WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста - Реферат

Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста - Реферат

Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста

М.Орестові судилося жити у час апокаліптичної руйнації української дійсності, у період революції та світової війни, які помітно вплинули на світогляд митця та його життєву позицію.

Драматизація художнього мислення означеної пори спостерігається не лише в українській літературі. Відповідні зрушення відбуваються в суспільній свідомості, філософській думці та художній творчості тому, що "чорні хвилі потужного зла заливають спустошені душі людей, отруєних злобою і ненавистю. По містах і селах нуртує лють загарбників і вибухає відчай поневолених" [12:291]. Сам М.Орест кілька разів був за крок до смерті: партизанська куля ковзнула по черепу, хоча після цього він прожив ще 19 років; у 30-ті роки поет був двічі заарештований, побував у таборах каторжної праці та на засланні, звідки йому судилося повернутися живим. Зрозуміло, що чудесне спасіння не могло не полишити сліду в душі та свідомості митця. Х.Ортега-і-Гасет зазначав, що людина є такою, якою робить її світ, а душа людська зберігає його слід [10:48], тобто кожного митця так чи інакше торкнулася або війна, або революція [3:542], або ще якесь соціальне зворушення.

"Тож нема нічого дивного, — зазначає І.Качуровський, — що поет (М.Орест. — К.Н.) мав предилекцію до таких "середньовічних" жанрів, як видіння та есхатологічна поезія, та що творчість його пронизана містично-релігійними настроями" [4:159]. "Разом у Орестових книжках [...] можна нарахувати півтора десятки речей візійного та есхатологічного жанру. Переважно це макабричні видива кошмарного сну, які, перейняті кінецьсвітнім жахом, віщують загладу й загибель. Рідше — воскресіння, рятунок, оновлення..." [4:163-164].

Інтерпретація творчості Михайла Ореста, репрезентована працями авторитетних дослідників (В.Державина, І.Качуровського, П.Одарченка, С.Павличко, Яра Славутича, Ю.Шереха та ін.), змушує констатувати, що недостатньо з'ясованою залишається проблема трагічного сприйняття світу в художньому доробку митця — саме цим і зумовлена тема даного дослідження.

Одним із провідних мотивів поезії Михайла Ореста є зображення "сучасного апокаліпсису" — кінця світу, що не залишає ніяких надій на майбутнє. "Саме слово "Апокаліпсис" грецького походження і означає "зняття покрову таємниці" [11:260] і, звичайно, ототожнюється з "Одкровенням Ісуса Христа" святому Івану Богослову. В українському перекладі цей твір відомий під назвами "Одкровення...", або "Об'явлення св. Івана Богослова". Ця остання книга Нового Завіту малює початок вічного існування Царства Небесного і Нової Землі.

У міжвоєнний період "Апокаліпсис" стає могутньою запальною силою для вираження пригнобленого стражданням, але все ж творчого духу українських митців, які шукають виходу в реальній земній безвиході. Фактично у творчості кожного українського поета у пореволюційний період з'являються апокаліптичні мотиви (Б.-І.Антонич "Кінець світу", "Сурми останнього дня"; С.Гординський "Апокаліпсис"; Є.Маланюк "Візія"; О.Ольжич "Страшний Суд", "Візія"; О.Стефанович зб. "Кінецьсвітнє").

Справжня поезія завжди розкриває внутрішній світ митця, проблеми, що хвилюють його, і це знаходить відгук у читачів, викликає емоційну напругу. Есхатологічні вірші розкривають глибокий сум поета, відчуття катастрофічності сучасної цивілізації. М.Орест не випадково перебував у полоні сумних настроїв. Це було спричинено реаліями його життя, в якому часто доводилося зазнавати жорстокості, недовіри, несправедливості.

Питання про Кінець світу і пришестя Антихриста, про Страшний Суд і майбутнє життя грішних та праведних із давніх часів поставало в літературі. Так, цілий ряд різних есхатологічних творів прийшли ще з візантійської літератури: "Слово Іполита про Христа і антихриста", "Слово Єфрема Сирина на пришестя Господа, на кінець світу і на пришестя антихриста", "Житіє Андрія Юродивого", "Слово Мефодія Патарського про царство язик", "Житіє Василія Нового", "Хожденіє Богородиці по муках" тощо. З есхатологічних апокрифів особливо поширеним був останній, що виокремлюється своєю художністю. У ньому виразно змальовані постаті грішників. Також яскраво подана картина пекельних мук. "Хожденіє Богородиці по муках" належить до циклу тих середньовічних апокрифічних оповідань, на основі яких виріс знаменитий твір Данте "Божественна комедія".

"Поемка" "Видіння" Михайла Ореста (звернення до жанру видіння зміцнює зв'язок митця з Християнським Середньовіччям) [9:74-77] — сюжетний твір. Ліричний герой, якого вві сні відвідує "видіння мудре", стає сполучною ланкою між темним і світлим, у чому проявляється його вище призначення. Я-герой сам іде на якусь "високу гору", де зустрічає диявола в людській подобі:

Сидів по-східному, поклавши руки

На жовті і сухі коліна, голий,

Безбровий, лисий чоловік. У мене

Він очі втупив, скошені і гострі, —

І я спинився, я не міг іти:

Бо худина його, жовтизна шкіри

І тіла нерухомість (як у мертвих)

Різку відразу у мені збудили

І гніт непоясненний, гніт холодний

Упав мені на серце. Протяла

Мій розум бистра догадка: то був

Отець Убивства [9:74].

Герой у паніці починає тікати, відчуваючи на собі "важкий і владний погляд" нечистого. Автор підкреслює, що людина постійно знаходиться між добром і злом, або йде до зла, або тікає, не маючи сил побороти. Я-герой зізнається: "Якби потуга світла і добра / Була прихильно надана мені, / Мій пильний погляд переміг би очі / Отця Убивства, я б убив його — / Але не мав такої сили я..." [9:75]. Блукаючи цим пеклом, герой зустрічається зі собачим скелетом, який то обростає шерстю, то згорає, уособлюючи собою пекельні муки. Далі герой потрапляє в рай, уособленням якого є праліс. На противагу собачому скелетові, герой зустрічає тут козулю, що манить його теплом свого погляду. Його чарує природа, але він знає, що душа втомилась боротися зі слугами Отця Убивства. Слід у світ людей іти "в новому втіленні", "щоб ствердити себе якнайповніше / В недосконалості, нуртах і зломах / Наземного трудного існування" [9:77]. На цьому сон обривається. Час у поемі — одновимірний, і це не випадково, адже, як зазначає А.Макаров, "тривимірний час свідомості підсвідомість трансформує в одновимірний час сну. Усе значиме й важливе для особистості сприймається нею в цьому стані зміненої свідомості як хронологічно однорідна даність" [6:161]. Простір представлений різноманітними топосами: "висока гора" — "містина дика і пустельна" — "ложище висхлого потоку" — "Ліси Живущі" — "луки нагірні" — "потоки і малі джерела".

Сни, як вважав К. Юнг, віщують архетипні образи, а це означає, що психологічна ситуація сновидця виходить за межі особистісного, його проблема загальнолюдська. Позараціональні структури надзвичайно впливали на поета. Сюди можна віднести твори, "підказані" йому підсвідомо під час сну чи забуття. Це поезії, в яких тонко передано передчуття, жахи, прагнення, бажання.

З.Фройд трактував підсвідомість символічно, за аналогією до знакової структури мови. Він відкрив принцип маскування смислу з образами і одночасне виялення його через підтекст, контекст, алюзію, метафору, що згідно з Т.Еліотом, допомагає впорядкувати художню реальність — контролювати, приводити в порядок, надаючи обриси й смисл грандіозній панорамі безнадії та анархії сучасної історії. Твір побудований на основі конкретно-чуттєвих асоціацій споглядання у сні ліричним героєм власних дій, фізичного стану, зміни зорових образів: "безрадісна книга" [9:74],"Отець Убивства" [9:74], "кам'яна пустеля" [9:75],"ліси живущі" [9:75] тощо.

Композиція являє собою поєднання сюжетної будови, що має епічний характер (експозиція — опис ситуації, зав'язка — повідомлення про факт, розвиток дії — монолог, кульмінація і розв'язка — реакція героя), із просторово-часовою (момент мовлення визначається у зв'язку з подіями, що викладаються, точно вказується місце описуваних подій та їх послідовність).

У поезії "У книзі старовинній я знайшов..." [9:18-19] описано лиховісні ознаки Апокаліпсису — "Кінця Речей", як називає його митець, — дерева не цвітуть, квіти зникають "з лиця землі", "злоба, порок, неситі насолоди" панують навкруги, народом керують лжепророки, постійні війни, голод, хвороби ("чума", "мор"). Розповідь ведеться від першої особи-очевидця, ліричного героя, який знайшов "рукопису незнаного уривок" і читає його нам — читачам. Така форма викладу наче наближає нас до таємниці тієї старовинної книги, до таємниці есхатологічної катастрофи. Окрім апокаліптичних ознак, названих у творі, автор повідує про злочин "ватаги дикої" над "останніми мудрецями" цього світу. "Могутня буря, грім..." — останні слова, на яких уривається рукопис, вони є фінальними апокаліптичними символами. Розв'язка твору — відкрита, до деякої міри риторична. Вірш закінчується рядом питань, які митець ставить до свого читача і, можливо, до самого себе: "Що це було? Грізна пересторога? / Легенда стародавня? Темна провість / Не знаного нікому прозорливця? / І чим кінчилась гідна дива повість?" [9:19].


 
 

Цікаве

Загрузка...