WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І.Багряного “Тигролови” - Реферат

Формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І.Багряного “Тигролови” - Реферат

психічного складу. Це дає можливість передбачати поведінку людини.
2. Мінливість особистості проявляється у пластичності, здатності урахувати зміни життєвого середовища. Якщо людина втрачає цю здатність. То вона буде поводити себе неадекватно щодо обставин, які складаються.
3. Єдність особистості - результат складної інтеграції окремих частин, у ході якої кожна риса виявляється нерозривно пов'язаною з іншими. Кожна окрема риса проявляє своє значення в залежності від її співвідношення з іншими рисами особистості.
4. Активність особистості - проявляється як в загальному життєвому тонусі "людини", ва кількості "життєвої енергії", у ступені інтенсивності докладених зусиль, так і в її спрямованості.
Таким чином, можна зробити висновок, що, характер людини формується в процесі її індивідуального життя під впливом суспільних умов. В процесі праці виявляються моральні, інтелектуальні, вольові та інші якості особистості. Серед чинників, які мають для людини життєве значення і впливають на формування їх характер, особлива рол належить вихованню. Виховання організовує обставини життя і спрямовує в потрібному напрямі життєві впливи, підкріплює їх.
Іван Багряний велику увагу приділяє вихованню людини. Він писав, що ми маємо "виховувати людей сміливих і гордих, людей незалежних в думаннях і устремліннях, людей діла і ризику. Людей боротьби й фанатичної твердості й затятості. Людей, здібних на жертву" [2; 115]
На достатньо високому етапі розвитку особистості починають діяти самовиховання і саморегулювання процесу становлення характеру. Здатність до самовиховання характеру виявляється тоді. Коли у неї формується світогляд, і остаточно складається ідеали, відповідно до яких вона починає свідомо планувати своє життя і визначати в ньому своє місце.
Багрянівський герой, як правило, сильна особистість. Це ми спробуємо простежити, використовуючи відомості про психологію особистості на прикладі роману "Тигролови".
РОЗДІЛ І. ЗАСОБИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ ГЕРОЇВ.
1.2. Поняття "характер".
Творення характерів - це той головний засіб, через який письменник зображує життя. Людина в художньому творі виступає як характер. Тому необхідно вияснити, що ж таке характер.
Характер - це сукупність основних рис людської поведінки, що визначають індивідуальні особливості героя. " [.....] Характер розкривається тільки у зв'язку з певними обставинами. Обставини - це середовище, соціально-побутові умови. Життєві ситуації в яких безпосередньо діє людина. Вони не будуються довільно, вони мають бути художньо виправданими, відповідати об'єктивним закономірностям реального життя.
Образ - характер виникає поступово. Він вимальовується за допомогою діалогів, монологів, авторських описів, розповіді, взаємодії з іншими героями, роздумів про життя, людей. ставлення до природи. Ці численні складники дуже важливі у зображенні багатогранного характеру. Він має бути узгодженим із вчинками героя, витриманий у такому дусі, щоб впродовж усього твору відчувалось, що герой є та сама особа. Навіть у випадку "переродження" (у позитивному чи негативному плані), з попередніми, змальованими у творі, рисами.
Про характер ми говоримо у тому випадку, коли зображена у творі людина змальована достатньо глибоко, ви кінчено. У творі може бути багато персонажів, дійових осіб і лише один чи два характери. Справжній характер містить прихований зміст.
Зображуючи характери, письменник часто вводить в них типове, те, що спостерігав у житті. Важливе значення у літературі мають типи-характери. Саме для того, що дати читачеві уявлення про певне середовище, його особливості, письменник і зображує характер-тип, створений цими умовами. За типовим характером ми судимо про життєві закономірності, які сформували характер саме таким. Характер, який узагальнює у собі певні риси. Називається типовим або типом. Але навіть героя з типовим характером письменник зображає як індивідуальність. Вона часто діж в типових обставинах.
Людина - суспільна істота, яка має свідомість, здатна абстрактно мислити, це найвище, творіння природи. Особистість духовного і матеріального, особистого і суспільного. Як істота духовна, вона орієнтується на моральні, етичні культурні цінності. А як істота суспільна. Людина залежить від суспільства в якому живе. Вони не може будувати своє життя. не враховуючи погляди та впливи інших. Людина або пристосовується. Або виникає конфлікт між духовним і суспільним. По-скільки вона істота суспільна, то існує небезпека перетворення її на предмет маніпуляцій з боку суспільства. Усі ці особливості слід враховувати, розглядаючи особливості характерів героїв І.Багряного.
Метою розділу є дослідження особливостей поетики характерів героїв творів Івана Багряного.
?
1.3. Морально-етичний ідеал багрянівського героя
У художній творчості І.Багряного домінують ідеї гуманізму та сильної героїчної особистості. Щира віра письменника в перемог цих начал над силами зла, розбратом, втілюється через художні образи, внутрішні монологи героїв. У змалюванні протистояння добра і зла митець спирається на традиції саме української класичної літератури.
І.Багряному притаманний дар відтворювати внутрішню красу людини в її вчинках, думках і навіть руках. Усім, своїм життями і своєю творчістю він стверджував думку: всупереч посяганням на свободу особистості, людина жива. Недарма Юрій Шерех зазначив: "Багряний - людина, чиє життя і творчість, - одне уперте й героїчне, велике ні: ні - русифікації, ні - цензурі, ні - безправ'ю, ні - не людяності, і тисячі менших ні, пронесені й стверджені крізь тортури й, фронти крізь подвиг праці, й працю подвигу. [ ; 139].
Звеличення людської індивідуальності, як в той час проповідувався масовім, наголошення на самоцінності кожного людського життя червою ниткою проходять через усю творчість І.Багряного. У центрі своєї філософії гуманізму митець ставить любов: любов до ближнього, любов до жінки, чоловіка, - для нього. - це найбільша з усіх релігій.
Усі твори митця пройняті невгасимою вірою в людину. Адже домінантна в нього тема - "тріумф людської гідності на істині людини в межовій ситуації боротьби й страждань серед нелюдськості підневільної дійсності". [цит. за В.В.; 137].
Письменник вірив в те, що потворна радянська дійсність. Пекло якої він показав у своїх творах, не знищила й не знівечили людський і національнийдух українця. Вона, ця ідея, втілена в яскравих художніх образа головних героїв - молодих українців, людей героїчного характеру, типу Григорія Многогрішного з "Тигроловів" Андрія Чумака з "Саду Гетсиманського", "Максима Колота з роману "Людина біжить над прірвою", штурмана Матяжна з "Morituri. У цих образах виявлені найкращі риси сучасників І.Багряного і його самого, яких не позбавили гідності і віри в добро жорстокості реального життя. Це люди суворої долі й великого серця.
Їхній шлях - шлях терпіння, фізичних і духовних мук і тортур. І проходять вони цей шлях відважно й прямо.
О. Шугай, у своїх дослідженнях переконливо доводить, що одрази головних героїв І.Багряний творив із самого себе, з власної біографії. Нелегкий життєвий шлях, на думку літературознавця, найбільше підштовхнув письменника до створення національного героя. [ ; 133].
І.Багряний вірить у здатність людей, а не економічних чинників впливати на перебіг історії, тому й вітає прихід надлюдини у доброму розумінні цього слова. Він мріяв про людину з "високою стелею", людину, цільну, хорошу й сильну, ніжну й вольову, невіддільну від свого народу, про велетнів, здатних створити Нову Україну.
Сильні, відважні

 
 

Цікаве

Загрузка...