WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Модифікації жанру критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст. - Реферат

Модифікації жанру критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст. - Реферат

що авторові імпонували не лише "найбільший між козаками європеєць - Мазепа", а й автори його життєпису, а понад усе їх спроба показати світові Україну не нудною політично-історичною публіцистикою й "занадто хуторянськими засобами". "Мазепа" Борщака та Мартеля не може звільнити себе від закидів як кожна історична студія, що пробує підкреслити деякі моменти, як головні мотиви постанов і вчинків. Можемо піддавати сумніву не одну фразу, передавану як "історичні слова" Мазепи, не один "факт", виведений на підставі документів та справоздання попередніх істориків. Діло не в тому, чи погоджуємося більше або менше з портретом Мазепи на тлі тодішньої доби, що ввижається нам завсіди як кожна історична доба крізь призму наших майбутніх ідеалів. Важне те, що автори не лякаються ясних, сміливих висновків, хоча не мають наміру йти за модним у слов'янських краях "патріотичним" навчанням історії"26.
Наведені приклади із статті М.Рудницького засвідчують цілковиту рацію С.Залигіна, який стверджував, що "передмова, якщо вона не ставить перед собою літературознавчого завдання, повинна лише доповнювати автора, повідомляючи читачеві щось таке, що напевно залишиться за рамками його творів - хай то будуть біографічні дані чи особисті враження від прочитаного"27. Сказане повною мірою стосується й передмовС.Гординського й О.Грицая, що передували українським перекладам французької, німецької, російської, англійської й інших літератур (понад 20 виступів такого типу).
Прагнення цілісного осмислення літературного і громадського життя і необхідність оперативного та водночас регулярного реагування на поточні події і явища змусили критиків звернутися до критичних циклів. Їх особливістю є те, що вони складаються із різножанрових виступів. Відкрита структура цього жанру дозволяє писати "суміші", вільно переходити від проблеми до проблеми. Однак такий літературно-критичний цикл, при всій своїй розімкнутості, все ж явище цілісне, бо йому властиві концептуальність, спільний системний принцип, формальний зв'язок між окремими частинами, стильова єдність, об'єднуючі наскрізні композиційні деталі. Прикладом такого літературно-критичного дискурсу може бути цикл М.Рудницького у "Світі". Протягом 1926-1929 рр. автор опублікував 19 літературно-критичних статей, у яких окреслив різні аспекти психології творчості, осмислював проблеми адекватного сприйняття і повноцінного розуміння художніх творів сучасниками; стосунки між літераторами; навкололітературні події. Велику увагу приділяв комунікативній системі автор - читач - критик, контактам красного письменства і преси; не обминув і морально-етичні чинники літературної праці. М.Рудницький обрав для цього найзручніший жанр - есе, оскільки це дозволяло, з одного боку, максимально наблизитися до читача і створити ілюзію щирої розмови, а, з другого, - висловлювати власні погляди на підняті проблеми, без ризику бути звинуваченим в авторитарному нав'язуванні власної точки зору. У двох випадках використав жанр відкритого листа. У 1927 році його виступ "Для кого пишете?" мав форму промови, а у 1929 році лист до молодого автора "Чи маю талант?" було представлено у формі напутнього слова.
Інший вигляд і структуру мали критичні цикли К.К. і Л.Нигрицького, опубліковані у "Літературно-науковому додатку "Нового часу" в 1938 році. Протягом року Л.Нигрицький (псевд. Григора Лужницького) надрукував 14 статей, в яких намагався пояснити читачам, що ж таке критика, яким був шлях становлення і розвитку української критики, якою бачиться йому сучасна література. Він використав форму літературно-критичного есе (8), історико-літературного нарису (6) і відкритого листа (1). Особливу увагу автора привернув період середини і другої половини XIX ст., такі постаті, як П.Куліш ("Куліш-критик і Шевченко", "П.Куліш про завдання української критики", "Між Кулішем і Грінченком") і Борис Грінченко ("Критика Бориса Грінченка", "Тіні критика Грінченка"). Слід зауважити, що, сповідуючи принципи католицької морально-етичної критики, Л.Нигрицький все ж ґрунтовно і об'єктивно описує стан критики, шляхи її становлення, підкреслюючи перш за все її просвітницький характер і виховну функцію в літературі та суспільстві.
Критичний цикл К.К. про літераторів наддніпрянської України друкувався у літературно-науковому додатку "Нового часу" протягом 1938-1939 рр. і містить 15 статей, одна з яких є оглядово-проблемною ("Новореалізм совітської літератури"), а решта - літературні портрети, що тяжіють до історико-літературного нарису. Ці виступи критика носять у першу чергу інформативний характер. Автор окреслює ідейно-тематичні зацікавлення кожного з портретованих, називає твори, визначає їх місце як у творчому доробку письменника, так і в літературному процесі, показуючи згубний вплив імперської ідеології на літераторів, на ламання таланту, формування духовного роздвоєння.
У підсумку можна твердити, що словосполучення "літературно-критична стаття" не може мати строго термінологічного статусу, бо не окреслює змістово-структурного обсягу і характеру літературно-критичної діяльності. Як термін воно може називати один з видів критики, який охоплює (узагальнює) ряд чітко структурованих літературно-критичних жанрів (різновидів).
Література
1. 1. Пеленський Є.-Ю. Сучасне західноукраїнське письменство. Огляд за 1930-1935 рр. - Львів, 1935. - С.50.
2. 2. Там само.
3. 3. Там само. - С.44-45.
4. 4. Там само. - С.47-48.
5. 5. ЛНВ. - 1923 - Кн.V111. - Т.80. - С.339-345.
6. 6. Мамай. - 1923. - Ч.1 - С.47-50.
7. 7. Назустріч. - 1935. - Ч.2 - С.2.
8. 8. Там само.
9. 9. Ми. - 1935. - Кн.1V. - С.150.
10. 10. Обрії. - 1938. - 15 вересня. - С.3.
11. 11. Там само.
12. 12. Дзвони. - 1935. - Ч.1. - С.105.
13. 13. Там само. - С.106-107.
14. 14. Там само. - С.108.
15. 15. Там само. - С.109.
16. 16. Дзвони. - 1931. - Ч.1. - С.135-137.
17. 17. ЛНВ. - 1924. - Кн.111-1V. - С.335.
18. 18. Там само. - С.336.
19. 19. Там само. - С.338.
20. 20. Там само. - С.339.
21. 21. Там само.
22. 22. Рудницький М. Романтичний сюжет // Ілько Борщак, Рене Мартель. Іван Мазепа. Життя і пориви великого гетьмана. - К.: Рад. письменник,1991. - С.15.
23. 23. Там само. - С.5.
24. 24. Там само. - С.6-7.
25. 25. Там само. - С.8.
26. 26. Там само. - С.7.
27. 27. Цит. за Гром'як Р.Т. Громадянськість і професіоналізм (Соціальна відповідальність критики): Літ.-крит. нарис. - К.: Рад. письменник, 1986. - С.20.

 
 

Цікаве

Загрузка...