WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Дмитро Николишин – поет, письменник Коломийщини - Дипломна робота

Дмитро Николишин – поет, письменник Коломийщини - Дипломна робота

У час Другої світової війни родина Николишиних змушена була евакуювати до Німеччини, звідки повернулася до Львова 26 червня 1946 року. Відтоді Д. Николишин викладає іноземні мови в Медичному, згодом в Педагогічному інститутах. Та не довго довелось йому відвідувати професорські зали. 10 грудня 1950 був заарештований за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі. Без будь-яких пояснень родичам запроторений до в'язниці. За словами доньки Оксани Николишин-Грищенко, її батько був закатований ще 14 грудня 1950 р.

Д. Николишин залишиться на шпальтах історії української літератури, культури як поет і драматург, літературознавець і критик, як перекладач-політолог, педагог, видавець, редактор, урешті, як невгамовний громадський діяч, що брався за всіляку справу на потребу часу.

Д. Лукіянович стверджував, що Д. Николишина характеризує деяка "універсальність та брак зосередження на якісь одній ділянці чи жанрові. Це останнє, - на думку вченого, - пошкодило до деякої міри письменникові, розпорошивши його творчу силу". Доробок його значний, і це не дає нам права залишати ім'я Д. Николишина у минулому столітті.

У нашій праці ми намагались дослідити життєвий шлях Дмитра Николишина, розглянути його творчість якомога об'єктивніше, окреслити значення його творчості цього письменника для української літератури XX століття. Проте залишилось чимало нез'ясованих фактів у біографії та творчості письменника. Зокрема, вартує детальнішого вивчення драматургія Дмитра Николишина, адже тут представлено твори різного ідейно-тематичного змісту, а загалом їх налічується аж 35 одиниць. Ще багато нового можна віднайти, досліджуючи поетичну творчість Д. Николишина, зокрема збірку "Поминальна (листопадова) симфонія". Не дослідженими є для нас твори письменника, що залишаються у машинописному варіанті, а це понад 20 творів.

Таким чином, поет, драматург, літературознавець і мовознавець, перекладач, громадсько-культурний діяч, Д. Николишин був яскравим представником української творчої інтелігенції першої половини XX століття. Його продуктивна діяльність, трагічна доля своєрідно віддзеркалювала долю цілого покоління. Точніше, без внеску Д. Николишина в загальнонародну скарбницю здобутки цього покоління сьогодні вже неможливо уявити.

Список використаної літератури

 1. Васильчук М. Письменство на Коломийщині. – Коломия, 1993. – 102 с.

 2. Васильчук М. П'ять імен. Діячі української культури на Коломийщині. – Коломия: Плин, 1995. – С. 17-23.

 3. Васильчук М. Силуети. Коломиєзнавчі тексти. – Коломия: Вік, 2006. – С. 72-76.

 4. Васильчук М. М. Коломийський азбуковник. Друкарство, журналістика, література 1939-1999 рр. Бібліографічний словник. – Коломия: Вільний голос, 2000.

 5. Верниволя В. Тарас Шевченко . Його життя і творчість. – Краків, 1940. – 45с.

 6. Вічний як народ. Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка. – К.: Либідь, 1998. – С. 229-244.

 7. Волощук В. Коломийська гімназія. – Коломия, 1997.

 8. Дзюба І. Тарас Шевченко. – К.: Альтернативи, 2005. – С. 158-209, 364-436.

 9. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 574с.

 10. Дзюба І. Тарас Шевченко. – Київ: Альтернативи, 2005. – с. 158-209, 364-436.

 11. Гаврилюк І. Передмова / Николишин Д. Самсон. Біблійна драма в п'яти діях. – Коломия, 1928. – 40 с.

 12. Дмитро Николишин. З нагоди 40-річчя письменницької та громадської праці//(Воля Покуття)[матеріали з фондів Музею історії м. Коломиї]

 13. Дмитро Николишин. Суцільний погляд на історичні поеми Шевченка// Вільний голос, 1993. - №25.- С. 2.

 14. Енциклопедія українознавства. Словникова частина/ за редакцією Кубійовича В. – Львів, 1996. – С.1605-1999

 15. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. (Нью-Йорк, Париж, Мюнхен, 1955) К.: Обереги, 1994. – 453с.

 16. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. (Нью-Йорк, Париж, Мюнхен, 1955) К.: Обереги, 2004. – 477с.

 17. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) – Дрогобич: Відродження, 2007. – С.153-170.

 18. Йому дякував сам Стефаник // Вісник Коломиї. – 1997. - №31.– С. 4.

 19. Качкан В. А до праці ніколи не зраджувався/ Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Українознавство та пресологія ХІХ – ХХ ст. Книга третя. – Львів: Фенікс, 1998. – С.206-220.

 20. Коли та які історичні поеми написав Шевченко// Вільний голос. - 1992. - №35.

 21. Коломия й Коломийщина. Збірник споминів та статей про недавнє минуле. - Філадельфія, 1988.

 22. Кониський О. Тарас Шевченко. – Хроніка його життя. – К.: Дніпро, 1991. – 702с.

 23. Лепкий Б. Життєпис Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 214 с.

 24. Луговий В. На роботі 25 літ// Західна Україна. – 1929. - №2-3. – С.82-84.

 25. Лукіянович Д. Дмитро Николишин. Літературна силюета// Краківські вісті. [1937-1939] – Ч.290. - С. 3.-5.

 26. Мороз О.Н. Етюди про сонет. (До питання про традиції і новатроство в розвитку сонета). К.: Дніпро, 1973. – 111с.

 27. Над Прутом у лузі. – Торонто: Срібна сурма, 1962.

 28. Неділько П.Я. Тарас Шевченко. Життя і творчість. – К.: Радянська школа, 1988. – 246с.

 29. Николишин Д. Андрій Чайковський. Ювілейний реферат. – Коломия, 1929. – 31 с.

 30. Николишин Д. Автобіографія. Машинопис. – [1944-1947]

 31. Николишин Д. Із Красноїлі в Буркут// Коломийські вісті, - 1927. - № 11-13. – С. 2-3.

 32. Николишин Д. Ірод Великий. Історична драма. – Коломия, 1936.

 33. Николишин Д. Мати. – Коломия, 1929. – 32с.

 34. Николишин Д. Моя біографія// Літопис Коломийський. – 1991. – Ч. 2. - С. 8-10.

 35. Николишин Д. На вечорницях. – Коломия: Дрібна книгозбірня, 1923. – 40 с.

 36. Николишин Д. Недостачі української писемницької мови з граматичним додатком. – Коломия, 1923. – 146 с.

 37. Николишин Д. Поминальна (листопадова) симфонія. Сонети. – Коломия: Воля Покуття. 1944. – 22 с.

 38. Николишин Д. Поминальна (листопадова) симфонія. Сонети. – Коломия. Видання третє, 1993.

 39. Николишин Д. Розладдє. Драма в чотирьох діях. – Коломия, 1927. –

124 с.

 1. Николишин Д. Самсон. – Коломия: Дружність, 1928. – 40 с.

 2. Николишин Д. Світанки й сутінки. – Львів: Ізмарагд, 1936. – 40 с.

 3. Николишин Д. Тайна. Трагедія у 5-ти діях, - Коломия. 1923. – 25 с.

 4. Николишин Д. Хвилини. Поезії. – Коломия, 1919. – 76 с.

 5. Овідієві переміни (метаморфози). З латинської мови перевіршував

Д. Николишин. Т. 1. – Коломия, 1927. 48с.

 1. Огоновський І. Николишин Дмитро// Український вісник. – 1921. – Ч. 48. – С.4-5.

 2. Панчишин Д. Суспільний погляд на історичні поеми Шевченка// Вільний голос. – 1993. - № 2-5.

 3. Романків Д. До 110-річчя від дня народження Дмитра Николишин// Вісник Коломиї. – 1999. – Ч. 59.

 4. Романюк М. М., Глушко М. В. Українські часописи Коломиї 1865 - 1994 рр. – Львів, 1996.

 5. Сімович В. Літературознавство. Культура. Т.2. – Чернівці: Книги ХXІ. – С. 80-81.

 6. Сімович В. Тарас Шевченко. Його життя і творчість. – Краків, 1940. – 45 с.

 7. Смаль-Стоцький С. Буковинська Русь// Культурно-історичний образок. – Чернівці: З друкарні товариства "Руська Рада", 1897. – 295 с.

 8. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації. – Варшава, 1934. –

236 с.

 1. Статті з історії культури й освіти на Коломийщині. – Івано-Франківськ, Коломия. - № 1. – С. 16-19.

 2. Тарас Шевченко. Історичні поеми /Пояснив Дмитро Николишин. Друге, доповнене видання. – Коломия, 1921.

 3. Тарас Шевченко. Історичні поеми/ Пояснив Омелян Цісик. – Коломия, 1925.- 240 с.

 4. Тарас Шевченко. Історичні поеми. З поясненнями Д. Николишина. – Коломия, 1914. – 87 с.

 5. Чернівецький університет. Сторінки історії 1875-1995. – Чернівці: Рута. 1995. С. 3-35.

 6. Штикайло Д. Вечір Дмитра Николишин. Літературно-мистецький клуб// [?]. – Львів, 1942. – С. 6.

Додатки

Дмитро Николишин – фото 1921 р.

Дмитро Николишин у таборі військовополонених.

Гартмансдорф. Фото 1946 р.

З фонду Музею історії міста Коломиї.

Дмитро Николишин з театральною трупою театру ім.Тобілевича на презентації драми "Розладдя"

Дмитро Николишин та Денис Лукіянович


 
 

Цікаве

Загрузка...