WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Назва України у стародавніх географів - Реферат

Назва України у стародавніх географів - Реферат

користався в тій подорожі, було зроблено раніше 1580 року. На сій карті
територія по обидва боки Дніпра має на собі надпис: "Uckrania" (Україна). На тій
території показані міста Овруч, Житомир, Київ, Каменець-Под., Полтава, Чигрин.
В тій же Нац. Біб. зберігаються дві географічні карти: одна з 1641 року,
перевидана в Римі в -1678 р., а друга з 1657 р., перевидана в Римі в 1688 році.
Авторами їх були італійські географи: першої Сансоне, а другої Корнетті. На обох
картах територія України має на собі надпис: "Ukraina o PAese de Cosacchi"
(Україна або Земля Козаків). Ся територія займає обидва боки Дніпра з Волинею,
Поліссям, Галичиною. Назви Русі або Россії - немає. Московію названо Московією.
В тій же Бібл. є знаменитий глобус Корнеліуса, зроблений в 1660-1670 р. На цім
глобусі територія по обидва боки Дніпра має надпис великими літерами "Ukrania"
(Україна), включаючи в себе Волинь і Подолію. Московію названо Московією.
Сумежжя між Московією і Нагайською Татарією має надпис невеликими літерами:
"ocraina" - се окраїна Московської Держави на схід і північ од Слободської
України, що нині зветься Харківщиною. З цих надписів видно, що географи ясно
уявляли собі ріжницю між словами: Україна і окраїна.
В тій же Бібл. в польськім відділі переховується географічна карта невідомого
автора, зроблена в 1646 році. На ній територія по обидва боки р. Дніпра має
надпис: "Ukraine" (Україна).
Карта географа Дюваля, видана в Парижі в 1669 р. (Арх. 2075), як сказано в
заголовному надпису, се карта "Польського королівства і д е р ж а в, які од його
залежать". В числі сих держав показана Україна, територія якої по обидва боки р.
Дніпра має надпис: "икгаіпе"" (Україна). Польща на ній названа Польщею, а
Московія - Московією.
Карта голландського географа Фредеріка де Вітт, видана в Амстердамі між
1665-1680 р. і хорониться в отд. Бібл. "Pologneе", 1613. На сій карті територія
по обидва боки Дніпра має надпис: "Ucrainia" (Україна).
В тім же отд. Нац. Бібл. за N 1618 зберігається англійська карта Мордена,
датована 1700 р., але-ж складена значно раніше.
В англійськім заголовкові її названо картою "штатів" (держав) Великої Польші,
якими названо Польське королівство, Литву, "Україну". На карті територія по
обидва боки Дніпра має надпис:
"Ukraine" а нижче: "the Zaporovia lands" (Україна і Землі За-поріжські).
Карта війни між "руськими, турками і поляками" з 1736 р., перевидана в Парижі
географом Руже в 1769 р. На ній територія по обидва боки р. Дніпра має надпис:
"икгаіпе" (Україна). На карті пороблено надписи про військові події тих часів і
під 20 марта 1736 р. написано, що "Мініх командував армією України з 70 тисяч
Козаків" (Арх. 2116).
З карт, які переховуються в Парижі, завважимо ще одну, а саме карту, видану
Матеєм Севтері в Аухсбурзі за часів війни Московії з Турцією в 1773р. На ній
надписано: "Ukraina", а на південь: "Земля запоріжських козаків" і показана
Запоріжська Січ. Се за два роки перед зруйнованням Січі, через рік після поділу
Польщі і через 9 років по скасуванні гетьманства (Арх. 2122).
Велику наукову цінність являють собою географичні карти французького інженера і
географа Гільома Левассера де Боплана з описом України. Він 17 років, а саме з
1630 до 1648 року працював по своїй спеціяльности на Україні і був очевидцем
того, що описав і про що писав.
Перший раз його твір вийшов в Руані в 1650 році під заголовком "Description
d?Ukrainie" (Опис України), а другий раз там же в 1660 р. під заголовком:
"Description d?Ukrainie qui sont plusiers provinces du royame de Pologne,
contenues depuuis les confs de la Moscovie jusqu?aux limites de la Transilvanie,
ensemble leurs meurs, facons de vivre et de faire la querre. " (Опис України,
яка містить в собі декілька провінцій Польського Королівства, росположених од
меж Московії до гряниць Трансільванії, а разом їх звичаїв, форм життя і способу
ведення війни).
Ся книжка розійшлася дуже швидко і так зацікавила світ, що її перекладено майже
на всі європейські мови і перевидано богато разів з географчіними картами
України, зробленими тим же Бопла-ном. Гравюрні дошки для 8 карт до сиї книжки
зробив знаменитий гравер в Данцігові В. Гондіус, який вигравірував і патрет
гетьмана Богдана Хмельницького.
В своїм опису Боплан називає Україну сумою кількох провінцій, які разом являють
собою окрему од Польщі землю з своїми межами, що відділяють її від Польщі,
Московії, Трансільванії і ин. Україну він називає землею сусідньою й пограничною
з Польщею, а разом з тим вважає провінцією Польщі внаслідок Люблінської Унії.
Тому польського короля він титулує В. Кн. Руським і пише про його, що він
володіє "не тілько Польською Державою в її попередніх межах, а і Великою
Провінцією - Україною". 1 справді, Україна, мавши межі од "Московії до
Трансільванії" (Угорщини), була в кілько раз більшою за Польщу. В сих межах
показав її Боплан, який добре знав се. Московію він всюди зве Московією, а назву
Русі прикладає тілько до частини Галицької України. У Боплана Україна - се
окрема земля Козаків, зайнята українським народом, віра якого зветься руською,
бо її приніс руський князь Володимир. Український нарід і його культуру він
вважає дуже давніми і нарід культурним. По архітектурних даних і з дат знайдених
монет він в 1648 році налічував Київу звиш 1500 років. Завважу, що нинішні
археольоги. між якими назву проф. Антоновича і Армашевського, установили
безспорно, що Київ існував і мав торгові зносини з далекими народами Європи і
Азії вже років за 100перед Різдвом Христовим. Київські печери Боплан одніс до
першого-другого віку христіанства.
Перекладу Боплана на українську мову, на жаль, ще й досі немає, а на московській
мові найкраще видання належить проф. Ляскоронському в 1901 р., з примітками,
зробленими ним при участи таких наукових авторитетів, як проф. В.Антонович і
проф. Во-лодимирський-Буданов. Географічні карти Боплана до того видання він
зробив з карт, які зберігаються в Льондоні, в Британськім Музеї. Фототипичний
спосіб репродукції карт гарантує повну точність їх і відповідність оригіналові.
З цих карт я маю у себе 5, з яких одну подаю в зменшеному виду, звертаючи увагу
на заголовкові надписи на них, зроблені Бопланом.
1. Головна карта має в заголовкові надпис: "Typus generalis Ukrainae sive
Palatinatuum Podoliae, Kioviensis et Braczlaviensis terras nova delinatione
exhibens" (Генеральна карга України або воєводств Подолії, Київського і
Брацлавського, яка містить землі в новім вимірі). Московія показана землею,
сумежною з Україною, і названа В. Кн. Московським. На північно-західній стороні
намальована тілько частина українських земель з Галичиною, яка має надпис:
"Russiae pars" (частина Росії). В межах України по сій карті містяться такі
нинішні землі: Чернігівщина, Полтавщина, Катеринославщина, Херсонщина (без
Очакова), Київщина, Поділля, Покуття, Волинь і Галичина з

 
 

Цікаве

Загрузка...