WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Історія літературного руху на Запоріжжі - Реферат

Історія літературного руху на Запоріжжі - Реферат

У доробку П.Ребра з літературного краєзнавства на чільному місці публікації про поета-земляка М.Нагнибіду, через усю творчість якого проходять образи Запоріжжя і земляків. Він родом з Куйбишевського району, але жив у різних місцях, і П.Ребро все ж стверджує, що "саме побачені в дитинстві блакитні вечори Таврії і мальовничі краєвиди Придніпров'я, неозорі чебрецеві степи і світлі од цвіту травневі ночі виколисали ліричну вдачу нашого земляка" 11. Автор публікації розкриває тематичні обрії поета, художньо-стильові особливості його творів, провідні мотиви поезії. Сам П.Ребро товаришував з М.Нагнибідою і навіть у його творчім доробку знаходимо чимало спільних мотивів і образів, спільних рис у характері зображення життя.

П.Ребро, який понад 30 років очолював обласну письменницьку організацію, намагається не оминути увагою жоден штрих, який додасть щось цікаве і суттєве в історію літературного руху на Запоріжжі. Так, у нарисі "Ім'я, дороге запоріжцям" він звертається до того факту, що угорський письменник Мате Залка був причетний до запорізького краю. Він воював у громадянську війну на теренах теперішньої Запорізької області. А у його повісті "Генерал" Мате Залка вільно оперує назвами населених пунктів нашого краю – Пологи, Гуляйполе, Токмак, Оріхів, Каховка, а описані в ній події, відбуваються на території Запоріжжя. Потрапив у поле зору П.Ребра і той факт, що 1936 року Мате Залка у складі групи угорських письменників здійснив подорож по Дніпру. Наприкінці нарису Ребро вказує: "Серед відомих зарубіжних письменників важко назвати такого, котрий мав би більші заслуги перед Запоріжжям, ніж Мате Залка: полум'яний угорець в роки громадянської війни не шкодував ні життям, ні кров'ю (всього він мав сім поранень), визволяючи наш край від врангелівців, а пізніше, ставши письменником, присвятив йому низку талановитих творів" 12.

Не залишилися непоміченими П.Ребром і питання взаємин запорізьких літераторів і Запоріжжя, взагалі, з видатними російськими письменниками. Так, у літературно-краєзнавчому нарисі "О.Пушкін і Запоріжжя" з серії "Українська Мекка" автор розповідає про перебування О.Пушкіна на Запоріжжі, про те, що відголоски запорізьких вражень поета знаходимо і у його творах.

Літературно-краєзнавче дослідження П.Ребра "Маяковський і Запоріжжя" ("Українська Мекка") розкриває маловідомі факти з біографії поета, зокрема відомості про те, що він має українське коріння. Автор стверджує, що "запоріжці, зокрема - нащадки січового козацтва, з повним правом можуть вважати В.Маяковського своїм земляком" 13, 4 (його мати була українкою, дідусь по батькові – нащадком запорозьких козаків). П.Ребро розповідає також про те, що Маяковський був знайомий із запорізьким поетом-футуристом В.Сидоровим (псевдонім Вадим Баян) і навіть свого часу написав портрет і подарував йому. Вказує автор і на те, що В.Маяковський бував у Запоріжжі, зустрічався з людьми, мріяв побачити Дніпрогес, але хвороба перешкодила йому здійснити мрію.

Із статті П.Ребра "І.Бунін і Запоріжжя" (до 100-річчя з дня народження) виявляється, що І.Бунін бував на Запоріжжі, Хортиці, згадував дніпровські пороги, по яких він пройшов на плоті з лоцманами влітку 1896 року. І більшість цих вражень увійшли до творів видатного російського прозаїка. П.Ребро детально розповідає, у яких творах І.Буніна знаходимо запорізькі картини і героїв. Особлива увага звертається на те, що І.Бунін – це єдиний відомий письменник, який проплив "козацьким ходом" по дніпровських порогах 14.

Крім вищезазначеного, П.Ребро як літературний краєзнавець звертається до висвітлення творчих зв'язків із Запоріжжям ще таких письменників, як В.Броневський, О.Фадєєв, Ф.Гладков, С.Олійник, Ю.Смолич, М. Карім, Д.Кугультінов та ін.

В.Чабаненко вказував, що "поза увагою нашого невтомного слідопита не лишився, здається, жоден факт, що стосується художньо-мистецької історії запорізького краю, причому його пошуки за результативністю, за евристичною значущістю не поступаються серйозним науковим розвідкам" 15, 14.

Всі публікації написані цікаво, колоритно, з використанням архівних документів, епістолярної спадщини митців, фотоматеріалів, уривків із творів, присвячених Запоріжжю. Кожна з брошур серії "Українська Мекка" має в кінці перелік газетних публікацій про життєві і творчі зв'язки певного письменника з Запоріжжям, вміщених раніше на сторінках обласної та центральної преси.

Аналіз літературно-краєзнавчих публікацій П.Ребра дає підстави зробити висновок, що Запоріжжя (як історичне, так і сучасне) автор з повним правом називає "Українською Меккою", оскільки воно було і залишається тим місцем, яке вабило і вабить до себе видатних майстрів красного письменства, щоб полонити їх художню уяву і потрапити на сторінки їх непересічних творів. Варто зазначити, що літературно-краєзнавчі розвідки Ребра можуть бути результативно використані учителями-філологами не тільки на уроках літератури рідного краю, а й при вивченні творчості письменників, при цьому висвітлюючи їх творчі зв'язки із Запоріжжям, що, напевно, становитиме певний інтерес для учнів і студентів.

Літературно-краєзнавчі нариси П.Ребра – це поєднання різних способів зображення, притаманних іншим жанрам: мемуарам, нарисові, літературно-критичному есе. Автор використовує в них архівні матеріали і спогади про особисті зустрічі. Образ тут настільки рельєфний, що відчувається його фізична присутність – голос, жести, інтонація, рух, хода. Та найважливіше те, що особа подається не ізольовано, а на фоні суспільних, етичних протиріч, які є тією основою, що формує думку, емоції, духовний світ людини. Нариси П.Ребра відзначаються різноманітністю композиційних прийомів (розповідь, риторичні запитання, ліричні відгуки). Усі форми оповіді, прийоми зумовлені прагненням дослідника досягти найбільшої дохідливості, простоти і наукової виваженості. А категорія часу є визначальною для оглядових статей. П.Ребро з позицій літературного краєзнавства висвітлює не тільки зв'язки видатних митців із Запоріжжям, а й глибинні зв'язки між традиціями минулого й сучасності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ребро П. Т. Шевченко і Запоріжжя: Нариси, есе, розвідки. – Запоріжжя, 1995. – 96 с.

 2. Ребро П. О.Довженко і Запоріжжя: Літ.-крит. нарис. – Запоріжжя, 1998. – 16 с.

 3. Ребро П. П.Тичина і Запоріжжя: Літ.-крит. нарис. – Запоріжжя, 1998. – 16 с.

 4. Ребро П. М.Рильський і Запоріжжя: Літ.-крит.нарис. – Запоріжжя, 1998. – 15 с.

 5. Ребро П. Остап Вишня і Запоріжжя: Літ.-крит.нарис. – Запоріжжя, 1998. – 16 с.

 6. Ребро П. В.Сосюра і Запоріжжя: Літ.-крит.нарис. – Запоріжжя, 1998. – 26 с.

 7. Ребро П. М.Стельмах і Запоріжжя: Літ.-крит.нарис. – Запоріжжя, 1998. – 15 с.

 8. Ребро П. Шабаш номенклатурників, або "Соборування" по-більшовицькому // Хортиця: Альманах Запоріз. орг. СПУ. – 1992. – №2. – С.65-85.

 9. Ребро П. "Запоріжжя - моя любов" (С.Скляренко і Запоріжжя) // Запорізька правда. – 1971. – 26 вересня.

 10. Ребро П. Запорізький гарт (До 60-річчя з дня народження Я.Баша) // Запорізька правда. – 1968. – 7 серпня.

 11. Ребро П. Поетичний літопис Запоріжжя (До 70-річчя з дня народження М.Нагнибіди) // Запорізька правда. – 1981. – 20 вересня.

 12. 12.Ребро П. Ім'я дороге запоріжцям ( Мате Залка і Запоріжжя) // Запорізька правда. – 1970. – 4 серпня.

 13. 13. Ребро П. В.Маяковський і Запоріжжя: Літ.-крит.нарис. – Запоріжжя: Хортиця, 1998. – 24 с.

 14. Ребро П. Бунин и Запорожье // Индустриальное Запорожье. – 1970. – 21 октября.

 15. Чабаненко В. Петро Ребро (Літ. портрет.). – Запоріжжя: Хортиця, 1999. – 24 с.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается литературно-краеведческое наследие запорожского писателя Петра Ребро, посвященное истории развития литературного движения на Запорожье.

SUMMARY

This article is about literature works of Petro Rebro, dedicated to the history of the literature move on Zaporizhzhya.

Ключевые слова: история литературного движения, стиль, жанр, контекст.

Key words: history of the literature move, style, genre, context.


 
 

Цікаве

Загрузка...