хмельницьким.
В Льондоні, в Британськім Музеї зберігається, мабуть, чи не найбільша збірка
стародавніх географчіних карт, зроблених Італійцями, Французами, Німцями,
Голландцями, Англійцями і инш. Переглядаючи ті карти нашвидку, С.Подолянин
знайшов між ними багато з надписами назви території України Україною. Опис 20 з
тих карт він подав в часопису "Рада", за 26 вересня 1912 р., ч.219. Ті карти
відносяться до часів з 1650 року (карти Боплана) до 1831 року (німецька карта) і
містять в собі, щодо нашої теми, той же матеріял, який подано вище, а тому,
через брак місця для короткої статті, я обмежуся тілько найголовнішим.
Там є одна величезна карта Боплана, вигравірована Гондіусом і видана в
Амстердамі в 1650 році під заголовком: "Deliniatio specialis et accurata
Ukrainae cum suis palatinatibus" (Спеціальна і точна карта України з її
воєводствами). Вже з надпису ясно, що Боплан на сій карті трактував Україну, як
окрему землю, поділену на воєводства, які являють собою соборну Україну. На сій
карті в Київське і Брацлавське Воєводства входять і нинішні Катеринослав-щина та
Херсонщина з диким полем, за виїмкою Очакова.
Французька карта 1719 р., на якій по французьки написано, що Червона Русь, яку
показано по обох боках Дніпра, Волинь і Подолія мають в народі "назву України
або землі Козаків".
Карта 1720 р. з латинським надписом: "Ukraina seu Terra Cosaccorum, cum vicinis
Valachiae, Moldaviae, Moscoviae, Minorisque Tartariae provinciisз" (Україна або
Земля Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдови, Московії і Малої
Татарщини). На ній Україна показана окремою територією з своїми межами од земель
сусід них держав.
Французька карта 1769 року з малюнком окруження Чорного моря, де, як гласить
французький надпис, знаходяться: "Україна, Мала Татарія.... Грузія і сумежжя
Європейської Росії та Турції".
Нарешті згадаю ще про німецьку карту 1831 року, яка має заголовок: "Karte der
russischen Provinzen Litauen, Kurland, Livland und der Ukraine" (Карта
російських провінцій: Литви, Курляндії, Ліфляндії і України). Україну автор
отділив і зве окремою провінцією Росії.
На всіх давніших картах Московія зветься Московією і тілько з другої половини 18
віку починають географи писати її Росією. В двох випадках з таким додатком:
"Russia vulgo Moscovia" (Росія, в просторіччі Московія), а раз навіть "Russia
Russica". Се через те, що назва тілько Росією була б ще не ясною через її
новизну.
Є ще багато географічних стародавніх карт з назвою України Україною, а Московії
- Московією. Напр., в збірнику "Atlas Novus" є карта України 1716 року, зроблена
Гоманом, яка має заголовок:
"Ukrania, quae est terra Cosaccorum cum vicinis Valachiae, Moldavie Minrisque
Tartariae provinciisз" (Україна, яка є Землею Козаків з сусідніми провінціями
Валахії, Молдавії і Малої Татарщини). В заголовному надпису стоїть "икгапіа", а
на карті надписано: "Ukraina".
Зводячи до купи картографчіний і літописний матеріал, ми маємо:
1. На італійських і французьких географічних картах 16 століття (1508-1580 р.)
Україна пишеться то Сарматією, то Русью (Росією), то Україною.
2. На італійських, голландських, англійських і французьких географічних картах
17 століття і в описах до них Україна пишеться Україною. Східна Галичина зветься
Частиною України і Росією (Русью).
3. На французьких, англійських, німецьких і инш. географічних картах 18 століття
Україна зветься Україною, а також Землею Козаків і додатково також Червоною
Руссю.
4. До 18століття Московія на чужинецьких географічних картах пишеться тілько
Московією, а ні Русью, ні Росією не зветься і за них не вважається. Назва
Московії Росією спочатку з поясняючими додатками починається з 18 віку.
5. Назва України Малою Росією чи Малоросією на географичних картах 16, 17 і 18
століть не існує.
6. Україну давні географи звали також Сарматією, Русією і Червоною Русією.
Московія у них ні одним з сих імен не звалася, а мала тілько ім'я Московії.
Україна, Московія і Польща - се у географів три ріжні організми, кожен з своїм
власним імьям і життям, з своєю власною територією і своїми межами.
7. Україна в IX. вікові, коли ні Польської ні Московської держав ще не існувало,
була вже великою і могутньою державою. В старих письмених памятках, які уціліли,
назва України вживається в 1187 році. В ті часи Польща ще тілько складалася в
державу, а Московської держави ще не існувало. Перший союз України з Польщею в
1569, а з Московією в 1654 роках.
8. Французькі, німецькі, італійські, англійські, голландські географи назву.
України Україною в 16, 17 і 18 століттях вживали, як назву сталу і властиву
певній території, яка зміняла свій обсяг в залежности од історичних умов так
само, як зміняють її території инших народів. Але ж назва Україною для
етнографічної території незмінна. Се назва всесвітнього міжнародового вжитку і
певного значіння для певної території, а ніяк не для чиєїсь окраїни чи чийогось
пограниччя.
Таким чином, український нарід має для себе і для своєї території свій власний і
споконвічний дійсний внутрішній і закордонний географічний, історичний,
етнографічний і політичний паспорт з іменем України і Українського Народу.

 
 

Цікаве

Загрузка...