WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Літературний гурт "Молода муза" - Реферат

Літературний гурт "Молода муза" - Реферат

ХХст. фрагмент загальноєвропейської панорами, бо ідеї модернізму приходили на Україну різними шляхами, поєднуючись із деякими рисами попередньої реалістичної школи і набуваючи в українському національному середовищі нових ознак . При цьому кожен письменник репрезентує свою лінію розвитку , пошуки власної концепції,що охоплюють сферу ідей і форм. Єдине, що об'єднювало представників усіх цих груп , течій чи просто індивідуальностей , було неприйняття побутового реалізму , описовості старої школи письма.
З цього погляду не тільки лірична драма "Зів'яле листя" І.Франка , а його статті "Принципи і безпринципність","Старе і нове в українській літературі" можна назвати виявленням модерністичного напрямку, модерністичного в тому сенсі, що тут у центрі стоїть свідомість індивідуальності,-"людська душа", крізь призму якої розкривається,"освітлюється" навколишнє оточення.Отже, поет "вириває"свого ліричного героя з рамок біологічного існування і вводить широку часову і просторову перспективу , в єдність зі всесвітом.
Деякі українські письменники приходили від побутописання до психологізму, в їх народницький світогляд вростали елементи модернізму; епіцентр дедалі більше переміщувався від зображення до вираження, від обсервування зовнішніх обставин до ідей і настроїв особистості . В Ольги Кобилянської та Лесі Українки попри деякі їхні розбіжності у поглядах формується неоромантична концепція , що грунтується на "визвольному" пориві, прагненні до повноти виявлення родового, саме людського потенціалу буття, ідеалу "повної людини" ... Ідею цілісної особистості висунув і Микола Вороний у вірші-відповіді І.Франкові на його послання із назвою "Лісова ідилія". Відповідь була роз"ясненням і поглибленнямвідкритого листа М. Вороного до письменників , який він опублікував у "Літературно-науковому віснику",де запрошував їх взяти участь в альманасі "З-над хмар і з долин ". Він орієнтував письменників на твори , які б за змістом і формою могли "хоч трохи наблизитись до нових течій та напрямів сучасних європейських літератур" і в яких"було б хоч трошки філософії, де хоч клаптик яснів того далекого блакитного неба, що від віків манить нас своєю неосяжною красою,своєю незглибною таємничістю , бо спокою треба, відпочинку для стражденної, зневіреної душі сучасного інтелігента ".
Чи не подiбною є творча настанова молодих львiвських письменникiв , задекларована в журналi "Свiт" i розгорнута пiзнiше О.Луцьким у статтi "Молода муза", де пiдкреслювалося :"Коли вже вiдкинемо наразi все царство сучасних сумнiвiв i перехресних кличiв в напрямi нашого пiзнання , а ограничимось лише на обсях людського чуття в сферi письменства i фiлософiї, то вистане назвати лише Нiцше ,Iбсена та Метерлiнка , щоб всiм ярко пригадалось те живе биття сучасного, надмiру ,може, вразливого людського серця i щоб пригадались нам всi його приюти там, де могло воно найти своє тепло i спокiй серед бурхливих днiв ".
Такi заклики не заперечувами нi громадянської теми, нi лiтературної традицiї. До того ж притулком для серця оголошувалися не тiльки "метафiзичнi, мiстичнi краї",а й саме життя ,все те, де виявляється внутрiшня потреба митця, яку не можна замкнути "в нiяку розумовану шухляду".
І . Франко назвав статтю О. Луцького маніфестом "Молодої музи". Франко критикував статтю Луцького за те саме , за що раніше бельгійських символістів - за містицизм, прийнявши їх єстетичну програму платформи майже за політичну програму : "Як же се, мої панове , ви вербуєте до свого кружка молоді духи , себто наших дітей , наших молодих братів і сестер? Куди ви думаєте вести їх?
В якім " містичним новім небі " ви обіцюєте їм тепло і заспокоєння ?" Це було явним перебільшенням . І в збірнику М. Вороного" З-над хмар і з долин ", і в альманасі "За красою " взяли участь письменники різних поколінь і неоднакових орієнтацій,хоч і проглядалась в них певна загальна єстетична платформа ,виражена вже в самих назвах. Ми не маємо сьогодні цілісної концепції українського модернізму початку ХХст. і навіть його визначення (вживаються терміни декаданс , ранній модернізм,предромантизм тощо ), вульгарно-соціологічний підхід до літератури не сприяв об"єктивному дослідженню цього явища .
Можемо лише відзначити його неоднорідність . Якщо пред ставники літературного угрупованння "Українська хата" іноді надто катигорично відмежовувались від народницьких традицій , яка , мовляв ,"не пориває вперед , а топчеться на одному описуванні , регістрації сільськогосподарського інвентаря" , то "Молода муза ", як правило, не проголошувала такого розриву зі школою "старого" реалізму,а прагнула поєднати традицію з новиму західноєвропейськими віяннями.
"Ми всі любили нашу пісню народну , нашу літературу й театр, - згадував пізніше Б. Лепкий, - а все ж бачили , що не стільки сонця,що в вікні .Чогось-то нового бажалося , захочувалось печеного леду , як дехто насміхався з нас ...Я був тоді в Кракові , як "Молода муза " прийшла на світ , але я її не цурався.
Була це дівчина гарна , та невговкана й химерна. Розсипала перли, плила по морі тьми , сідала над рікою та приглядалася в свічаді плеса.
Не ступала слідами Квітчиної "Марусі", й не одному голову звернула ". Цей , за словами Б.Лепкого, Sturm und Drang ( буря і натиск)молодих західноукраїнських літераторів базувався на прагненні поєднати ідеї Кардуччі й Ніцше, Метерлінка й Ібсена з традиціями рідної культури. А шукали молоді цихтрадицій не в стилі побутописання , а спиралися на символіку козацьких наспівів, містику Сковороди , демонологічний світогляд народу, "п"ятий єлемент підсоння і четвертий вимір людської душі ".Наталя Кобилянська написала статтю "Символізм в народній пісні ", в якій ствердшувала , щофолькльорна символіка часто співзвучна з тією, яка "послідніми часами станула проти домінуючого в літературі натуралізму".
Чи вдалося молодомузівцям здійснити синтез цих двох начал , іншими словами, піднести народну символіку до глибини філосовських ідей , які мають загальнолюдський характер? Такою мірою , як це зробила Леся Українка в "Лісовій пісні", М. Коцюбинський в "Тінях забутих предків", не вдалося, та все ж деякі новели М. Яцківа

 
 

Цікаве

Загрузка...