WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Читання віршів - Реферат

Читання віршів - Реферат

якому людське життя відтворюється або в образах тварин, рослин і речей, або звернене до простих і умовних стосунків"1.
Байка близька до казки (про тварин). З неї вона й бере свій початок. Тому дійові особи в ній часто нічим не відрізняються від казкових: наділені тими ж сталими рисами характеру, часто поділяються на позитивних і негативних. На відміну від казки та інших жанрів, байка складається з двох частин: розповіді й повчання (моралі), яка подається в афористичній формі й містить головну думку твору. Виступати мораль може на початку твору ("Лебідь, Щука і Рак" (3,142) або в кінці ("Чиж та Голуб" (2,80). Зустрічаємо байки, в яких авторська мораль відсутня ("Муха й Бджола" Л. Глібова). В таких випадках вонавипли-ває безпосередньо з розповіді.
Слід відзначити Й те, що серед інших жанрів байка найбільше дає можливість читцеві розкрити ідейний зміст. Тому вимагає особливої роботи над текстом, незалежно від того, чи вона з мораллю чи без моралі. І в першому, і в другому випадках читець повинен яскраво бачити своє творче завдання, прагнути якомога ближче донести до слу-хачів ідейну спрямованість, зробити па них відповідний естетичний вплив.
"Те, що ідея байки часто виявляється сформульованою самим автором,- пишуть Т. Завадська та М. Шевельов,- аж ніяк не звільняє виконавця від необхідності підкорити своє виконання розповідної частини розкриттю і донесенню тієї ідеї. Мораль байки підведе підсумок, а розповідна частина повинна цей підсумок підготувати, зробити його максимально переконливим, наочним".
Щоб полегшити попередню роботу над текстом байки, варто взяти до уваги пораду Г. В. Артоболевського - розчленувати її за композиційного побудовою: експозиція, зав'язка дії, розвиток дії, розв'язка. "Від того,- пише Г. Артсболевський,- наскільки чітко уявляє собі читець план байки І її поділ на частини, залежить композиційна чіткість виконання. Частини твору, що виконуються - це як би сходини, і перехід з однієї на другу супроводжується змінами тону, відтінюється паузами, переломом темпу; ритму мови і т. ін. засобами, вибір і застосування яких випливає з конкретного змісту твору"1.
Щоб не порушити під час читання байки специфіки її як жанру, слід, по-перше, не забувати, що байка - це так званий вільний вірш, тобто з різною кількістю стоп віршованих рядках і астрофічною будовою, І вимагає [дотримування в кінці кожного віршованого рядка відповідних пауз; по-друге, основний тон виконання повинен бути природний, переконливий і не сумний, оскільки зображення в байці подається у формі розповіді з наявністю розгорнутого діалога. Крім нього, байці властиві ще елементи комізму. Отже, читець повинен виступати перед слухачами як співбесідник, який емоційно розповідає їм про "цікавий повчальний випадок, з якого вони повинні взяти той чи інший урок практичної моралі"3. По-третє, обов'язково враховувати мову автора і мову алегоричних образів. І Правильність читання авторської мови залежить від того, І наскільки читець визначить ставлення автора до зображуваних ним подій, їх оцінку, його думки, почуття, наміри у зв'язку з цими подіями. Так, наприклад, розповідаючи про Чижика, з яким трапилось нещастя ("Чиж та Голуб", 2,80), автор ставиться зі співчуттям до нього: називає його сердегою ("Сердега в клітці рветься, б'ється...") .
У казці "Лебідь, Щука і Рак" (5, 142) -навпаки: непогодженість між собою дії персонажів і, як результат, даремні їх старання, викликають усмішку:
От троє разом запряглись,
смикнули-катма ходу...
Щоб за морока! Що робить?
А й невелика, бачся, штука,-
так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні - судить не нам,
та тільки хура й досі там.
Такі почуття, настрої автора повинні-знайти своє вираження у відповідних інтонаціях та її відтінках.
Мова персонажів читається з обов'язковим урахуванням їх індивідуальних особливостей, зовнішності, характеру, дії, поведінки, вчинків, оскільки під тваринами, рослинами чи речами ми розуміємо людей з різними характерними рисами, "не тільки психологічними, а й соціальними,; професіональними, віковими тощо"1. Отже, головним у читанні мови персонажів (зокрема тварин), є передача характерних рис людей, а не тварин. "Характер передачі мови алегоричних персонажів,- пише Є. Язовицький,-залежить не від тих чи Інших звірячих масок, а від конкретних людей, що за ними ховаються, від тієї соціально-побутової обстановки, в якій вони діють, і від цілого ряду інших обставин: цільової настанови, завдань виховання, а найголовніше - від Ідеї твору"3. Тому всяке силкування перевтілюватись в образ персонажа, грати його перед слухачами, може привести до руйнування основного спрямування твору.
Показувати персонажів (проте не грати їх) можна тільки з тих випадках, коли в їх поведінці проявляються повадки, звички безпосередньо їм властиві. Це може послужити засобом емоційного впливу на слухачів.
Відповідні вимоги ставляться й до читання моралі байки. Оскільки вона завжди виступає як узагальнення розповіді, як висновок з певною нотою повчання, напучування, то тривалість читання її диктується тільки правильністю визначення завдань наскрізної дії. Читець чітко ро-зуміє своє творче завдання І відповідно з ним діє словами: висміює, таврує брехуна, боягуза, егоїста, підлабузника, ледаря тощо протягом усього твору, а потім робить з цього певні висновки.
Тому читати мораль потрібно не нав'язливо, не навмисно, а глибоко реалістично, відверто, щиро. Перед і після неї доцільно робити довгі паузи, щоб зосередити увагу .і стимулювати до осмислення почутого.
Лебідь. Щука Рак
Головна думка твору, де лад і згода в колективі, там робота робиться, а де безладдя - навпаки. ** : Головна мета, читання та аналізу байки з дітьми: розкрита головну думку байки, засудити даремну працю Лебедя, Щуки і Рака, дати зрозуміти, якою повинна бути справжня суть колективної праці, протиставивши дію алегоричних образів.
З а в д а й н я наскрізної дії Дo ч а с н и І .
Зосередити увагу учнів на слухання байки.
раз, що неузгоджена праця гуртова не дає бажаних результатів. Викликати в уяві дітей тотожні протилежні картини дійсності, зробити певне узагальнення.

 
 

Цікаве

Загрузка...