WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша - Реферат

Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша - Реферат

доповнював названі джерела при створенні цілісної картини боротьби Довбуша.
Це стосується найперше епізодів, де мова йде про батьків героя, його дитячих і юнацьких років, відносин з селянами, побратимами за межами Прикарпаття, Закарпаття, Буковини. Такі моменти письменники домислювали по-різному, іноді прямо протилежно.
Основне місце в літературі про печеніжинця посідають твори великої та середньої епічної форми.
Представники української літературної Довбушіани XIX - початку XX століття з різних причин, а головним чином через цензурні заборони, обмеженість джерел, не ставили перед собою мету всебічного розкриття теми, історично-конкретного зображення особистості народного героя.
Спроби історичної конкретизації в зображенні опришківського руху під проводом Олекси Довбуша належали М.Устияновичу, І.Франкові, М.Старицькому, В.Щурату. Вони виділяли в житті та діяльності славного ватажка декілька етапів: становлення його як месника, боротьби та загибелі. Олекса у тих зразках - чесна, безкорисна, смілива людина, яка бореться за соціальну справедливість.
У багатьох художніх творах про Довбуша на ватажкові тяжіє печать приреченості (Г.Хоткевич, М.Старицький, Л.Первомайський тощо).
Інші письменники XX століття, включаючи й українську діаспору, намагаються показати народного героя у трьох аспектах. Одні майстри художнього слова творили його як борця за соціальну справедливість (Б.-Ігор Антонич, Г.Смольський, Р.Єндик, В.Волков), інші робили його мало не політиком (Л.Дмитерко, І.Єрофеєв), треті змальовували його романтичним коханцем (Ю.Федькович, В.Босович).
Чимало творів ліричного та ліро-епічного жанрів присвячено Довбушу. Балади, поеми, вірші про ватажка стали з'являтися, починаючи з творчості Ю.Федьковича. Далі цю справу продовжили поети М.Лисикевич, В.Щурат, Д.Загул, Д.Осічний, А.Малишко, Л.Забашта, Д.Павличко, С.Пушик, М.Влад, Н.Стефурак, Ф.Малицький, Є.Титикайло тощо.
Менше творів про Довбуша написали представники малої прози (А.Кучурак, Г.Хоткевич, С.Васильченко тощо).
Лібрето опери про народного героя створив поетІ.-Богдан Антонич.
Сценарій кінофільму "Олекса Довбуш" належить Л.Дмитеркові та В.Іванову.
Кращі твори про Довбуша мають велике історико-пізнавальне, естетичне, виховне значення саме завдяки своїй привабливій силі правди, художній довершеності. Вони поширюють серед народу різні наукові знання, виховують інтерес до героїчного минулого нашої Вітчизни, патріотизм.
Використана література:
1. Олекса Довбуш в історії, фольклорі та літературі: Проблема історичної та художньої правди. - К., 1999. - 495 с. Рец.: Вісник Луганського держпедуніверситету ім. Тараса Шевченка. - 1999. - № 6.
2. Славний ватажок опришків (народ про Довбуша). - К., 1994. - 345 с. / Упор., вст. стаття, прим. та словник П.О.Будівського.
3. Лицарі волі / Упор., передмова, прим. П.О.Будівського. - К., 1992. - 240 с. (У співавт. з М.К.Дмитренком).
4. Вінок дружби. - К., 1988. - 46 с.
5. Специфіка українських родинно-побутових пісень // Борис Грінченко. - Ворошиловград, 1988. - С. 84-85.
6. Поетика народних пісень, зібраних М.Коцюбинським // Творча спадщина М.М.Коцюбинського і сучасний літературний процес. - Одеса, 1989. - С. 45-46.
7. Специфіка народних пісень драматургії Миколи Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації. - Рівне, 1992. - С. 228-229.
8. Народний герой українських Карпат // Народна творчість та етнографія. - 1992. - №№ 5-6. - С. 68-76.
9. Фольклорний образ Олекси Довбуша // 36. наук. праць, присвячений 70-річчю інституту. - Луганськ, 1993. - С. 193-200.
10. Василь Симоненко та Федір Пігович // Бахмутський шлях. - 1996. - №№1-2. - С. 83-85.
11. Хоткевич Г. Довбуш // Бахмутський шлях. - 1997. - №№ 3-4. - С. 48-76 / Упор., вст. стаття та прим. П.О.Будівського в співавт. з Л.П.Будівською.
12. Вивчення повісті Р.Федоріва "Жбан вина" в школі // Вісник Луганського держпедуніверситету ім. Тараса Шевченка. - 1999. - № 4. - С. 118-120.
13. Образ Довбуша в однойменній поемі С.Пушика // Вісник Луганського держпедуніверситету ім.. Тараса Шевченка. - 1999. - № 6. - С. 4-8.
14. Поетика історичної пісні "Ой попід гай зелененький" // Вісник Луганського держпедуніверситету ім. Тараса Шевченка. - 1999. - №10. - С.149-152.
15. Образ борця за народну справу в творчості О.Пушкіна та С.Пушика // Актуальні проблеми сучасного пушкінознавства. - Х., 1999. - С. 78-80.
16. Образ народного звитяжця у творчості О.Пушкіна та С.Пушика // О.С.Пушкін: Творчість і традиції. - Луганськ, 1999. - С. 83-90.
17. Ефективні форми й методи вивчення художньої Довбушіани в ліцеях та гімназіях // Вісник Луганського держпедуніверситету ім. Тараса Шевченка. - 2000. - №. 2. - С. 22-27 (У співавт. з Л.П.Вдовіченко).
18. Специфіка співанки-хроніки "Послухайте, люди добрі" // Вісник Луганського держпедуніверситету ім. Тараса Шевченка. - 2000. - № 4. - С. 221-228.
19. Ватажок опришків у творчості А.Кучурака // Вісник Луганського держпедуніверситету ім. Тараса Шевченка. - 2000. - № 5. - С. 16-21.
20. Природа в історичній п'єсі Гната Хоткевича "О полку Ігоревім" // "Слово о полку Ігоревім" і Луганщина. - Луганськ, 2000. - С. 113-118.
21. Всеукраїнська наукова конференція "Слово о полку Ігоревім" і Луганщина" // Бахмутський шлях. - 2000. - № 1-2. - С. 70-72.
Матеріали й тези доповідей та повідомлень, виголошених на наукових конференціях:
22. Образ Олекси Довбуша в народних піснях, виданих Я.Головацьким // Яків Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов'янських народів: тез. доп. і повід. - Тернопіль, 1989. - С. 217-219.
23. Своєрідність українських народних пісень, записаних М.Коцюбинським // Тези доп. - Чернігів, 1989. - Ч. 1. - С. 71-72.
24. Образ Довбуша у драмі М.Старицького "Юрко Довбиш" // М.Старицький: творче обличчя і місце в національній культурі: Тези доп. і повід. - К., 1990. - С.32-33.
25. Образ Олекси Довбуша у фольклорних творах, виданих В.Гнатюком // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури: Тези доп. і повід. - Тернопіль, 1991. - С. 83-86.
26. Образ Олекси Довбуша в повісті І.Франка "Петріі й Довбущуки" // Іван Франко і національне відродження: Тези респ. наук. конф. - Львів, 1991. - С. 109-110.
27. Олекса Довбуш в однойменному романі Віталія Волкова // Перша міжвузівська наукова конференція з актуальних проблем гуманітарних наук: Тези доп. - Луганськ, 1995. - С. 24.
28. Образ месника в творчості Т.Шевченка та Г.Хоткевича // Матеріали XXXII наукової Шевченківської конф. - Луганськ, 1998. - С.108-114 (У співавт. з Л.П.Будівською).

 
 

Цікаве

Загрузка...