WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

ньому.
Вивченнябіографії письменника в старших класах передбачає складніші завдання. Учні тут повинні мати цілісне уявлення про письменника як людину і як творчу особистість, про взаємозв'язок долі митця з долею народу, відображеною в його творчості. Не можна обминути і питання світогляду художника слова.
Суперечливість світогляду Куліша (за це його пізніше відомий вчений - літературознавець С. Єфремов назве "дволиким Янусом") важко пояснити. У житті письменника було багато складних перипетій, хитань, помилок, спричинених особливостями характеру й суспільної поведінки. Перед учителем постає надто складне завдання: ознайомити учнів з незвичайною особистістю, її злетами і падіннями, переломами і поразками, ідейними падіннями і грубими помилками, його звивистими життєвими дорогами, встеленими терном і квітами. Виконати це завдання нелегко. Скупі підручникові відомості, відсутність методичних рекомендацій щодо вивчення Куліша в школі ускладнює підготовку вчителя до уроку. В такій ситуації вчителеві можуть добре прислужитися науковці-методисти О. Гнідан та Н. Осьмак своєю статею "Світогляд Пантелеймона Куліша" ("Українська мова і література в школі", 1991, №10).
Беручи до уваги "важкодоступність" біографії Куліша, для її вивчення учитель, незважаючи на брак навчального часу, мусить присвятити цій темі окремий урок. Його структурно-організаційний різновид, методи і прийоми вчитель обирає відповідно до можливотей класу. Оскільки за типом (за своїм дидактичним призначенням) - це урок засвоєння нових знань, а матеріал, що на ньому вивчатиметься, вельми складний, зовсім учням не відомий, то найоптимальнішим методом в такому разі буде метод лекції. Цим методом можна викласти матеріал для дев'ятикласників будь-якого рівня їх знань і вмінь. Шкільна лекція відрізняється від суто академічної (вузівської). Лекційний виклад матеріалу на уроці поєднується з різними прийомами і видами навчальної діяльності - бесідою, самостійною роботою, елементами контролю засвоєння учнями лекційного матеріалу.
На уроці-лекції учитель може на якомусь її етапі використати прийом бесіди, задавши класові кілька питань за викладеною частиною матеріалу і потім продовжувати лекцію далі. У процесі лекційного викладу "вкраплювати" виступи заздалегідь підготовлених учнів з відповідними повідомленнями про факти з життя і творчості письменника (прийом самостійної роботи учнів). Слухаючи лекції, учні записують у зошити дати, назви збірок, творів, висловлювання відомих діячів культури про Куліша тощо. Щоб активізувати увагу, проконтролювати рівень засвоєння учнями матеріалу, учитель націлює їх на складання в процесі слухання лекції її плану чи тез або конспектування лекції учителя. У кінці уроку вибірково перевіряє якість виконання таких завдань. Лекційний виклад матеріалу супроводиться відповідним унаочненням, використанням аудіо-відеозасобами навчання.
Орієнтовно план викладу матеріалу міг бути таким:
1. Великий подвижник на ниві української культури. Багатогранність обдарування й освіченості Куліша - людини виняткової працьовитості, неподатливості вдачі.
2. Дитячі і юнацькі роки майбутнього письменника. Роки навчання. Юнацькі захоплення Куліша.
3. Учителювання Куліша. Початок фольклористичної діяльності та літературної творчості. Захоплення історичною тематикою.
4. Формування суспільно-політичних та естетичних поглядів.
5. Взаємини П. Куліша з Т. Шевченком. Участь у Кирило-Мефодіївському братстві. Арешт Куліша і заслання.
6. Суперечливість характеру, поглядів і суспільної поведінки Куліша. Ідея державності України.
7. Петербурзький період життя і творчості. Видання "Записок о Южной Руси".
8. Різнобічність письменницького таланту. Поетичні збірки Куліша. Проза Куліша. Альманах "Хата" і журнал "Основа", їх значення.
9. "Граматика" Куліша. Перший український фонетичний правопис - "кулішівка".
10. Останні роки життя і творчості Куліша.
11. П. Куліш і наша сучасність.
Крім вищеназваних, можливі й інші пункти плану. Залежно від задуму вчителя такий план може бути доведений учням на початку лекції або по завершенню лекції (для зіставлення з тими планами, що учні індивідуально складатимуть у процесі слухання лекцій). Розповідь учителя про життєво-творчий шлях письменника могла би бути виповнена біографічним матеріалом, який подаємо нижче.
Розпочинати лекцію варто було б з Кулішевих таки слів, написаних ним в одній з статей про трудівників вітчизняної культури і науки:
"Щасливий той, хто своєю працею сприяє поширенню переконань, що мають оправдатися самим життям і силою речей! Він подібний до садівника, котрий покращує дикий грунт і сприяє плодотворності дерев і рослин" .
Ці слова письменника можна віднести найперше до самого Пантелеймона Куліша - невтомного подвижника на крутім перелозі української національної духовної культури, митця, вченого, що свій життєвий шлях, як зазначає академік М. Жулинський, пройшов "у праці каторжній, в трагічній самоті" .
Пантелеймон Куліш належить до тих діячів, які, будучи багатогранно обдарованими, зробили величезний внесок у розвиток української культури, літератури, мистецтва, науки. Він був прозаїком, поетом, драматургом, перекладачем з багатьох європейських мов, ученим - літературознавцем та критиком, фольклористом, істориком, етнографом, педагогом, дуже багато зробив як видавець, громадський діяч.
Уся творчість та громадська діяльність П. Куліша - неоднозначна, суперечлива. Наділений великим талантом, але ще більшою амбіцією, Куліш протягом свого довгого життя проходив найрізніші зміни, топтав нійрізніші сліди, виступав у найрізніших ролях і полишив по собі багату літературну спадщину, в якій, обік цінного, було багато схибленого, багато суперечностей..." - так відгукнувся про нього І. Франко в "Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890". Та все ж "полишив по собі багату літературну спадщину".
Народився Пантелеймон Олександрович (чи, як називав він себе, Панько Олелькович) Куліш 1819 р. в містечку Вороніж Глухівського повіту на Чернігівщині (тепер Шосткинського району Сумської області). Батько його походив з козацької старшини, належав до дворянства, але, втративши право на нього, займався сільським господарством, мав власний хутір.
Грамоти П. Куліш навчився удома, від старшої сестри Лесі. Від неї, а також від неписьменної матері перейняв багато пісень, приказок, прислів'їв. Освіту продовжив у Новгород - Сіверській гімназії, директором якої був І. Тимківський - український педагог і письменник. Під його впливом у Пантелеймона Куліша пробудився інтерес до народної творчості. Особливо велику роль відіграв у цьому збірник український народних пісень, записаних М. Максимовичем. Тоді ж молодий гімназист почав збирати народні пісні та писати власні твори. Не закінчивши гімназії, Пантелеймон Куліш зайнявся приватним учителюванням.
У 1837 - 1839 рр. навчається як вільний слухач у Київському університеті.
Якийсь час Пантелеймон

 
 

Цікаве

Загрузка...