WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Епічність прози Сави Божка - Реферат

Епічність прози Сави Божка - Реферат

чималою низкою загалом досить прихильних рецензій. А.Ковтуненко відзначає, що їх було близько двадцяти й що вони з'явилися у таких помітних виданнях, як "Літературна газета", часописи "Червоний шлях", "Життя й революція", "Молодняк" тощо ( 6 , 4).
Перших критиків твору приваблювали передусім його зовнішні, найбільш очевидні характеристики - широта охоплення життєвого матеріалу, історико-культурна масштабність, звернення до виробничого та економічного аспектів, ієрархічність характерів, зображення різних соціально-духовних прошарків, надзвичайність обсягу, невимушеність сприйняття. Так, один із дослідників давав роману "В степах" загальну характеристику, наголошуючи на таких акцентах: "Більшість типів і ситуацій, поданих автором у різних планах - економічні колізії, соціальні процеси, соціально-побутові картини, індивідуальні історії - художньо розроблені автором досить глибоко і, самі по собі являючи цікаві й влучні художні картини, сприяють тому, що роман, незважаючи на свій великий розмір, що є, здається, рекордним у всій нашій літературі, читається досить легко й залишає цільне художнє враження й тому матиме безперечний успіх у читача" ( 6, 13).
Особливо ж часто сучасники твору виділяли його історичну інформативність, деталізовану історико-соціальну основу, що "давало підставу критикам 20 - 30-х років визначати твір як історико-художній, а його автора вважати першим творцем історичного роману в українській літературі" ( 6 , 4).
І все ж, незважаючи на окремі високі оцінки, роман С.Божка не зустрів проникливого художньо-естетичного аналізу і, скоріш за все, у період домінування спрощено соціологізованої естетики був приреченим на те, щоб чекати на зміну не тільки ідеологічної доби, але і якості літературознавчого мислення.
Не мав роман адекватної оцінки й на хвилі реставрування національних художньо-культурних цінностей, що прийшлася на другу половину 80-х - 90-ті роки ХХ століття. У його трактуванні продовжували превалювати соціальні та історіографічні моменти, що притлумлювали вагу й значення філософських, культурологічних, оригінальних концептуальних та композиційно-структурних особливостей твору ( 6 ). Він так і залишається гордою скелею серед мистецьких подій доби "українського Відродження", скелею, до якої ґрунтовно не підступали літературознавці, критики, соціомислителі. ( А скільки ж ще таких скель, оаз, вершин в українській художній культурі! Перерахувати їх не легше, ніж дослідити.)
"В степах" - це роман про соціальні й психологічні реформи, про форсований, надзвичайно динамічний період у розвитку суспільства, про шлях і здійснення реформ в Україні на межі ХIХ - ХХ століть; це роман про усталене й нове життя, про особистісну й громадську психологію під час реформувань, про широкий спектр людських ставлень до реформаторських нововведень, про конфлікти й зіткнення, інколи дуже гострі, болючі, що неминуче стаються у процесі великої реформації. Це твір про той період у житті суспільства, народу, нації, коли все навколо підлягає змінам і замінам, загостренню й конфліктизації, посиленню радикалістської психології та радикальних виявів.
Основним у романі є те, що детально й різноаспектно зображуються зміни у якості й формах життя: зміни у стосунках, етичних нормах, соціальних пріоритетах, індивідуальній та суспільній психології, світоглядних цінностях. Письменник сценою за сценою, розділ за розділом показує, як все - свідомість, мораль, культура, традиції, економіка стає іншим.
"В степах" - це романна панорама українського буття ХIХ - початку ХХ століть, що зображує народні явища, національну ментальність, колорит національного життя й динаміку суспільних та психологічних тенденцій в Україні. Основний художній час охоплює межу століть, проте автором і його персонажами постійно здійснюється екскурс у недавні та більш віддалені події, що й давало підстави говорити про історичний характер твору.
Серед дійових осіб роману - різні верстви української громади: селяни, чабани, управитель маєтку, землевласники, господарі-реформатори, священик, купці, підприємці, робітники, заробітчани, шахтарі, соціал-демократи тощо.
У творі змальовано чабанське життя, його традиції та специфіка, зображено українське село за часів панщини та у пореформений період, розвиток шахтарської справи, урбанізації, революційного процесу, виведено різні характери, психології, долі.
"В степах" - це твір, до якого дуже влучно підходить поняття "полотно". Це достеменне художнє полотно, у просторово-часових зв'язках якого взаємопов'язано повсякденні й визначальні, малопомітні й непересічні вияви, явища. У ньому все тісно переплетено: побутові події й соціально-політичні реалії, інтимне, навіть інтимно-біологічне начало й виробничо-економічні тенденції, буття природи й полемічні діалоги, сутички різних за соціальним статусом персонажів. У ньому є ознаки соціального, побутового, етнографічного, інтимного й полемічного роману.
Сава Божко за письменницькою природою є епіком. Він епічно розгортає дію, епічно показує психологічний стан персонажа, епічно будує епізоди, картини та змальовує народні обряди, звичаї, епічно зображує пейзаж та пейзажні сюжети, епічно виводить конфлікти й зіткнення персонажів твору, епічно виводить численні подробиці - побутові, економічні, інтимно-сімейні.
Роман Сави Божка цікавий ще й тим, що становить собою різновид синкретичного твору, в якому спостерігаються риси етнографічної та етнокультурної розвідки, історичного дослідження, сімейної та родинної оповіді, культурологічної студії, ліричної драми, психологічної новели, дискусійного діалогу, документальної історії, економічного огляду, гротескної сатири, художньо-публіцистичного нарису, газетної статті. Романна структура має багатоінтонаційне фольклорне озвучення, що його утворюють "пісні, частівки, обрядова поезія, прислів'я, приказки, повір'я ", з допомогою яких художник "своєрідно орнаментує розповідь, відбиває думки, настрої, переживання персонажів" ( 6, 13).
"В степах" - твір епопейного ґатунку. Одна з характерних його ознак - поліперсонажність. Серед галереї дійових осіб виділяються старий чабан Сапрон Джермеля, його дружина гордовита красуня Уляна, правдолюб Кирило Руденко, статечний і авторитетний Микола Байда, управитель маєтку Іван Петрович Рудан, дієвий і раціональний Генріх Найман. У романі чимало епізодичних осіб, які можуть не з'являтися, а лише називатися у мові більш значущих персонажів чи в авторському тексті. Щедра наявність фрагментарних персонажів посилює ефект панорамності, синкретичної цілісності у зображенні плину українського життя протягом понад століття.
Більшість персонажів Сави Божка є експресивними, рельєфними, імпульсивними натурами, які виразно передають вагому сутність національного характеру.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...