WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка - Дипломна робота

Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка - Дипломна робота

18-19 лютого 1997 р. - Кам'янець-Подільський. - Київ, 1997. - С.71-74.
18. Іларіон. Слово істини: архіпастирські послання за 1940-1944 рр. - Холм, 1944.
19. Ковальський М. Персональна справа Івана Огієнка в архіві Нових Актів у Варшаві // Укр. історик. - 1995. - Ч.1-4. - С.259-267.
20. Краснодеський В. Готов я нести люті муки за свій народ, за Рідний край // Голос України. - 1997. - 4 січня.
21. Козак О. До питання про світогляд І.Огієнка // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теорет. конференції. 18-19 лютого 1997 р. - Кам'янець-Подільський - Київ, 1997. - С.106-107.
22. Лозовий О. Діяльність І.Огієнка в кам'янецький період Директорії УНР. - Там же. - С.89-92.
23. Ляхоцький В. Іван Огієнко та Кам'янець-Подільський (За маловідомими джерелами). - Там же. - С.17-18.
24. Ляхоцький В. І.Огієнко і С.Петлюра. - Там же. - С.75-85.
25. Ляхоцький В. На чолі Міністерства ісповідань // Пам'ять століть. - 1998. - №2. - С.106-115.
26. Лысенко Н. Самородок светлой мысли // Зеркало недели. - 1997. - 31 мая.
27. Мазуркевич О. Зарубіжні фальсифікатори української літератури. - К., 1961.
28. Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект. - К., 1996. - 128 с.
29. Мартирологів українських церков: Документи, матеріали. - Торонто-Балтимор: Смолоскип ім.В.Симоненка, 1987. - Т.1. - С.219-225.
30. Мартиненко С., Чугаєвський В. Педагогічна спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) і розвиток сучасної національної школи // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теорет. конференції. 18-19 лютого 1997 р. - Кам'янець-Подільський - Київ, 1997. - С.53-54.
31. Мироненко О. Проблеми автокефалії церкви в Українській державі / Мироненко О., Римаренко Ю., Усенко І., Чехович В. Українське державотворення. - К., 1997. - С.383-387.
32. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К., 1993. - 413 с.
33. Нестеренко А. Митрополит Іларіон - служитель Богові й народу // Ювілейна книга на пошану митрополита Іларіона. - Вінніпег, 1958.
34. Огієнко І. Українська культура. - К.: Довіра, 1992. - 140 с.
35. Огієнко І. Моє життя // Наша культура. - 1935. - Кн..7.
36. Огієнко І. Українська церква: Нариси з історії української православної церкви: У 2-х т. - К., 1993. - 284 с.
37. Огієнко І. Українська церква за Богдана Хмельницького. 1647-1657. - Вінніпег, 1955. - 180 с.
38. Огієнко І. Українська церква за час Руїни. 1657-1687. - Вінніпег, 1956. - 564 с.
39. Огієнко І. Життєписи великих українців. - К., 1999. - 672 с.
40. Огієнко І. До українського народу від міністра ісповідань // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теорет. конференції. 18-19 лютого 1997 р. - Кам'янець-Подільський - Київ, 1997. - С.76-79.
41. Огієнко І. - Шептицькому А. 14 листопада 1941 // Пам'ять століть. - 1998. - №2. - С.96.
42. Огієнко І. Звернення до духовенства та православних українців, католиків-поляків Холмщини і Підляшшя // Пам'ять століть. - 1998. - №2. - С.96-97.
43. Петлюра С. Статті. - К.: Дніпро, 1993. - 341 с.
44. Петлюра С. - Огієнку І. // Пам'ять століть. - 1998. - С.115-122.
45. Пилявець П., Рибачук М. Огієнко Іван Іванович // Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996. - С.869-870.
46. Пащенко В. Іван Огієнко // Історія України в особах. ХІХ - ХХ ст. - К., 1995. - С.289-296.
47. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. - Т.2. - К., 1992. - 608с.
48. Рибалко О. Відбудова Української Церкви // Старожитності. - 1992. - Ч.4.
49. Русова С. Мої спомини. - Львів, 1997. - 284 с.
50. Сергієнко Г.Я., Смолій В.А. Історія України. - К., 1993.
51. Солдатенко В. Українська революція: Історичний нарис. - К., 1999. - 976с.
52. Соловей С. Служити народові - то служити богові // Старожитності. - 1992. - Ч.4.
53. Солуха О. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського. - США, 1973. - 382 с.
54. Скоропадський П.Спогади: кінець 1917 - грудень 1918. - Київ - Філадельфія, 1995. - 493 с.
55. Степовик Д. Іван Огієнко // Літ. Україна. - 1992. - 16 січня.
56. Степовик Д. Іларіон ІІ: тернистим шляхом до зірок // Голос України. - 1997. - 29 травня.
57. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991. - 512 с.
58. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. - К., 1997. - 237 с.
59. Тимошик М. "Лишусь навіки з чужиною...". Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження: Наук. видання. - Вінніпег - Київ, 2000. - 548 с.
60. Тимошик М. Весь вік, весь труд віддав Україні // Пам'ять століть. - 1997. - №1. - С.87-89.
61. Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українська Церква // Пам'ять століть. - 1998. - №2. - С.95-105.
62. Тимошик М. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї // Історичний календар на 1997 р. - Вип.3. - К., 1996. - С.14-15.
63. Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українське відродження // Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Життєписи великих українців. - К.: Либідь, 1999. - С.7-61.
64. Тимошик М. Огієнко Іван Іванович // Укр. журналістика в іменах. - Вип.2. - Львів, 1955. - С.154-157.
65. Тіменик З. Митрополит Іларіон (Огієнко) про церковну автокефалію як процес: Методологічний аспект // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доповіді другої Всеукраїнської наук.-теорет. конференції. 18-19 лютого 1997 р. - Кам'янець-Подільський - Київ, 1997. - С.67-68.
66. Українська Центральна Рада: Док. і матеріали: В 2-х т. - Т.2. 10 грудня 1917 - 29 квітня 1918 . - К.: Наук. думка, 1997. - 422 с.
67. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917 - 1920 рр.: В 4-х т. - Т.3.- Нью-Йорк, 1969. - 160 с.
68. Хіротонія професора д-ра Івана Огієнка на Холмську катедру // Слово істини. - Вінніпег, 1948. - Ч.4.
69. Франко І. Зібрання творів: У 50-ти тт. - Т.5. Листи 1895-1916. - К., 1996.
70. Шаров І. 100 видатних імен України. - К., 1999. - 504 с.
71. Шептицький А. - Огієнку І. 1 жовтня 1941 р. // Пам'ять століть. - 1998. - №2. - С.95-96.
72. Шептицький А. Лист до українських православних ієрархів // Київ. старовина. - 1992. - №3. - С.70-71.
73. Шептицький А. Лист до української православної інтелігенції // Пам'ять століть. - 1992. - №2. - С.71-72.
74. Щеголев С.Н. Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма. - К., 1912. - 588 с.
75. Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка (Митрополит Іларіон). - Київ - Вінніпег, 1998. - 26 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...