WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Дмитро Степанович БОРТНЯНСЬКИЙ - Реферат

Дмитро Степанович БОРТНЯНСЬКИЙ - Реферат

перекладені в труну і поставлені в мона-стирському соборі. В урочистій обстановці був здійснений обряд по-кладання імператорської корони на череп мерця. І ще через тиждень труна з уже вінчаним імператором ПетромІІІ була перевезена до Зимового палацу і поставлена біля труни, де вже майже місяць лежало тіло КатериниІІ. Так вони зустрілись знов - бувший чоловік і дружина, імператор і імператриця, жертва і вбивця.
5 грудня відбулась церемонія відспівування покійних. Хор При-дворної співочої капели співав "Панахиду", створену Бортнянським спеціально для цієї події. Це стало першим екзаменомкомпозитора на новій посаді.
Бортнянський повернувся в капелу, як в рідний дім. Але уже для того, щоб самому бути відповідальним за теперішнє і за майбутнє головного хору держави, за долі його кращих вихованців.
Перша ж зустріч з хором була дуже теплою. Хористи з захоп-ленням дивились на відомого композитора. Багатьох з них Бортнян-ський знав. Тут зібрався весь цвіт російської музики. Хвилювання охопило композитора при першій зустрічі з хором Придворної співо-чої капели. На його плечі лягала колосальна відповідальність. Не
- 24 -
можна було починати свою діяльність, тільки повторюючи своїх попередників. Але в той же час не слід було і прийматися за які-не-будь суттєві зміни.
Століттями складались традиції російського хорового співу і дуже нелегко було визначити - куди і як розвивати хорову справу? Що внести нового? Що зберегти в тому вигляді який є, ачому по-вернути древнє істинне обличчя? Всі ці питання повинен був вирі-шувати новий керуючий головним хором Російської держави - Дмитро Степанович Бортнянський.
ПавлоІ, наводячи свої порядки при дворі, наказав скоротити чисельність Придворної співочої капели в чотири рази. Бортнянський у письмовій формі обгрунтував неможливість виконання цього наказу. В той час це могло би прозвучати як підписання вироку про власне розжалування, якщо не гірше. Але, на диво, результат був фантасти-чним. ПавлоІ, напевно, не міг відказати прославленому композитору. Склад Придворної співочої капели залишився таким, яким його подав Бортнянський.
Хор для Бортнянського був однією великою родиною. Він сам виріс в цій родині. І тепер створював всі умови для нормального побуту і життя своїх підопічних. Він особисто прослуховував всіх кандидатів в капелу. Як і раніше, привозили багато співаків з Украї-ни. Бортнянський розмовляв з кандидатами, перевіряв в першу чергу їх голоси, а потім уважно вивчав здібності до інших наук.
В перші ж місяці капела під управлінням Бортнянського співає у Ермітажному театрі хорові концерти. Дмитро Степанович наре-шті добився відділення основного хору від хору, призначеного для теа-тральних вистав. Залежність придворної капели від оперних поста-новок закінчилась, але залишалась друга залежність - від непрогнозованих забаганок імператора.
5 квітня 1797р. у Москві на урочистому прийомі на честь коронації Павла хор співав "Песнословие", автором якого був Борт-нянський. Імператор був задоволений.
- 25 -
28 квітня 1797р. Бортнянський отримує новий чин - стат-ський радник, що відповідає армійському бригадиру(генералу).
Дуже багато було у Бортнянського адміністративних і папе-рових справ. Приходилось допомагати співакам із житлом. А влітку, коли імператор виїжджав у Павловськ, співаків приходилось поселя-ти на своїй дачі. Втаких умовах потрібно ще і музику писати, і служ-бу виконувати - керувати співочою справою. А більше всього - дбати про майбутнє російського хорового концерту.
Писати хорові концерти Бортнянському приходилося давно. В Італії він пробував свої сили в цьому жанрі. Повернувшись до Росії, він з великою наснагою взявся за створення хорових концертів. Хоровий концерт став звичним жанром в часи КатериниІІ. Виконувався він в першу чергу в кульмінаційних моментах літургій, а також під час ін-ших служб. Тексти концертів складали строфи псалмів, але деколи визначались вони самим композитором. Для виявлення індивідуально-сті автора музики в хоровому концерті відкривалось немало можли-востей.
Бортнянський глибоко розумів силу хорового багатоголосся, дію-чу на слухача. В цьому жанрі він виражав себе з найбільшою відда-чею. Можливість виявлення своїх здібностей в цьому жанрі вабила його, як, зрештою, і багатьох композиторів того часу.
Вплив іта лійської традиції в хоровій творчості Бортнянського вельми відчутний. Давала себе знати школа заморських вчителів. Але він шукав інакших музичних форм. Введення російської пісні на теа-тральну оперну сцену також ще не стало визначальною тенденцією.
Один за другим пише Бортнянський свої концерти. Вони друку-ються найкращими видавництвами, Виконуються найкращими хора-ми. Але справжнього результату нібито й немає.
На початках він вводив в музичну структуру хорових концертів мелодії українських і російських народних пісень, що якнайкраще ляга-ли в загальний стрій концертів, тому що були побудовані по законах гармонії, дуже близьких до італійського стилю.
- 26 -
Бортнянському були близькі і згодилися закони древньоруського співу, співвідношення і повторення звуків. Всі ці досягнення він приво-див до професійної форми. Так він робив незвичні відкриття, вперше визначав цілі тенденції, які будуть властиві творчості великих композиторів наступного ХІХ-го століття, не тільки російських, але і європейських.
Бортнянський шукав і знаходив у кращих своїх концертах син-тез основних хорових форм європейської і російської хорових культур. Це був зовсім новий ступінь в російській хоровій музиці.
Бортнянський жив тим, що він робив, виконуючи свої обов язки і не поспішаючи перетворював у життя свої задуми. За тридцять ро-ків ним написано більше 50-ти хорових концертів. Майже в кожній лінійці його концертів можна впізнати мелодії народних пісень, мазу-рок і багато іншого. Результат такого синтезу був вражаючим. Найвишуканіші знавці європейської музики були в захопленні від почу-тих хорів Бортнянського.
Поступово, з року в рік, Бортнянський добивався від хору капели того, щоб він міг виконувати його концерти на тому рівні, який лежав в основі їх задуму. Для цього була потрібна спеціальна підго-товка. Хорові партії поділялись на п ять шість і навіть дев ять голо-
сів.
Вводились новшества. Вироблялась агагіка(заповільнення або прискорення), динаміка і артикуляція. В партитурі давались пись-мові рекомендації. Це надавало хору більшої організованості. Для упо-рядкування динаміки стали використовувати позначення сили звуку, нюансів. Це була справжня наука хорового співу, яка вже обіцяла дати свої перші плоди.
Тепер Бортнянський вирішив розширити виконавську діяльність капели. Почались щотижневі відкриті концерти в залі Капели - вдень по суботах. З самого першого виступу капели зал був

 
 

Цікаве

Загрузка...