WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Олег Олександрович Ольжич (Кандиба) –життєвий шлях, літературно-наукова і громадсько-політична діяльність - Дипломна робота

Олег Олександрович Ольжич (Кандиба) –життєвий шлях, літературно-наукова і громадсько-політична діяльність - Дипломна робота

вийшли жорстоке зу-стріти" [27] (1994) в "Літературній Україні"; "З нами говорить Олег Ольжич" [18] (1995) в "Голосі України"; І. Колесника "Поет і лицар Олег Ольжич-Кандиба" [29] (1995) в "Українському слові"; М. Жулинського "Той що серце обернув на сурму" [15] (1997) в "Культурі і житті"; О. Мусієнка "Лицар-ський вибір Олега Ольжича" [37] (1997) в "Культурі і житті". Є низка інших публікацій такого типу в періодиці [44; 48; 49; 62; 65; 67; 68].
Ґрунтовнішими є журнальні публікації, які з?явилися в Україні в час національно-культурного і державного відродження: М. Ільницького "Ідея циклічності культур і доля України в творчості Олега Ольжича" [19] (1994), вміщена в журналі "Сучасність"; Ю. Коваліва "Героїчний епос Олега Ольжича" [33] (1994) в часописі "Слово і час". Тут же надруковано і статтю М. Коцюбинської "Розмова з батьками: О. Ольжич" [30] (1994); М. Крупач у журналі Дзвін" надрукував статтю, приурочену 50-річчю безсмертя Олега Ольжича "Бог ясний між людьми ходить..." [31] (1994). О. Кучерук - автор статті "Олег Ольжич - поет національного героїзму" [33] (1994), що з?явилася в журналі "Початкова школа". У цьому ж журналі опубліковано і статтю І. Продана "До портрета Олега Ольжича" [50] (1994). Дослідник Є. Пшеничний у "Буковинському журналі" надрукував статтю "Історія однієї знахідки" [51] (1994). Як бачимо, рік 1994-й був доволі багатим на статті про Олега Ольжича. Відомий літе-ратурознавець Ф. Погребенник - автор статті "Олег Ольжич і поезія українського резистансу" [47] (1995), що з?явилася в часописі "Визвольний шлях".
Статтю "Поет, учений, борець" [34] (1998) у журналі "Дивослово" оприлюднила дослідниця Н. Лисенко. А М. Вільшук у журналі "Дивослово" - "Етапна збірка Олега Ольжича" [7] (1999).
Сюди ж слід зарахувати й передруки уже відомих матеріалів. Так, журнал "Слово і час" передрукував статтю У. Самчука "Лицар без страху і докору: Спогад про Олега Ольжича" [53]. Стаття В. Державина "Ольжич - поет націо-нального героїзму" [11] вміщена у хрестоматії "Українське слово" (2001).
Окрему цінність становлять матеріали, пов?язані з творчістю сучасників Олега Ольжича. Зокрема, листування Олени Теліги [61], в якому мовиться про Олега Ольжича та його оточення, мистецьке середовище, а також праці Дмитра Донцова [12]. Сюди ж слід зарахувати й публікації, в яких іде мова про Олену Телігу й Олега Ольжича як про людей зі спільними долями: "Дороговказ: Поезії Олени Теліги та Олега Ольжича" [13] (1994). Цінними є спогадові матеріали, які дають змогу зрозуміти обставини мистецького, політичного, культурного життя, зокрема, й мемуари Остапа Тарнавського [60]. Та й дослідження про Олега Ольжича і людей, які творили культурно-історичне тло епохи, також мають неабияке значення, причому, вони не відірвані від Ольжича, він у них часто згадується: варто передусім згадати праці В. Качкана [24; 25], книгу О. Багана, З. Гузара, Б. Червака про письменників-"вісниківців" [3], ґрунтовні дослідження М. Ільницького про західноукраїнську та емігрантську поезію 20-х - 30-х рр. ХХ ст. [19; 21]. Розуміння епохи, творчих процесів дають і матеріали та дослідження про Євгена Маланюка, здійснені Т. Салигою [52] і Л. Куценком [32]. Ґрунтовним є дослідження про Олега Ольжича, яке здійснив Л. Череватенко - післямова до книги "Незнаному Воякові" [66]; він же надрукував й інші статті про письменника і патріота [64; 65]. Інформацію про нові надходження в архів Інституту літератури АН України ім. Т. Шевченка, в тому числі й архів Олега Ольжича, подано в Інтернеті [1]. В Інтернеті є багато згадок про поета, однак, усі вони суто інформативні, не несуть якогось глибокого осмислення його творчості. Часто зустрічаються загальні відомості про нього, а також деякі вірші [9].
Актуальність роботи. Про творчість Олега Ольжича напи-сано багато. Разом з тим, окремі аспекти його життя, творчості, світогляду, стосунків з сучасниками, героїчної смерті залишаються невідомими або слабо висвітленими. Тому є по-треба заповнити ці прогалини. Це вкрай необхідно зробити те-пер, коли в суспільстві існує стійкий інтерес до цієї постаті, що разом з іншими митцями-героями овіяні ореолом героїзму і самовідданого служінню українському народові. Передусім, таких матеріалів потребує загальноосвітня школа, в старших класах якої вивчають творчість Олега Ольжича.
Мета роботи. На основі наявних матеріалів відтворити окремі аспекти життя і творчості Олега Ольжича у контексті суспільно-політичних подій того часу.
Завдання роботи. Для того, щоб мета нашого дипломного дослідження була реалізована повною мірою, ми ставимо перед собою такі завдання:
- зібрати, проаналізувати, узагальнити відомості про доступні нам праці, в яких попередні дослідники розглядали життя, творчість, наукову та політичну діяльність Олега Ольжича;
- визначити коло питань, які висвітлено попередніми дослідниками недостатньо або фрагментарно;
- дослідити особливості художньої творчості Олега Ольжича у взаємозв?язку з його життям і працею;
- визначити етапи творчості, вказати піки найвищої літе-ратурної активності.
Практичне застосування результатів роботи. Наша наукова робота і висновки, отримані в ході дослідження, можуть бути використані тими, хто надалі вивчатиме життя і творчість Олега Ольжича. Передусім, матеріали дипломної роботи можуть бути застосовані на рівні шкільному при вивченні життя і творчості Олега Ольжича, а також літературних процесів 1930-х - 1940-х рр.
Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел (68 позицій ) та додатку. Загальний обсяг роботи - 67 сторінок.
Розділ І. Формування світоглядно-ціннісних та літературно-мистецьких орієнтирів Олега Кандиби
Відомості про життя та діяльність О. Кандиби збереглися не повністю, про деякі моменти з його життя ми маємо лише фраг- ментарні відомості, тому зрозуміло, що відтворити його життєвий і творчий шлях можна лише в загальних рисах.
Ранній етап біографії О. Кандиби нерозривно пов`язаний із рідною Україною, де він провів свої дитячі та юнацькі роки. Народився Олег Кандиба 8 липня 1907 року в Житомирі, в родині відомого українського поета Олександра Олеся - Олександра Івановича Кандиби та Віри Антонівни Свадковської.[40] Батько Олега - О.Кандиба закінчив Харківський ветеринарний інститут і більшість життя поєднував роботу в різних установах із літературною діяльністю. Мати - В. Свадковська за освітою була вчителькою і викладала іноземні мови. В її жилах, окрім української, текла ще білоруська і грецька кров. Ймовірно, що рід Кандиб своїм корінням сягає доби українського козацтва. На сторінках документів зафіксовано ім`я полковника Корсунського, а пізніше конотопського сотника Федора Кандиби.Саме з ним і пов`язують походження роду Кандиб. Олександр Іванович був не просто палким українофілом, а й спадковим дворянином: МАВ герб роду Кандиб. Але на кінець XIX ст. рід озлиднів, занепав, від дворянства залишилось хіба що гучне прізвище - і козацька потуга, впертість, послідовність у досягненні пожаданого результату. Але прагнення стати українським письменником погано узгоджувалося з бажанням

 
 

Цікаве

Загрузка...