WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Український вільний університет (УВУ) як провідний діаспорний навчальний заклад світу - Реферат

Український вільний університет (УВУ) як провідний діаспорний навчальний заклад світу - Реферат

На діяльність тогочасного УВУ офірували значні кошти фонди Українського видавництва (Краків), надавали дотації Конґреґації для Східної Церкви, поєднані Єпископом І.Бучком, який став куратором УВУ.

Того часу навчання в УВУ здійснювалося на двох факультетах. Пожвавилася видавнича діяльність, спрямована насамперед на підготовку підручників (до 1950 р. їх було видано 27 томів) [3: 3420].

Червень 1948 року через внутрішньодержавні проблеми в Німеччині (зокрема, грошову реформу, що спричинила тяжку фінансову ситуацію переміщених осіб) зумовили прискорений виїзд професорів і студентів за океан, що негативно відбилося на становищі УВУ, у якому за станом на 1949 р. було лише 272, а 1950 — 137 студентів. Через це аудиторні заняття були сильно скорочені, а з 1956 року припинилися зовсім.

За 1946-1956 роки було видано 206 докторських та 103 магістерських дипломи [3: 3420].

Однак, декретом баварського міністерства освіти й віровизнань від 16 вересня 1950 року УВУ було визнано приватним університетом з академічними правами, що морально допомогло подолати його кризу.

Послаблення аудиторного навчання УВУ намагався компенсувати розбудовою Інституту заочного навчання та зміцненням видавничої діяльності (з 1957 року почали з'являтися "Наукові записки" УВУ), налагодженням співпраці з розпорошеною професурою, яка осіла в США, Канаді, Франції.

Становище УВУ змінилося на краще із заснуванням Товариства сприяння українській нації (1962), до постання якого з боку УВУ найбільше спричинився О.Кульчицький.

Аудиторні заняття було відновлено з 1965 року за ректора В.Янева (курси українознавства літні й зимові, педагогічні, мовні для початківців під керівництвом Г.Васьковича та англомовні курси сходознавства спільно з Центральним Мічіґанським університетом). Було оновлено й збільшено професорську колегію (з 56 членів 1965 до 84 1981 року). За 1968-81 роки через систему УВУ перейшло 1585 студентів і курсантів із 17 країн. За період з 1966 до 1981 року було видано 98 докторських і 36 магістерських дипломів [3: 3420].

З 1981 року при УВУ діє Інститут досліджень національних проблем під керівництвом З.Соколюка.

Діяльність УВУ знайшла своє визнання й після зміни баварського закону (1978) про вищу школу. Окремим додатком до цього закону від 28.06.1978 р. він був знову визнаний приватним університетом з академічними правами. Завдяки своїй науковій та культурно-мистецькій діяльності і міжнародним зв'язкам УВУ став головним осередком інтелектуального життя української еміграції в Німеччині і Західній Європі.

Ще до постання Української незалежної держави 1991 року УВУ тривалий час був осередком Української науки і культури. Довкола нього гуртувалися вигнанці – вчені й письменники, які через власні переконання і щирий патріотизм змушені були полишити батьківщину. Історія цього навчального закладу сповнена різними перипетіями і постійною загрозою знищення, як і все, пов'язане з українством.

Зі зміною умов свого функціонування після відновлення української державності 1991 року УВУ не законсервував свої колишні функції, а рішуче став на шлях оновлення — у напрямку якнайбільшої корисності потребам незалежної України. УВУ гостинно розчинив двері для магістрантів і докторантів з історичної батьківщини. Нині УВУ у своєму складі має три факультети — україністики, державних та економічних наук, філософський.

Окрім трьох названих факультетів до складу УВУ входять два інститути: Дослідний інститут українсько-німецьких відносин та Педагогічний інститут, який є складником УВУ й підпорядкований безпосередньо Сенатові цього закладу. Він реалізує окрему програму підвищення кваліфікації вчителів українознавчих предметів, що складається з двох самостійних сесій, які чергуються через рік. Сесія "А" розглядає методологію навчання, а сесія "Б" поглиблює знання навчального предмета. Програма кожної сесії — це окрема цілісність, саме тому й можна починати студії з будь-якої з них.

УВУ щороку запрошує на студії в Педагогічному інституті українське вчительство, нові аспекти внесено і в наукові дослідження. На першому плані в них — українсько-німецькі та німецько-українські відносини. Власне, послідовно витримуваний українсько-німецький напрямок і становить сьогодні специфіку університету, який, слугуючи Україні, цілком виправдано прагне бути корисним також для науки та культури того народу, який гостинно надав притулок для цієї оази вільної української освіти. Не випадково, крім Дослідного інституту німецько-українських відносин, у рамках УВУ діє ще й Інститут ринкової економіки, до роботи в якому залучені й деякі перейняті інтересом до України депутати Бундестагу. Додаймо до всього цього й те, що УВУ здійснює немало функцій українського інформаційно-культурного центру.

УВУ практично ввійшов до освітнього простору Української держави, оскільки, як зазначає чинний ректор університету академік Альберт Кіпа, "те, в ім'я чого його було створено, те, чому присвятили своє життя сотні професорів УВУ різних поколінь та тисячі його випускників, має сьогодні тенденцію зреалізуватися, нарешті, в Україні" [2].

На навчання (студії) УВУ приймає студентів із закінченою вищою освітою, здобутою в іншому ВНЗ, які не є громадянами Німеччини. Проте університет дає змогу і німцям, котрі хочуть набути знань з історії, мови, культури чи економіки України, брати участь у навчальних заходах у ролі вільних слухачів. Іноземні студенти (за часу нашої незалежності переважно українці) мають право використовувати науковий потенціал Мюнхена, бібліотеки, інститути, архіви. Щодо фінансування студій, то найталановитішим студентам різні фундації надають стипендії.

Навчання, зокрема в Педагогічному інституті, триває два роки. Виклади (сесії) проходять у липні. У міжсесійний період здійснюється написання дипломних робіт з української літератури та історії України. Лекції, практичні заняття, екскурсії до музеїв та пам'ятних місць (могили відомих українських діячів Г.Ващенка, С.Бандери та ін.), відвідання уроків у німецьких школах, зустрічі з педагогічними колективами гімназій, ліцеїв, реальшулє (реальних шкіл), докладне ознайомлення зі школою Монтессорі, екскурсійні поїздки до Італії (Венеція), Австрії (музей Моцарта у Зальцбурзі) — ось неповний перелік заходів, що пропонується студентам під час сесії.

Після закінчення обох сесій, складання усних іспитів, захисту дипломних робіт, відбування практики в німецькій та українській школах, слухачі отримують Учительський диплом та свідоцтва про закінчення обох сесій, у яких зазначаються предмети, що вивчалися, та одержані оцінки.

Чинна в УВУ система оцінювання заліків є двобальною: "зараховано", "незараховано", екзаменів — чотирибальною: "визначно", "дуже добре", "добре", "задовільно". В університеті студіюються такі предмети: українська література в середній школі, українська мова, історія України, історія культури, педагогічна психологія, християнська етика, німецька мова, порівняльні системи шкільництва, методика викладання в початкових класах.

Дух справжнього демократизму — чи не найістотніша риса Українського Вільного Університету. Передовсім тут майже не відчувається, принаймні в зовнішніх виявах, відстань між слухачем і професором. В університеті скоріше превалюють суто партнерські стосунки з властивими їм уважністю, доброзичливістю і взаємоповагою. Самі професори підтримують цей дух невимушено й природно, охоче спілкуючись зі студентами поза навчанням, жодним чином не підкреслюючи свої знання, наукові заслуги чи бодай найменшу свою вищість. Студентів в УВУ на лекції ніхто не примушує ходити, однак вони мають прослухати обов'язкові цикли лекцій з провідних дисциплін.

В УВУ практикується ще й така цікава форма наукової роботи, як "університетські п'ятниці". Це постійно діючий семінар на актуальні теми. До участі в ньому запрошують найвідоміших учених і політиків, письменників і журналістів. Ці творчі вечірні семінари надзвичайно популярні серед усієї української громади в Мюнхені, тому невеликий університетський зал зазвичай переповнюється охочими.


 
 

Цікаве

Загрузка...