WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Проблема складових змісту твору. - Реферат

Проблема складових змісту твору. - Реферат

відверто конфліктно, чи приховано конфліктно. З його ж, конфлікту, допомогою дізнаємося про тему твору, тому й кидається у вічі, що тема - це предмет зіткнення конфліктуючих сил, тобто те, що конфлікт - тематичний за своїм змістом. Отже тема - складова змісту, а конфлікт - це форма, в якій проявляється тема. Невдалим є вислів "тема містить в собі якийсь конфлікт" 4, 82 . Точніше буде сказати: тема прояснюється крізь зображення або вираження конфлікту. Або ж: тема міститься в конфлікті, а конфлікт, у свою чергу, містить у собі тему або пояснює тему, тому що зв'язок між "конфліктом" і "темою" - це зв'язок за принципом "форма-зміст": ми про зміст (тему) дізнаємося через наявність конфлікту, а не навпаки, про конфлікт - через наявність теми.
У переліку М.О.Гуляєва після вилучення нами конфлікту залишилися, таким чином, лише дві складові "змісту твору зсередини" - тема та ідея. Але ж цього мало, щоб на другому ступені будови змісту зрозуміти його складові цілісно, у повному обсязі. Треба знайти ще дві складові.
13. Життєвий матеріал, ідея, проблема, тема. Кроком уперед у теоретичному осмисленні саме такого погляду став один з останніх словників - "Літературознавчий словник-довідник" за ред. Р.Т.Гром'яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теренка. І хоча в ньому, на жаль, немає, як у попередніх словниках, окремих статей під назвою "Зміст твору", "Форма твору", в статті "Тема" знаходимо найглибший, на нашу думку, зв'язок складових "внутрішнього змісту твору": "Тема...- коло подій, життєвих явищ, змальованих, представлених у творі в органічному зв'язку з проблемою, яка з них постає і потребує осмислення. Тема художнього твору відрізняється від життєвих подій, явищ дійсності тим, що вона характеризує явище, сприйняте, побачене митцем... Розуміння і трактування теми як... конкретно-чуттєвої плоті проблеми (ідеї) художнього твору зосереджує увагу літературознавця на текстуальній реальності" 8, 678 .
Чим корисний цей перелік складових змісту твору з боку його внутрішніх зв'язків? По-перше, тим, що він знову, як у раніше названих поглядах, фіксує увагу на "темі" та "ідеї" твору.
По-друге, тим, що він знову фіксує увагу на "проблемі" як складовій змісту, хоча, як і в інших випадках, ця складованедостатньо відокремлена.
По-третє, тут знаходимо одночасне відмежування тієї складової, яка зосереджує увагу на так званій тут "текстуальній реальності" або "конкретно-чуттєвій плоті", в якій впізнаємо поняття-термін "художній матеріал".
А по-четверте, тут знаходимо зв'язок "художнього матеріалу" з його так званим "авторським осмисленням", тобто ідеєю твору.
Отже, підводячи підсумок критичному огляду всіх наведених точок зору (основних нараховано 13, хоча перелік можна було б і продовжити), виділяємо як найбільш реальні шість складових змісту твору зсередини - "ідею", "проблему", "тему", "осмислення" автором "художнього матеріалу" і, нарешті, "конкретно-чуттєву плоть".
Цю останню складову іноді називають більш вдалим терміном: "фактичний матеріал". Саме він насамперед лежить в основі внутрішнього змісту твору. Він, так би мовити, найближче розташований до умовної межі зв'язків "змісту": з одного боку, з "формою" твору, а з другого - через посередництво "авторського бачення" відображеної у творі "картини дійсності" - з самою дійсністю.
Зрозуміло, що цей перелік складових "внутрішнього змісту", перелік, до якого теорія літератури ХХ-го ст. майже вийшла в сукупності з усіма іншими точками зору,- ще потребує спеціального дослідження - і щодо об'єктивної кількості складових, і щодо їх класифікації за ступенями узагальнення, і щодо їх "перевтілення" одне в одне. Тобто потребує усвідомлення, що є тема порівняно з матеріалом, що є тема порівняно з проблемою, що є проблема порівняно з темою і порівняно з ідеєю, тощо. Потрібне й практичне підтвердження саме такого "чергування у перевтіленні" складових змісту, вже не кажучи про виявлення різноманітних типологічних проявів саме цієї "системи складових внутрішнього змісту" у конкретних літературно-художніх творах.
Література
1. Введение в литературоведение. Под ред. Поспелова Г.Н. - Изд. З., испр. И доп. - М.: Просвещение, 1988. - 528 с.
2. Волинський П.К. Основи теорії літератури: Вступ до літературознавства. - К.: Рад.шк., 1967. - 366 с.
3. Вступ до літературознавства. - М.: Высш. шк., 1964. - С.84.
4. Гуляев Н.А. Теория литературы. - М.: Высш. шк., 1977. - 278 с.
5. Калачова С.В. і Тимофєєв Л.І. Краткий очерк теории литературы. - М.: Знание, 1974. - С.43-47.
6. Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. - К.: Укр. письменник, 1997. - С.43-45.
7. Лесин В.М. і Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. - К., 1971.
8. Літературознавчий словник-довідник. - К.: Академія, 1997. - 750 с.
9. Неділько В.Я.Елементи теорії літератури. - К.: КГУ, 1994. - С.8.
10. Поспелов Г.Н. Теория литературы. - М.: Учпедгиз, 1940. - 261 с.
11. Ревякин О.И. Проблемы изучения и преподавания литературы. - М.: Просвещение, 1978. - С. 118-119.
12. Словарь литературоведческих терминов. Ред. - сост. Тимофеев Л.И. и Тураев С.В. - М.: Просвещение, 1974. - 509 с.
13. Теорія літератури. - К.: Вища шк., 1975. - 400 с.
14. Теорія літератури. - К.: Вища шк., 1975. - С. 156-158.
15. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. - М.: Учпедгиз, 1959. - 447 с.
16. Тимофеев Л,И. Стих и проза. - М.: Учпедгиз, 1938. - 271 с.
17. Ткаченко А. Мистецтво слова / Вступ до літературознавства. - К.: Правда Ярославичів, 1998. - С. 146-149.
18. Юдкевич Л.Г. Единство содержания и формы в художественной литературе // Теория литературы в связи с проблемами эстетики. - М.: Высш. шк., 1970. - С.94-97.
19. Титов В.Г. Літературний твір. Структура літературного твору. Тема і ідея.- Кишинів, 1967. - С. 6.
20. Лесин В.М. Літературознавчі терміни.- К.: Рад. шк., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...