WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Козацькі пісні - Реферат

Козацькі пісні - Реферат

Петра Сагайдачного, яка подає монументальний образ видатного історичного діяча і водночас безжурного козака - лицаря степу [15]. До тих самих часів козаччини хронологічно належить також славнозвісна пісня "Засвистали козаченьки", створена на основі історичних подій - перемоги Хмельницького над польським військом під Корсунем і коронним гетьманом М.Потоцьким у травні 1648 р. Вважають, що пісня грунтується на побутовій ліричній "Засвіт встали козаченьки в похід полуночі", авторство якої приписують легендарній піснетворці Марусі Чурай. Нове життя пісня здобула у класичних творах М.Лисенка - опері "Чорноморці" та героїчній опері "Тарас Бульба" (у новій редакції композиторів Л.Ревуцького та Б.Лятошинського).
Вікопомні перемоги військ Б.Хмельницького під Жовтими Водами (1648) знайшли відображення у пісні "Чи не той то хміль, що коло тичини в'ється"; перемоги М.Перебийноса та Б.Хмельницького під Пилявцями (1648) - у пісні "Гей, не дивуйте, добрії люди". Остання набула гімнічного звучання в обробці М.Лисенка, а в різних пізніших трансформаціях - значення емблеми в національно-визвольних рухах в Україні.
Історична дійсність визвольних війн розкривається у цілій галереї пісенних портретів героїв. Найбільш популярною в усній народній творчості є постать Данила Нечая, якого М.Грушевський називає "найбільшою фігурою між козаччиною після гетьмана". На думку ученого, пісня цікава ще й тим, що "у різних своїх варіантах притягає для теми XVII в. мотиви нашого старого героїчного епосу, гіперболізм богатирського розмаху Нечая; роля його коня, промови до нього звернені - усе це оздоблене в стилю старої богатирської епіки, очевидно ще живої на Україні в тим часі" [16] . Загибель Нечая у більшості народних пісень мотивується тим, що він "загуляв у куми Хмельницької", що могло бути епічним домислом. В ряді варіантів пісні є натяк на те, що Нечай "споткнувся на хміль", на непокорі Хмельницькому. Польща вважала Д.Нечая найбільш небезпечним козацьким отаманом після М.Кривоноса. При розгромі війська в с.Красному 1651 р., що на Вінниччині, Нечаєві влаштовано справжню катівню:
Та покотилася Нечаєнкова голова додолу.
Ой устаньмо ж та милії браття, устаньмо, погадаймо,
Ой десь тую Нечаєнкову голову сховаймо.
Ой поховаймо, а милії браття, в церкві у Варвари, -
Зажив, зажив та Нечаєнко козацької слави [17] .
Не менш популярною на всій території України була пісня про Морозенка, прототипом якого вважають сподвижника Б.Хмельницького Станіслава Мрозовицького, що загинув у 1649 р. при облозі Збаража.
Ой Морозе, Морозенку, ти славний козаче,
За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче [18] .
На XVII ст. припало культивування етикету поезії, вдосконалення силабічного вірша у книжній творчості, яка, базуючись на народній основі, не уникнула впливів латино-польської книжності. У братських школах, у Київській академії, створеній у 1632 р., де вчилися діти козацької старшини, духівництва, значне місце відводилося піїтиці, риториці, складанню віршів, музиці. В історичній пісні представлено ряд тих форм силабічних віршів, які вважалися тоді популярними, а саме форми 4+4, 6+6 і у великій кількості 4+4+6 (коломийковий). "Віршами складалися погребові промови Хмельницькому, Іванові Підкові, народним українським героям XVII ст…, які свідчать, з якою пожадливістю в стінах школи ловилося все, що могло цікавити українського патріота в діяльності захисників його Батьківщини й народності" [19] .
У численних переказах, піснях, у думі "Вдова Івана Сірка і Сірченки" закарбувався образ знаменитого запорізького кошового отамана Івана Сірка. Про його незвичайну хоробрість писав німецький історик Еразм Франциск, Мадлен у книзі "Дзеркало Оттоманської імперії" [20] . Він надихнув І.Рєпіна на знамениту картину "Запорожці пишуть листа турецькому султану".
Козацькі пісні співалися по всій Україні і найбільше в центральних районах Ліво- і Правобережжя, де розгорталися воєнні дії. Про це свідчить їх лексика, розспівний мелос, типовий для цього регіону. Він виходить за межі традиційної обрядової пісні, наближений до міської лірики, нерідко у маршових темпах. Очевидно сама епоха, козацьке середовище, у якому було немало освічених людей, помітно розширили лексичні та інтонаційно-музичні обрії фольклору. Виконання цих пісень формувало гуртовий спів, який впливав на розвиток інтонаційного діапазону пісень, на їх діалогічність, збагачення драматургійної форми. Так, заспівно-приспівний характер пісень "Ой на горі та женці жнуть" або "Засвистали козаченьки" засвідчують появу нової контрастної драматургії в мелодії. Ряд історичних пісень (про Морозенка, про Саву Чалого, про Нечая, про Хмельницького) любили співати кобзарі, лірники, накладаючи свій карб на музичне відтворення цих сюжетів, трактуючи їх у стилі дум. Поширившись по всій Україні, історичні пісні адаптували риси пісенного стилю тих територіально-мистецьких середовищ, де їх найбільше любили й виконували. Це засвідчують численні варіанти тих же пісень, позначені барвами локальних стилів Подніпров'я, Причорномор'я, Волині, Карпат тощо.
***
Їхав козак на війноньку,
Сказав, прощай,дівчинонько.
Прощай, дівчино,
Чорнобривонько,
Їду в чужу сторононьку.
Дай-но, дівчино, хустину,
Може, я в бою загину,
Темної ночі
Накриють очі,
Легше в могилі спочину.
Дала дівчина хустину,
Козак в бою загинув.
Гей серед поля
Гнеться тополя
Та й на козацьку могилу.
***
Козака несуть,
І коня ведуть,
Кінь головоньку клонить. (2)
А за ним, за ним
Його дівчина
Білі рученьки ломить. (2)
Ой ломи, ломи
Білі рученьки
До єдиного пальця! (2)
А не знайдеш ти,
Та дівчинонько,
Над козака коханця! (2)
***
Джерело: Найкращі пісні України, "Майдан", К., 1992.
Література
[1] Потебня А.А. Язык и мышление // Эстетика и поэтика.- М.1974. - С.432-433.
[2] Грица С.Й. Народний професіоналізм // Мистецтво та етнос. - К., 1991. - С. 5-32.; Інститут народного професіоналізму // Фольклор та професійне мистецтво. - Ніжин, 1992. - С. 7-10.
[3] Грушевська К. Українські народні козацькі думи. - К., 1927; Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии: из истории украинской фольклористики ХIX века. - М., 1974; Грица С. Мелос української народної епіки. - К., 1979.
[4] Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських козацьких дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм. - К., 1955; Козацька дума про Хмельницького та Барабаша // Лисенко М.В. Про народну пісню і про народність в музиці. - К., 1955.
[5] Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1975. - С. 272.
[6] Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі [1663 р.]. - К., 1993.- С. 121.
[7] Украинские народные козацьких думы / Издание подготовил Б.Кирдан. - М., 1972. - С. 72.
[8] Макаров А. Світло українського бароко. - К., 1994. - С. 24.
[9] Украинские народные козацьких думы / Издание подготовил Б.Кирдан. - М., 1972. - С. 30.
[10] Про стильові особливості поетики писали П.Житецький: Мысли о народных малорусских козацьких думах. - К., 1893; Ф.Колесса: Про генезу українських народних козацьких дум. - Львів, 1921; Грица С. Мелос української народної епіки. - К., 1979.
[11] Украинские народные козацьких думы. - С. 79.
[12] Грушевська К. Українськї народнї козацькі думи.- С. 198
[13] Колесса Ф. Українська усна словесність. - Львів, 1938. - С. 589-591.
[14] Там само. - С. 592.
[15] Жолтовський П. Український живопис XVII-XVIII ст. - К., 1978. - С. 230.
[16] Грушевський М. Історія України-Руси. - Т. ІХ-1. - К., 1996. - С. 188.
[17] Історичні пісні / Упор. Березовський І., Родіна М., Хоменко В. Нотний матеріал упор. Гуменюк А. - К., 1961. - С. 217.
[18] Там само. - С. 254.
[19] Див.: Українська поезія. Середина ХVII ст./ Упор. В.Крекотень, М.Сулима.-К., 1992.-С. 13.

 
 

Цікаве

Загрузка...