WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення - Реферат

Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення - Реферат

школярів;
o планування навчально-пізнавального дійства (сценарію), змістового наповнення уроку (заняття);
o чітке визначення теми, мети та завдань уроку, проблемних питань за змістом твору (творчості), добір епіграфа, зорового та слухового рядів (музичне і мистецьке оформлення).
Основними методами навчання та фоpмами організаціїнавчально-пізнавальної діяльності на заняттях з літератури рідного краю для 5-8-х класів є: бесіда за змістом книжки, твору; бесіда з елементами лекції; бесіда з елементами диспуту; розповідь; художня розповідь; заочна подорож; конкурс знавців літератури рідного краю; інсценізація тощо. У 9-11-х класах: лекція; оглядова лекція тематичного характеру; семінар за творчістю письменника; диспут; конференція; зустріч і розмова з письменником; екскурсія або заочна подорож; обговорення проблеми за круглим столом та ін.
Залежно від мети, завдань уроку, особливостей та жанру художнього твору, обраного вчителем методу проведення заняття можна використати різноманітні прийоми роботи: повідомлення; стислі, докладні та творчі перекази; художню розповідь; виразне читання та інсценізацію; читання творів і уривків уголос; "оживлення" подій та словесний опис картини; підготовку й обговорення відгуків, анотацій, рецензій; дослідно-пошукову роботу в місцевих бібліо-, теках, музеях, картинних галереях, архівах; виписування образних висловлювань, афоризмів; підготовку виставок літературних, мистецьких і художніх творів, публікацій, репродукцій; інтерв'ю з автором, його рідними, друзями, знайомими; складання словничків термінів, понять; виставку учнівських ілюстрацій до твору; сценічні замальовки, фрагменти діа- та відеофільмів тощо.
У методичних працях описані різні позиції в оцінці характеру та специфіки вивчення літератури в школі і класифікації уроків. На жаль, заняття з літератури рідного краю обійдені увагою. Специфіка таких уроків очевидна, тому маємо пам'ятати про те, що на них розглядається матеріал більшого обсягу, ніж на звичайному занятті; навчальна діяльність учнів позначена більшою самостійністю; зміщено акцент із таких традиційних елементів уроку, як опитування, пояснення та закріплення матеріалу.
Методичною наукою ще не розроблена типологія уроків літератури рідного краю. Нам видається, що такі уроки можуть бути представлені як вступні заняття (настановчо-мотиваційні, на яких учитель поведе учнів-читачів у мистецький світ регіону, з'ясує, що їм відомо, що вони читали, бачили, чули під час канікул чи опрацювали за рекомендаційним списком); уроки-спілкування за прочитаним твором чи всією творчістю митця; підсумково-рекомендаційні уроки, на яких учні мають представити творчу роботу: літературний портрет письменника-земляка, звуковий альбом "Пісні мого краю", відеокліп (сюжет) "Ох, анекдот, анекдот" або "Народні байки з вуст мого дідуся (батька)" тощо. На підсумковому уроці узагальнюється вивчене протягом року, осмислюється ступінь оволодіння навчальним матеріалом, подається список творів для самостійного читання, відбувається презентація нових видань тощо.
Уроки літератури рідного краю можуть бути як традиційними так і нестандартними: урок-конкурс, заочна подорож, інсценізація, "оживлення", художня розповідь тощо (для 5-8-х класів); урок-конференція, семінар, диспут, зустріч, екскурсія, візуалізація, практикум (для 9-11-х класів).
Структура та змістове наповнення традиційного заняття з літератури рідного краю 5-8 класи
І. Настановчо-мотиваційний етап.
Вступна розповідь-огляд, створення ситуації зацікавлення.
Бесіда, психологічна установка, мотивування дій.
Навчальна рефлексія (самооцінка).
ІІ. Операційно-пізнавальний етап.
Актуалізація опорних знань, евристична бесіда (інколи, якщо доцільно, - гра).
Уведення учнів у світ митця (розповідь словесника чи учнів про життя автора та його твір).
Визначення місця твору в системі мистецького доробку автора.
Словникова робота.
Сприйняття та осмислення змісту художнього твору.
Пошук відповідей на запитання учнів і проблемні питання, поставлені у творі.
Проміжне осмислення виучуваного матеріалу.
ІІІ. Корекційно-рефлексивний етап.
Представлення продукту праці (підготовленого вдома, заздалегідь, під час уроку).
Усвідомлення учнем і вчителем рівня збагачення власного досвіду, свого Я (творча рефлексія).
Узагальнення почутого, встановлення закономірностей у виучуваному матеріалі.
Підбиття підсумків, коментування домашнього завдання з курсу літератури рідного краю.
9-11 класи
І. Настановчо-мотиваційний етап.
Емоційно насичене вступне слово-огляд.
Активізація мотиваційних резервів учнів.
Навчальна рефлексія.
ІІ. Операційно-пізнавальний етап.
Актуалізація опорних знань і висунення системи гіпотез.
Уведення учнів у життєвий світ та творчу лабораторію митця.
Словникова робота, заповнення понятійно-термінологічного "поля".
Сприйняття й осмислення змісту художнього твору, його композиційної будови, жанрово-стильової манери письма.
Проміжна рефлексія вивченого матеріалу.
Розв'язання старшокласниками проблемних завдань відповідно до їхніх інтелектуально-вольових можливостей та психо-фізіологічних особливостей (робота в парах, групах; літературознавчий та лінгвістичний практикум за творчим доробком автора).
ІІІ. Корекційно-рефлексивний етап.
Встановлення логічних зв'язків, закономірностей у розглядуваному творі (творчості).
Самоаналіз і самоусвідомлення рівня збагачення власного ментального досвіду (творча рефлексія).
Узагальнення, систематизація здобутих знань та представлення системи завдань для наступного заняття (за пакетом навчально-пізнавальних дій і завдань).
Нові педагогічні технології дають учителеві змогу допомогти школяреві глибше проникнути в таїну художнього тексту, зрозуміти задум автора, його та персонажів "точку зору", стимулюють читача до пошуку істини, щоб для себе "світ по-новому відкрити" (М.Рильський). Вони урізноманітнюють форми навчальної діяльності учнів як під час стандартного, традиційного уроку, так і в умовах нетрадиційної організації заняття.
Нетрадиційні форми навчання відзначаються оригінальною організацією навчально-пізнавального процесу, значним виховним впливом на його суб'єктів, забезпечують ефективність і результативність виконання особистісно зорієнтованих завдань, дають змогу відійти від шаблонів у методиці, краще врахувати специфіку навчального матеріалу й індивідуальні особливості учнів, сприяють вихованню творчої учнівської особистості, розширенню функцій учителя. Спираючись на структури вже згаданих занять, пропонуємо схеми та моделі

 
 

Цікаве

Загрузка...