WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Проблеми дослідження діаспори - Реферат

Проблеми дослідження діаспори - Реферат

Під керівництвом членів лабораторії готуються студентські доповіді на аналогічних наукових форумах, захищаються численні курсові й дипломні роботи, магістерські дисертації, дослідницькі роботи слухачів Малої академії наук України. Напрацювання з даної проблематики викладачів кафедри українського літературознавства та кафедри теорії та практики англійської мови систематизуються і впроваджуються у практику середніх і вищих закладів освіти, зокрема і нашого університету.

Створена на базі кафедри українського літературознавства міжкафедральна науково-дослідна лабораторія дозволяє згуртувати науковців нашого університету, окремих учених Херсонщини, інших міст України та зарубіжжя навколо розв'язання актуальних проблем літературознавства та мовознавства.

Серед перших заходів, здійснених нашим науковим осередком, слід назвати каталогізацію друкованих праць, публіцистичних і літературних творів членів лабораторії, а також виконаних під їхнім керівництвом статей студентів, що присвячувались проблемам, над якими працює лабораторія "Українська література в англомовному світі". Укладено "Каталог наукових і методичних публікацій працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі" з діаспорної проблематики", "Каталог літературних творів, публіцистики та художніх перекладів працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі" з діаспорної проблематики", "Каталог cтудентських наукових і методичних публікацій з діаспорної проблематики, підготовлених під керівництвом працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі".

Членами лабораторії систематично здійснювались дослідження літератури української діаспори. Лише за останні роки було опубліковано кілька десятків викладацьких і студентських праць за напрямками роботи лабораторії.

Протягом двох минулих літ члени лабораторії брали участь як доповідачі з проблем діаспори у Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми сучасної української філології" (Тирасполь, 2004; професор М.І.Пентилюк), та I Міжнародному театральному симпозіумі "Література—театр—суспільство" (Херсон, 2005; Л.Г.Бондаренко, І.В.Немченко), у Всеукраїнській науковій конференції "Поетика художнього тексту" (Херсон,2003; А.В.Демченко, М.І.Пентилюк, Г.В.Немченко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко), в обласних конференціях "Зарубіжні українці: хто вони?" (Херсон, 2003; доценти Г.В.Немченко, І.В.Немченко, письменник М.О.Василенко) та "Українські патріоти інонаціонального походження" (Херсон, 2004; доценти А.В.Демченко, Г.В.Немченко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк), в університетській науковій конференції до річниці П.Калнишевського (Херсон, 2003; доценти А.В.Демченко, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк, Н.Д.Чухонцева) та до 100-річчя від дня народження У.Самчука (Херсон, 2005; професор В.П.Олексенко, доценти А.В.Демченко, Г.В.Немченко, Л.Г.Бондаренко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк, асистент Л.Ярошевська, студенти О.Шорник і Ю.Дорошенко). На традиційних щорічних Шевченківських конференціях, що проводяться в ХДУ, традиційно розглядаються прблеми висвітлення постаті Кобзаря в художній літературі та критиці й публіцистиці діаспори.

Під керівництвом членів лабораторії у рамках проблемних груп підготовлено й захищено цілий ряд магістерських робіт з діаспорної проблематики: "Художня специфіка поезії Андрія Легота" Ю.Гусєвої (керівник — доцент І.В.Немченко); "Художня специфіка романів В.Барки "Жовтий князь" і "Рай" С.Норченко (керівник — доцент І.В.Немченко); "Рецепція традицій В.Скотта в українському історичному романі" О.Устименко (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева); "Психологізм малої прози Володимира Винниченка (еволюція індивідуального стилю)" Н.Косар (керівник — доцент І.М.Цуркан); "Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" Спиридона Черкасенка: типологія жанру" Г.Гурелі (керівник — доцент І.М.Цуркан); Н.Юрченко "Проблематика і художня своєрідність п'єс В.Винниченка "Закон" і "Брехня" (керівник — доцент І.М.Цуркан) та ін. Виконано й успішно захищено багато дипломних робіт з діаспорної проблематики: "Гумор і сатира в творчості Остапа Вишні та Миколи Понеділка" Т.Луцкіної (керівник — доцент І.В.Немченко); "Концепція України в доробку Т.Осьмачки" Н.Василкової (керівник — доцент Г.В.Немченко); "Художні домінанти поезій Євгена Маланюка" О.Позняк (керівник — доцент А.В.Демченко А.В.); "Яр Славутич як інтерпретатор англомовних поетів" О.Крикун (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева); "Пейзажно-медитативна лірика в українській і англійській літературах кінця ХІХ — початку ХХ ст." К.Абдуленко (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева); "Поетика лірики Богдана-Ігоря Антонича і Уолта Уїтмена" І.Корсун (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева). Серед бакалаврських робіт з діаспорної проблематики слід відзначити: "Особливості вивчення поезії Олександра Олеся" О.Надточій (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева); "Форми позакласної роботи з літературного краєзнавства" М.Нікішенко (керівник — доцент І.В.Немченко); "Вивчення творчості Празької школи в загальноосвітніх закладах" І.Булавки (керівник — доцент І.В.Немченко); "Вивчення творчості Уласа Самчука в школі" О.Шорник (керівник — доцент Г.В.Немченко); "Вивчення творів на тему еміграції (Т.Бордуляка, В.Стефаника, Д.Марковича) на уроках позакласного читання в середній школі" Н.Пословської (керівник — доцент Г.В.Немченко); "Виховання патріотизму у процесі вивчення української еміграційної поезії" І.Кіндри (керівник — доцент Л.Г.Бондаренко); "Вивчення епічних творів у старших класах у взаємозв'язку із зарубіжною літературою" Ю.Збітнєвої (керівник — ст. викладач В.В.Галаган).

Лише протягом останнього часу під керівництвом членів лабораторії було підготовлено і захищено 35 курсових робіт з діаспорної проблематики та англо-українських літературних зв'язків:

1) під керівництвом доцента Н.Д.Чухонцевої: "Образ Понтія Пілата у творах Наталени Королевої та Михайла Булгакова" О.Вуйцик; "Античні мотиви в поезії Т.Осьмачки" Н.Андрішак; "Естетика українського неокласицизму: джерела, образи, поетика" Є.Чернищук; "Байронізм в українській поезії" Ю.Вишинської; "Розвиток традицій Вальтера Скотта в українській художній історичній прозі" О.Вітвицької; "Історико-пригодницький роман в українській і англійській літературах" М.Копанєвої; "Балада в українській і англійській літературах" О.Галаган; "Образна символіка у ліриці Олександра Олеся" О.Шкрябіної;

2) під керівництвом доцента І.В.Немченка: "Життєвий і творчий шлях Василя Вишиваного" Т.Робак; "Мотиви та образи поезії Івана Багряного" Л.Повод; "Жанр поеми в творчості Яра Славутича" Л.Майбороди; "Жанр поеми у творчості поетів Празької школи" Н.Васенко; "Художня специфіка поезії Олени Теліги" Л.Климчук; "Тема еміграції в українській літературі XIX – поч. ХХ ст." В.Маслюк; "Образ рідного краю в творчості українських поетів Англії" Т.Закупнєвої; "Тема України в поезії Н.Лівицької-Холодної" О.Скрипаль; "Мотиви та образи еміграційної лірики Олександра Олеся" В.Ільницької; "Образ Херсонщини в поезії М.Чернявського і Яра Славутича" О.Кобзар; "В.Винниченко як майстер дитячого оповідання" І.Гуди;

3) під керівництвом доцента Г.В.Немченко: "Концепція України в творчості Уласа Самчука" О.Шорник; "Жанрова специфіка романістики І.Багряного" О.Швидкої; "Філософське осмислення образу України в повісті Т.Осьмачки "Старший боярин" С.Рябової; "Тема еміграції у творах української літератури XIX – I половини ХХ ст. ("Бузьки", "Іван Бразилієць", "Ось куди ми пійдемо, небого" Т.Бордуляка та ін.) Н.Пословської;

4) під керівництвом доцента А.В.Демченко: "Поетика творів Юрія Клена" О.Бігун;

5) під керівництвом доцента В.С.Загороднюка: "Національна ідея у творчості Олега Ольжича" Г.Жарій; "Проблема голодомору у романі Василя Барки "Жовтий князь" Л.Корнійчук; "Психологізм характеротворення у романі І.Багряного "Сад Гетсиманський" Ю.Дементьєвої;

6) під керівництвом ст. викладача В.В.Галаган: "Культурологічне поле поезій Т.Осьмачки" Н.Шепти;

7) під керівництвом асистента М.М.Чорної: "Роман Василя Барки "Жовтий князь" у контексті творів про голодомор" М.Самсонової; "Сонячна машина" В.Винниченка в контексті української пригодницької прози" Ю.Маркової; "Героїчне у ліриці О.Ольжича та О.Теліги" І.Кіндри; "Образи-символи в ліриці Олександра Олеся" І.Срібної; "Проблематика і поетика роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" А.Мартиненко; "Історіософські мотиви в поезії Євгена Маланюка" В.Давидової.

Підготовлено десятки виступів студентів на наукових конференціях за напрямками роботи лабораторії.

Упорядковано та зроблено опис кафедральної діаспорної бібліотеки (С.Кияшко).

Готуються до друку спільно з Таврійською фундацією (ОВУД) перші числа літературно-наукового річника "Вісник" (головний редактор — доцент І.В.Немченко, до редколегії входять такі члени лабораторії: доцент А.В.Демченко, доцент Н.Д.Чухонцева, доцент Г.В.Немченко, письменник М.Василенко, а також представники Таврійської фундації).


 
 

Цікаве

Загрузка...