WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Версифікація Оксани Лятуринської. - Реферат

Версифікація Оксани Лятуринської. - Реферат

сполучення в одному вірші стоп різних метрів" 2, 49 .
Останні літературознавець називає асинартетичними. До використання їх О.Лятуринською ми ще звернемось, а зараз зупинимося на пеонах - складних маловживаних розмірах, якими ряснієметрика поетеси.
Різновид пеонів (їх є чотири) примножує утворення їх на ямбічній та хореїстичній основі. Говоримо так тому, бо віршів, писаних "чистими" пеонами, практично не трапляється у віршуванні взагалі, а в О.Лятуринської й поготів. У таких віршах створюється дещо зарідка для природної просодії нашої мови періодичність наголосів. Тому в поетеси не знаходимо абсолютно пеонових текстів, а такі, де пеон виступає складником інших структур:
1) Із країн південно-синіх, - пеон ІІІ + дихорей
із країн лише далеких.
2) Як дістали капелюшки, двостопний пеон ІІІ
то акації мов мушки
3) Потойбічний бережок, пеон ІІІ + анапест
зелененький моріжок.
4) Упав самоцвіт на чоло - диямб + пеон IV
життя стобарвність і тепло.
5) Так залюбки все на осоні двостопний пеон
цвіте, неначе жар, лоточчя. IV з нарощенням на другій стопі
Враховуючи різноманітність асинартетичних розмірів, а також властивість плюривалентності віршованої мови, список прикладів складних та маловживаних розмірів у поетиці О.Лятуринської може бути невизначено довгим. Однак уже на основі наведених прикладів можна зробити висновок про утворення пеонів І та ІІІ на хореїчній основі, а пеонів ІІ та IV - на ямбічній, і, відповідно, поєднання пеонів І та ІІІ з ямбом та диямбом (або амфібрахієм), а пеонів ІІ та IV - з хореєм і дихореєм (або дактилем та анапестом).
Важливим результатом іпостасування є утворення тонічних розмірів. Таких, на нашу думку, в поетиці О.Лятуринської немає, принаймні в їх "чистому" вигляді. Хоча ритмічні варіації деяких силабо-тонічних віршів упритул наближаються до некласичних форм, а то й епізодично переходять у них.
Перехідні міжсистемні форми поетеси логічно тяжіють до тактовика - порівняно мало розвиненої форми українського вірша, яка досить рідко вживається в ролі самостійного розміру. Поліморфністю позначені усі форми некласичного українського вірша, а тактовик особливо. Крім того, він має розгалужену сітку варіантів. Обидві особливості, як на нашу думку, пояснюються поліструктурами генетичних джерел: народного вірша, логаедів, трискладника і двоскладника з цезурним нарощенням, асинартетичних та рідкісних розмірів силабо-тоніки тощо.
Класичні форми вірша, іпостасовані пірихієм або іншими "інородними" стопами, важко назвати некласичними ще й тому, що вони врегульовані: тонічні вкраплення повторюються періодично, внаслідок чого створюється ритмоінтонаційна інерція. Саме тому наявність пірихіїв або поява надсхемних наголосів має велике значення для ритмічного урізноманітнення систематизованого руху силабо-тонічного вірша. Крім того, пірихій дає змогу узгоджувати версифікаційні правила силабо-тоніки з просодією нашої мови, а також створює нові складні та маловживані розміри.
ІІІ. Не зуміла щось зробити,
2-3-1
щось забула приказати,
2-3-1
чи то він щось запримітив -
2-3-1
як це знати, як це знати?
2-3-1
("Не зуміла", зб. "Веселка") 4, 168 .
Процитований вірш написаний двостопним пеоном ІІІ, що його ще можна розглядати як чотиристопний хорей з пірихієм чи тактовик.
Така схема (2-3-1 або / або / / / ) типова для віршів рослинної тематики, зокрема збірок "Ягілка", "Туга", лікарськорослинного циклу з "Чар зілля".
Тобто перед нами - типовий випадок метричної плюривалентності або багатовимірності віршованої мови.
Примітно, що серед інших хореїчних розмірів О.Лятуринська використовує тристопний, який є пасивним розміром у порівнянні з чотиристопним. Однак, використовуючи тристопник, поетеса вдається до одного з основних хореїстичних розмірів української метрики - різностопного хорея, зокрема до досить популярного Х4343. З двадцяти шести віршів "Гусел", написаних хореєм, такий розмір знаходимо у чотирьох віршах, тристопним хореєм написано шість віршів і чотиристопним - шістнадцять. Звичайно, відсотковий коефіцієнт окремих хореїстичних розмірів невисокий (наприклад, Х4343 становить 0,8 % від загальної кількості рядків збірки), але загалом хорей використаний О.Лятуринською досить активно: триста з п'ятсот сімнадцяти рядків збірки "Гусла" писані хореєм і двісті сімнадцять - ямбом. У процентному співвідношенні це становить 58 % та 42 %.
Зовсім іншу картину спостерігаємо у збірці "Княжа емаль" (1941). Тут усі вірші без винятку написані ямбом, причому більшість - чотиристопним. Після безсмертної "Енеїди" (1798) І.Котляревського, яка була написана саме чотиристопним ямбом, останній увійшов до числа найуживаніших в українській версифікації класичних розмірів і тим самим ознаменував повну перемогу силабо-тоніки в Україні. "Чотиристопний ямб - ветеран серед класичних розмірів в українській поезії" 3, 140 . До нього зверталися Т.Шевченко, І.Франко, Леся Українка, О.Олесь, П.Тичина, В.Сосюра, В.Еллан, В.Чумак та ін. У 1920-1950 х рр. ХХ ст., на думку Н.Костенко, у системі української версифікації намітилися дві лінії розвитку чотиристопного ямба - першу можна умовно назвати лінією Олеся (характеризується відносною уніфікованістю завдяки двом провідним ритмічним формам - І і IV); другу - лінією Франка (притаманна складна розгалуженість найрізноманітніших форм).
Якщо говорити про особливості ямба О.Лятуринської в збірці "Княжа емаль", то це гіперкаталектичний чотиристопний ямб, що іноді у вірші рівномірно чергується з тристопним, а в збірці загалом - з п'яти- та шестистопним; іпостасований пірихіями, у поодиноких випадках - хореєм та спондеєм.
/ / / / - така метрична схема типова для збірки "Княжа емаль". Звернемо увагу на метрику віршів, що виходять за ці рамки.
У циклі "Печерні рисунки" із семи віршів чотири написані чотиристопним, один - п'ятистопним, один - тристопним і один двостопним ямбом. Ось один вірш для прикладу:
Устами славлена або
стріла стужавлена.
Хвалена, хвалена
в отруті калена!
Стріла окрилена,
стріла доцілена.
Кров'ю гартована
стріла значкована.
("Устами славлена") [4, 77]
Вірш написаний двостопним ямбом. Хоч це й один із найстаріших силабо-тонічних розмірів, поширення його незначне, особливо в ХХ ст. Короткі верси двостопного гіперкаталектичного ямба можна легко перебудувати у метроряди п'ятистопного цезурованого гіперкаталектичного ямба з

 
 

Цікаве

Загрузка...