WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

здійснив Пантелеймон Куліш разом зІ.Нечуєм-Левицьким та львівським видавцем професором І.Полюєм (вийшла друком у 1903р. у Відні).
IV. Загальний підсумок уроку.
Поетичний доробок Пантелеймона Куліша значний, за тематикою розмаїтий, за змістом - гуманістичний і національно спрямований, а за майстерністю - високого рівня художності. Учімося на поезіях Пантелеймона Куліша.
V. Домашнє завдання.
Підготуватись до уроку-бесіди з позакласного читання за поемою "Маруся Богуславка".
Зіставити поему з "Думою про Марусю Богуславку"
Вивчення теми "Пантелеймон Куліш" в цілому варто завершити підсумковим уроком-бесідою за таким планом:
1. Пантелеймон Куліш - визначний український письменник, вчений, літературознавець, фольклорист, етнограф, історик, котрий, незважаючи на суперечливі погляди, окремі помилки, зробив величезний внесок в українську культуру.
2. Пантелеймон Куліш - зачинатель українського історичного роману. "Чорна рада" - новаторський твір, що підніс українську прозу до рівня світової літератури.
3. Поетична діяльність Куліша. Збірки "Досвітки" та "Дзвін", що справили політичний вплив на розвиток української поезії, наблизили її до кращих зразків європейської літератури.
4. Роль Куліша у збагачення теорії і практики перекладу, в наближенні до українського читача надбань європейської класики.
5. Видавнича та журналістська діяльність Куліша (видання ж. "Основа", альманаха "Хата", двотомна збірка фольклорних матеріалів "Записки о Южной Руси"). Вплив Кулішевих видань на розвиток літератури, української гуманітарної науки.
6. П.Куліш - педагог-просвітитель. Створення "Граматики" для українських шкіл, вироблення першого українського правопису ("Кулішівка").
7. Суперечливість світогляду письменника, звивистість його життєво-творчого шляху. Оцінка П.Куліша І.Франком , М.Коцюбинським, О.Маковеєм, Б.Грінченком, С.Єфремовим, іншими письменниками та літературознавцями (Б.Лепкий, В.Щурат, М.Грушевський, О.Дорошкевич, М.Зеров).
8. Заборона друку творів П.Куліша, облудні звинувачення його в "буржуазному націоналізмі" в роки сталінських репресій та застою.
9. "Реабілітація" імені, творчої і наукової спадщини Куліша в останні роки. Наукові дослідження його творчості (Є.Кирилюк, І.Пільгук, М.Жулинський, В.Яременко, С.Нахлік). Уведення творчості П.Куліша до програм середньої загальноосвітньої школи.
Підсумкове заняття на тему "Пантелеймон Куліш" можна провести за текстовими завданнями (їх ми подаємо як додаток до дипломної роботи), розробленими вчителькою однієї з київських шкіл Іриною Турло ("Дивослово", 1994, №12, с.17-22).
Висновки
Сьогодні вивчення української літератури в середній загальноосвітній школі відбувається в час, коли знято заборону на вивчення окремих письменників, коли по-новому дивляться на сфальсифіковану текстологію, коли література вступила в нову епоху вивчення. За новою програмою викладання української літератури в школі на вивчення окремих письменників відводиться мало годин, скажімо, на вивчення творчості П.Куліша за програмою відведено в 6 класі 1 годину. На цьому уроці учні ознайомлюються з оповіданнями письменника. А вже більш складній його історичний роман-хроніка "Чорна рада" вивчається вже у 9 класі, коли учні можуть проаналізувати окремі події, дати оцінку і охарактеризувати поведінку і вчинки героїв. На вивчення цього роману учитель має 3 години і ще 1 годину на вивчення поетичної творчості письменника, зокрема віршів "До кобзи" і "Рідне слово".
Оскільки літератури з методики вивчення цього письменника в школі дуже мало, то учитель самостійно, залежно від рівня розвитку і можливостей учнів планує свою роботу, складає календарне планування, сам вносить зміни і корективи під час роботи.
У дипломній роботі ми спробували розробити деякі методичні рекомендації щодо вивчення поезії і прозових творів П.Куліша, а також показати окремі різновиди уроків, а саме: урок-лекцію, присвячений вивченню біографії письменника (лекційний виклад матеріалу поєднується з різними прийомами і видами навчальної діяльності - бесідою, самостійною роботою, елементами контролю засвоєння учнями лекційного матеріалу), урок-семінар, який готується за два тижні наперед (учні самостійно готують реферати, обговорюють їх, а учитель підсумовує і оцінює роботу), комбінований урок з елементами інсценізації (робота над оповіданням П.Куліша "Орися" починається за низкою запитань до класу, учитель дає учням завданням для самостійної роботи, проводиться обов'язково робота над застарілими, рідковживаними словами, виразами і зворотами), інтегрований урок (бінарний) (на урок запрошений учитель історії, який дасть характеристику епохи, змальовану в романі "Чорна рада", допоможе учням краще збагнути історичну основу твору).
Художня спадщина, зокрема поетичні твори українського письменника, постаті складної, суперечливої в своїх світоглядних позиціях, дозволяє повніше уявити літературний процес 30-90-х років ХІХ ст., що виразно відбив у собі соціально-класові протиріччя того часу, зіткнення ідей, поглядів. Сьогодні далеко не кожному буде зрозумілою ця закодована в образах життєва доля видатного українського письменника, історика, критика, публіциста, етнографа, мовознавця, культурного діяча, видавця, фольклориста.
Матеріали дипломної роботи мають практичне значення: вони можуть бути використані вчителями-словесниками як методичні рекомендації до вивчення теми "Пантелеймон Куліш. Життя і творчість", студентами-філологами в процесі вивчення курсу "Методика викладання української літератури в середній школі".
Література
1. Болтівець С. Психологічні особливості вивчення поезій Пантелеймона Куліша // Дивослово. - 1995. - №4.
2. Волошина Н., Пасічник Є., Скрипченко Н., Хропко П. Концепція літературної освіти // Дивослово. - 1994. - №4.
3. Волошина Н. Українська література в новому навчальному році // Дивослово. - 1998. - №8.
4. Гнідан О., Осмак Н. Світогляд Пантелеймона Куліша // Українська мова і література в школі, - 1991. - №10.
5. Жулинський М. Пантелеймон Куліш // Із забуття в безсмертя. - К., 1990.
6. Жулинський М. У праці каторжні, в тривожній самоті // Куліш Пантелеймон. Твори: В 2т. - К., 1989. - Т.1.
7. Куліш П. Твори: В 2т. - К.: Дніпро 1989.
8. Міщук Г. Українська оповідна проза 50-60-х років ХІХ ст. - К.: Наукова думка, 1969.
9. Нахлік С. Пантелеймон Куліш. - К.: Знання, 1989.
10. Неділько В. Пантелеймон Куліш // Дніпрова хвиля: Хрестоматія нововведених творів до шкільної програми. - К., 1989.
11. Нові імена в програмі з української літератури: Посібник для вчителя. - К.: Освіта, 1993.
12. Олійник М. Одержимець духу // Пантелеймон Куліш. Чорна рада. - К., 1990.
13. Пасічник Є. Українська література в школі. - К.: Радянська школа, 1983.
14. Петров В. Романи Куліша // Вітчизна. - 1991. - №4.
15. Свердан М.Р. Три варіанти одного уроку: До вивчення біографії Івана Франка // Українська мова і література в

 
 

Цікаве

Загрузка...