WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Мотиви поезій Дмитра Павличка останніх десятиліть - Дипломна робота

Мотиви поезій Дмитра Павличка останніх десятиліть - Дипломна робота

різновидах діяльності й творчості. Творчість Дмитра Павличка - то немов автобіографія, викладена мовою поезії, своєрідний поетичний автопортрет.
З новою силою творчість Дмитра Павличка заяскріла у час становлення та розбудови української державності. У цей час вийшли такі збірки Дмитра Павличка: "Рідна мова" (1994) [52], "Покаянні псалми" (1994) [52], "За нас" [33] (1995), "Золоте ябко" (1998) [35], "Ностальгія" (1994)[41], "Засвідчую життя" (2000), "Наперсток" (2002) [38], "Рубаї" (2003) [46], "Погоня" (2004) [53], "Ялівець" (2004) [52].
Помітне місце в літературі і творчості поета посіли такі монументальні перекладні видання, як "Антологія словацької поезії ХХ століття"(1997) [1], "Дзвони зимою"(2000) [14] і "50 польських поетів" ( 2001) [19].
Кілька поколінь не перестають захоплюватися чарами Павличкових поезій, відкриваючи для себе образний світ його творів. Їх особливе поетичне сяйво бере свій початок з любові до матері, до рідного краю, смерек і вишень, людини і птаха, неповторності кожної миті.
Побачити найголовніше у високому й стрімкому кряжі Павличкової лірики - означає разом з автором пройти непростий, але цікавий шлях від ранніх ліричних сповідей до принадливих вершин філософської поезії. Це означає - подивляти з багатства традиційного і дещо незвичайного для нас білого сонета, приймати чар екзотичного формою, рубаяту, після вольових інтонацій і відшліфованих до блиску катренів спіткнутися о больовий поріг поезії у прозі (збірка "Наперсток"). А якщо податися за течією Павличкових пісень, котрі давно співаються народом як свої, то будемо мати майже повну картину дивовижно цілісного й гармонійного світу, без якого наша література другої половини ХХ і початку ХХІ століть була б значно збіднена. Але це - тільки погляд ззовні. Внутрішній, серцевинний "зріз" відкривається лише тоді, коли спробувати наблизитися до першоджерел творчості людини, котру Іван Дзюба назвав коротко і влучно: "подвижник" [ 19, 4].
Поезія Дмитра Павличка має два крила: він одночасно є тонким ліриком, що вміє непомітно розтривожити найніжніші струни людської душі, і поетом-філософом, здатним зробити точний, проникливий образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблем нації й окремої людини. Лірика письменника багата й різноманітна, яка зберегла і, можливо, творить історію, представляючи нам і нащадкам багатющий скарб української поезії.
Як справедливо відзначає літературознавча наука, лірика в цілому може успішно розвиватися тільки тоді, коли не порушується гармонія між її об'єктивно-зображальними і суб'єктивно-виражальними сторонами. "Зображення поезії не може бути витіснене зображенням душевного стану, без відтворення події, як і без відтворення внутрішнього життя людини, сучасна література існувати не може" [ 13,14].
Предметом лірики Павличка є не тільки суб'єктивне "я" поета, але вся дійсність у її відношенні до внутрішнього світу людини і відповідно суб'єктивний світ особистості у її співвіднесеності із світом об'єктивно зовнішнім. Такі прояви функціонування епічних і ліричних елементів у творах демонструють як ранні, так і більш зрілі описові і розповідні вірші Павличка. У цьому розділі ми акцентуємо увагу на ліриці, якій підвладні не тільки миттєві реакції на окремі явища навколишнього світу, але й глибше переживання - думки, що відносяться до складного людського буття. "Епічність поезії не суперечить її ліричній природі, яка в межах сприйняття світу через позитивне "я" набуває ряд нових ознак" [24, 15].
Актуальність теми. Вивчення літератури в школі передбачає реалізацію багатьох завдань. Основне з них - утвердження естетичної функції мистецтвом слова, через яке увиразнюємо високу національну ідею, формуємо національну свідомість, почуття сучасного патріота України, який спроможний гідно представляти себе і свій народ у світовій цивілізації. Учитель вводить учнів у світ прекрасного, прилучаючи їх до національного і світового мистецтва слова у взаємозв'язках з мовою, історією, релігією, філософією, музикою, живописом, а водночас з розвитком всієї світової гуманістичної, естетичої сфери та пізнавального аспекту під час вивчення літератури.
Пізнавально-естетичний аспект дослідження творчого доробку окремого письменника у контексті історико-літературного процесу заслуговує на особливу увагу, оскільки дає можливість літературознавчій науці зробити порівняльний аналіз і творчості окремих митців слова, і національних літератур взагалі. Адже для письменника відображення життя відбувається у нерозривному зв'язку з основними можливостями жанрової форми. Заслуговують на увагу літературні досягнення відомого майстра поетичного слова, поета-шістдесятника та патріота своєї землі Дмитра Павличка, опубліковані впродовж періоду національно-культурного відродження та державного будівництва в Україні. Чиста, подекуди з нотами гніву і суму, але справедлива поезія Дмитра Павличка здатна в наш страшний бездуховністю час пробудити, очистити, повернути нам дане самою природою відчуття прекрасного.
Предметом дослідження стали поезії Дмитра Павличка останнього десятиліття, опубліковані у збірках "Ялівець", "Погоня", "Золоте ябко", "За нас", "Наперсток", "Рубаї", "Покаянні псалми", а також оприлюднені у періодиці.
Метою нашої дипломної роботи є спроба комплексного дослідження ідейно-тематичної своєрідності лірики Дмитра Павличка останніх двох десятиліть.
Для реалізації мети нашої роботи треба вирішити такі взаємопов'язані завдання:
- здійснити моніторинг сучасних публікацій творів Д. Павличка, а також простежити їхній резонанс на сторінках засобів масової інформації;
- здійснити ідейно-тематичний аналіз творчого доробку поета, заглибитися в особливості поетики Д. Павличка;
- простежити поєднання зображального і виражального начал у ліриці Д. Павличка;
- з'ясувати авторські підходи до проблем буття українського народу (захист рідної мови і культури, особистісні мотиви, філософія буття тощо) у певний історичний період розвитку Української держави.
Методологічну основу дослідження питань склали принцип науковості, системно-структурний принцип, принцип зв'язку теорії з практикою, історико-функціонального, порівняльно-типологічного, описового методів аналізу художніх явищ тощо) та першоджерела (твори відомих літературознавців: М. Ільницького, В. Моренця, Р. Лубківського, М.Жулинського та ін.), що стали теоретичним фундаментом роботи.
Практичне значення дипломної роботи. Результати дослідження можуть бути використані у процесі викладання шкільного курсу літератури, у позакласній, гуртковій, літературно-краєзнавчій роботі.
Наукова новизна проведеного дослідження визначається тим, що ідейно-тематична специфіка поезій останнього десятиліття Д. Павличка не була ще достатньо вивчена та обґрунтована і представлена в окремому дослідженні.
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами,висновків, бібліографії. Загальний обсяг тексту 75

 
 

Цікаве

Загрузка...