WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

Вивчення творчості П.Куліша в середній школі - Дипломна робота

Міністерство освіти України
Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича
Кафедра української літератури
Хриптун
Світлана Іванівна
Вивчення творчості
Пантелеймона Куліша
в середній школі
(Дипломна робота)
Науковий керівник:
Фаріон А.О.
Чернівці
1999
ВСТУП.
Проголошення незалежної демократичної української держави, процес національного відродження постановили перед загальноосвітньою школою завдання по-новому підійти до викладання основ наук, зокрема літератури. Національна українська школа може будуватися лише на основі етнопедагогіки, споконвічних традицій, звичаїв та обрядів, відновлення історичної пам'яті українців. Цей складний і тривалий процес передбачає цілий комплекс організаційних, дидактичних, методичних, психологічних, виховних заходів. Рідна українська література в цьому комплексі (разом з українською мовою України, та народознавством) - не просто найголовніша складова, а й фундамент цієї ідеологічної системи.
Літературній освіті відводиться особлива роль у формуванні соціального й морального обличчя юних громадян нашого суспільства, оскільки література є могутнім джерелом національної духовності, своєрідним генетичним кодом, пам'яттю народу. У художній літературі знаходять своє вираження його історія, його моральні цінності, ідеали, традиції, його ментальність, національний характер. Оволодіння національною літературою - це шлях до досконалого оволодіння українською мовою. Адже першоелементом літератури є мова в її різноманітних стильових вираженнях.
Нині духовне життя українського народу вступило в нову, не знану досі фазу: в літературу, мистецтво повертаються імена і твори репресованих, викреслених з творчого процесу митців.
Відбувається активний процес дослідження їхньої творчості, визначення місця в літературі свого часу і в духовній скарбниці сучасності. В їх дослідженні й оцінці допомагають нам "Історія українського письменства" Сергія Єфремова, "Історія української літератури" Дмитра Чижевського, літературознавчі праці Михайла Грушевського, Григорія Костюка, Михайла Возняка та інших.
Вивчення літератури в загальноосвітній школі відбувається сьогодні в умовах звільнення суспільної свідомості від ідеологічного диктату, що впродовж десятків років гальмував розвиток методичної науки.
За останні роки з'явилось чимало праць з методики викладання літератури, у яких наголошується на тому, що цей предмет має вивчатися як мистецтво слова, бо художня література розкриває естетичну суть життя, дає людині справжню радість, підносить її духовно. Національні і загальнолюдські цінності, відтворені в мистецтві, допомагають формуванню духовно багатої особистості, громадянина, що має високі етичні й моральні чесноти, шанує минуле, дбає про майбутнє свого народу, України. Навчальні програми, створені в Інституті педагогіки АПН України, за якими працюють учителі - словесники, містять ряд змін як у структурному, так і в змістовому планах. У програмі з'явилися нові твори для текстуального вивчення і самостійного читання, нові списки творів для позакласного читання; передбачено також вивчення літератури рідного краю.
Літературознавці, методисти, учителі-словесники по-новому дивляться на замулену більшовицькими догмами історію української літератури, заполітизовану літературну практику, сфальсифіковану текстологію.
Сучасна літературна освіта школярів зорієнтована на вивчення літератури як "мистецтва і як образне вираження духовного життя народу" , а шкільна програма з літератури є "часткою культури нації". Програма, її змістове наповнення - то віддзеркалення самого змісту літературної освіти учнівства. Тому так важливо, що за останні роки помітно змінилася палітра літературних творів, включених до програми. Нині нею передбачено вивчення творів авторів, яких не так давно в школі не можна було згадувати, - В.Винниченка, О.Олеся, М.Вороного, В.Са-мійленка, А.Чайківського, Б.Лепкого, М.Хвильового, І.Багряного, М. Кулі-ша, У. Самчука, Л. Костенко, В. Симоненка, В. Стуса та інших.
Серед імен, з яких після півстолітньої заборони знято тоталітаристське табу, - ім'я самовідданого трудівника на ниві української літератури і культури - Пантелеймона Олександровича Куліша. В умовах демократичної державної України повертається до читача його багатюща творча спадщина - джерело духовного збагачення нашого народу.
Передбачене нині діючою програмою вивчення творчості Пантелеймона Куліша дає можливість учням ознайомитись із багатогранною діяльністю великого подвижника національної культури, письменника, етнографа, фольклориста, історика, видавця, громадського діяча, соратника Шевченка по Кирило-Мефодіївському товариству і продовжувача його ідеї боротьби за незалежну Україну, спонукає учнів до збагачення їх духовного світу знанням Кулішевих художніх творінь.
Якщо про вивчення у школі більшості письменників, передбачених діючою програмою, написано багато методичних розробок, статей, то такої літератури стосовно вивчення творчості Пантелеймона Куліша, на жаль, ще надто мало. Серед небагатьох журнальних публікацій назвемо С.Болтівця "Психологічні поезії Пантелеймона Куліша", О.Гнідан і Н.Осьмак "Світогляд Пантелеймна Куліша", О. Слоньовської "Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали", Н. Яценко "Історизми в романі П.Куліша "Чорна рада" і І. Турло "Тестові завдання до теми "Пантелеймон Куліш". Проте немає між вищевказаними працями праці про методику вивчення П.Куліша в цілому.
Цю прогалину в шкільній методиці викладання української літератури ми й спробували бодай частково заповнитии міркуваннями, викладеними в нашій дипломній роботі, мета якої - розробити методику вивчення в середній загальноосвітній школі (в межах нині діючої програми) життя і творчості П. Куліша, запропонувати найбільш оптимальні, на наш погляд, типологічні різновиди уроків, їх структурно- організаційних форм та методів і прийомів вивчення письменника. У роботі використано як власний досвід, так і досвід учителів-словесників, що працюють у Коломийській загальноосвітній школі №5 ім. Т. Шевченка.
До роботи як додатки додаємо "зразки" учнівських творів та методичну розробку Ірини Турло "Тестові завдання до теми "Пантелеймон Куліш".
Розділ І. Сторінки життєпису Пантелеймона Куліша на
шкільному уроці.
Традиційно вивчення творчості письменника в школі починається з вивчення його біографії. І це закономірно. Біографія є своєрідним ключем до розуміння всієї творчості митця або конкретного твору, отже, виконує пропедевтичну роль, вводячи учнів у тему, що вивчається монографічно. У різних класах методика вивчення біографії, її роль і мета - різні. У середніх не слід обов'язково дотримуватися хронології, деталізації всіх (від народження і до смерті) віх життєво-творчого шляху письменника. Можна обмежитися характеристикою часу, в який жив письменник, якимось епізодом, пов'язаним з написанням твору, що вивчається, або автобіографічними відомостями в

 
 

Цікаве

Загрузка...