WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

роману "Чорна рада" вчитель може запропонувати учням підготуватися донаписання контрольного твору на одну з тем:
1. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман української літератури.
2. Показ козацького лицарства і любові до України в романі П.Куліша "Чорна рада".
3. Національна гідність, козацька доблесть, спадкоємність поколінь у романі П.Куліша "Чорна рада".
Гадаємо, цікаво буде ознайомитися з кращими роботами учнів Коломийської загальноосвітньої школи №5 І-ІІІ ступенів ім. Шевченка, написаними в 1998 навчальному році після вивчення творчості П.Куліша, зокрема історичного роману "Чорна рада" (учнівські твори додаються).
Розділ ІІІ. Особливості вивчення поезії Пантелеймона
Куліша в школі
В історію нашої духовної культури Пантелеймон Куліш увійшов найперше як прозаїк - автор "Чорної ради", та низки оповідань. Проте політичним явищем в українському письменстві ХІХ століття була поетична творчість Куліша, хоча, правда, вона поступається перед його прозою.
З поезією Пантелеймона Куліша учні вперше ознайомлюються в 9-му класі. Завдання вчителя - підготувати перше сприйняття творчості письменника, ім'я якого відоме дев'ятикласникам тільки з огляду літературного процесу ХІХ століття, що проводився попередньо, та з відомостей, одержаних під час вивчення творчості Шевченка (Куліш був його сучасником, другом, соратником).
Програма (автори Н.Волошина і О.Бандура), рекомендують для текстуального вивчення віршів Куліша "До кобзи" і "Рідне слово". В інших варіантах програм, крім цих двох поезій, названо вірші "Заспів" та "Піонер". Очевидно, метою такого добору було репрезентувати найяскравіші з творчої спадщини митця поетичні твори, максимально обмежити їхню кількість з тим, щоб подальша діяльність вже дорослої людини, власне самовдосконалення її підтримувалося поєднанням інтересу й почуттів, які виникли в школі, але не набули своєї конечності.
Цю обставину треба враховувати вже в процесі підготовки до вивчення теми. Почуття, переживання мають стати психологічною основою для сприйняття, духовної праці учнів, які засвоюють поезії "До кобзи" і "Рідне слово". Це також відповідає інтенсивним прагненням учнів підліткового періоду розвитку до особистісного самовизначення, яке виражається здебільшого в бурхливих реакціях, демонструванні власної самостійності, незалежності, у підвищено критичному ставленні до оточуючих, що найчастіше призводить до загострення стосунків у середовищі ровесників, у сім'ї, в школі і, як наслідок, посилює душевну усамітненість, неадекватну усвідомлюваність учнем самого себе.
Певною мірою аналогічними почуттями самотності (звісно, людини вже сформованої, талановитої, творця духовності і охоронця рідного слова, носія розуму і правди) сповнені поезії Пантелеймона Куліша "До кобзи" і "Рідне слово". Отже, проникнення підлітків у духовну тканину поезій як пошук власної життєвої позиції сприяє розкриттю нових, доти не знаних ними вимірів самоусвідомлення.
Поезія - це зафіксоване в поетичних рядках почуття. Отже, шлях до його вияву розкриває метод перший - співпереживання, який за умови щирості вчителя у вираженні власних почуттів, зумовлюватиме психологічне "зараження" учнів.
Кобзо, моя непорочна утіха!
Чом ти мовчиш? Задзвони мені стиха, -
лунатимуть притишено й болісно рядки Кулішевої поезії і будитимуть у юних душах біль і тривогу.
Метод другий - створення для учнів ситуації особистісного вибору, в якій вони одержують можливість реалізувати мотиваційні установки індивідуально-ціннісного характеру. Такими установками, сформованими попереднім життям, є віра, совість, честь, що визначають міру індивідуальної готовності до сприйняття поезій. За цих умов створення ситуації вибору викличе в учня роботу душі - індивідуальне розуміння поезії.
Важливою є робота над змістом поезії, її образів, символів, окремих фраз і слів:
- кобза - у тексті поезії назва музичного інструменту, що набуває значення творчості взагалі, натхнення, уособлює Музу П.Куліша;
- тіснота - духовний тиск, гноблення; слід звернути увагу на ідентичність значення, яке вкладають у це слово Шевченко і Куліш, а крім цього навести уривок з цитованого вже "Зазивного листа до української інтелігенції": "Дарма, що нас так тяжко тіснять і пригнічують необачні государники. Ми і в тісноті, і в пригнеті куємо та й куємо собі словесні лемеші та чересла помало";
- неспідлене - таке, що не стало ницим, зрадливим;
- не здоліє - не зможе, не здолає власну неміч, безсилля;
- недовірки - відступники, ренегати, люди, які зреклися своєї віри, своїх переконань, перейшли до табору супротивника, зрадили;
- туманіють - дуріють, чманіють від докучливої думки;
- рідну селію - рідну сілію, родину; за Кулішем це слово має два значення: "Стягує він українську розпуджену селію до наслідування предківського надбання - рідного слово до наслідування правом науки і словесності". І далі: "Закинуте серед чужої нам громадянщини, серед чужоплемінного і чужоядного натовпу, слово наше ховалось тільки по невмирущих піснях та в тайниках наших сімей, - у тайниках не доступних політичній інспекції ("Зазивний лист"). У поезії домінує перше значення;
- степах-облогах - диких, не обраних ніколи степах, образ "по степах-облогах", крім цього, символізує дикий степ-облогу, що утверджує ідею: українська духовна культура, зосереджена по селах, на хуторах, є облогою її ненависників і недоступна для жаданого ними нищення (вірш "До кобзи").
Робота вчителя, спрямована на оволодіння поетичними образами поезії, має бути пов'язана з розвитком уяви учнів. З огляду на це важливо стимулювати кожну, на перший погляд, незвичну думку учня, яка виникає в процесі аналізу поетичної тканини твору. Її поява свідчитиме про початок - і це найцінніше! - роботи психологічних механізмів мислення, уяви і почуттів. Аналогічно опрацьовується лексичне значення слів у поезії "Рідне слово":
- радувати - радилися "про людське око", маючи приховану корисливу мету; слово має саркастичний характер відтінок;
- перелюб - зрада, невірність;
- безголів - тут: люди, позбавлені розуміння, здатності усвідомити підступність намірів, критично осмислити і відкрити їх; нещасливі, бідні;
- хирна - (від хиря - хвороба), хвороблива, безсильна, немічна; жалюгідна на вигляд;
- сирітство - за Кулішем, духовна беззахисність української нації: "Оце ж не сумуємо про мізерну долю нашого українського народу; не журімось про те сирітство, в якому зостававсь і зостається він без первоцвіту свого громадянства і своєї древньої церкви" ("Зазивний лист…");
- приступна - доступна, привітна, близька;
- всевіда - той, хто все знає, про все відає.
Слід, на нашу думку, залучати учнів до аналізу критичних оцінок збірки "Хуторна поезія" як за життя поета, так і протягом останніх десятиліть (класо-вульгаризаторських). Нехай дев'ятикласники дадуть свою оцінку. Педагогічне оформлення такої роботи учнів може бути виражене у

 
 

Цікаве

Загрузка...