WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Проблеми дослідження діаспори - Реферат

Проблеми дослідження діаспори - Реферат

Проблеми дослідження діаспори

На порубіжжі 80-90-х рр. хвилі демократизації і гласності, що оживили суспільне життя в Україні, сприяли подоланню здавалось непереборного бар'єра між материковою і діаспорною культурами. Безперечно, український літературно-мистецький процес у світі має сприйматись як цілісність, незважаючи на місце проживання авторів. Але враховуючи той факт, що впродовж десятиліть творчість зарубіжних українців усіляко замовчувалась на теренах Радянського Союзу, або ж оцінювалась у викривленому світлі, мусимо хоч і з запізненням, але відкрити для себе й об'єктивно осмислити цей величезний масив діаспорних імен і доробків. З цією метою академічні наукові установи, вузи, загальноосвітні заклади приділяють усе більше й більше уваги набуткам зарубіжного українства. У багатьох вузах України викладаються відповідні курси і спецкурси з діаспори, створюються науково-дослідницькі лабораторії зазначеної спеціалізації. Певні здобутки у цьому плані мають і херсонці.

Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія "Українська література в англомовному світі" створена як науково-дослідний підрозділ Херсонського державного університету рішенням ученої ради Херсонського державного університету в жовтні 2003 року з метою проведення наукових досліджень у галузі літератури української діаспори та зв'язків її з вітчизняним і англомовним літературно-мистецьким процесом. Діяльність лабораторії регламентується чинними нормативними актами і постановами Міністерства освіти і науки України. Адміністративно лабораторія "Українська література в англомовному світі" підпорядковується деканатові факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету.

Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є: 1) дослідження літератури української діаспори; 2) вивчення зв'язків між українською та англомовними літературами (Великої Британії, США, Канади, Австралії та ін.); 3) простеження рецепції й адаптації української літератури в англомовному світі.

Серед основних завдань, над реалізацією яких працюють члени лабораторії, слід назвати такі: 1) розробка теоретичних і практичних аспектів проблеми художнього перекладу; 2) каталогізація праць, присвячених літературі діаспори та українсько-англійським, українсько-канадським, українсько-американським, українсько-австралійським літературним зв'язкам; 3) підготовка курсових і дипломних робіт, магістерських і кандидатських дисертацій; 4) розробка спецкурсів і спецсемінарів для студентів; 5) випуск спеціального видання та публікація наукових і навчально-методичних робіт (посібників, статей, методичних рекомендацій тощо); 6) участь членів лабораторії у семінарах, курсах перепідготовки адміністративних, педагогічних кадрів, виступи перед учнями шкіл, студентами середніх та вищих закладів освіти, виступи по радіо і телебаченню з метою ознайомлення громадськості з набутками літератури і мистецтва діаспори та англомовних країн.

Штатний розклад лабораторії узгоджено з деканом факультету української філології та журналістики, проректором з наукової роботи, затверджено ректором Херсонського державного університету.

Співробітниками лабораторії є науковці Херсонського державного університету та інших закладів України, студенти в порядку виконання робіт за програмою наукових досліджень лабораторії. На базі лабораторії працюють проблемні групи: "Творчі світи письменників української діаспори" (доцент Г.В.Немченко), "Поетика письменників Херсонщини та діаспори" (доцент І.В.Немченко), "Сучасні проблеми лінгвістики тексту та методики викладання англійської мови" (доцент В.М.Мелконян), "Сучасні проблеми перекладу та граматики англійської мови" (доцент О.Ф.Свиридов).

Лабораторія працює на громадських засадах. Завідувач лабораторією "Українська література в англомовному світі" доцент І.В.Немченко разом з заступниками — доцентами Н.Д.Чухонцевою і В.М.Мелконян відповідають за розробку принципових напрямків діяльності лабораторії, здійснюють керівництво роботою лабораторії, контролюють виконання запланованих заходів за відповідними науковими напрямками, дбають про впровадження наукових розробок лабораторії в педагогічну практику, про розвиток матеріальної бази лабораторії.

До штату лабораторії належать І.Немченко, завідувач лабораторії, кандидат філологічних наук, доцент; заступники — Н.Чухонцева, кандидат філологічних наук, доцент, член спеціалізованої вченої ради К.67.053.02 у ХДУ, В.Мелконян, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики англійської мови; члени лабораторії — М.Пентилюк, доктор педагогічних наук, професор, голова спеціалізованої ради Херсонського державного університету; В.Олексенко, доктор філологічних наук, професор; Л.Бєлєхова, доктор філологічних наук, професор; Г.Чумаченко, доктор філологічних наук, професор; А.Демченко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства; Л.Покорна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов; Л.Голомб, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Ужгородського державного університету; Г.Немченко, кандидат філологічних наук, доцент; В.Загороднюк, кандидат філологічних наук, доцент; І.Цуркан, кандидат філологічних наук, доцент, завідуючий кафедрою української художньої культури; Л.Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент; О.Свиридов, кандидат філологічних наук, доцент; В.Сорока, старший викладач; В.Галаган, старший викладач; Л.Ярошевська, асистент; М.Чорна, аспірант; М.Василенко, член Національної спілки письменників України, перекладач; С.Кияшко, завідуюча бібліотекою діаспори при лабораторії; В.Засименко, магістр, секретар.

Почесними членами лабораторії було обрано таких діячів, як: Яр Славутич, письменник, літературний критик, мовознавець, перекладач (Едмонтон, Канада); Андрій Легіт (Ворушило), поет, перекладач (Лондон, Англія — Київ, Україна); Ярополк Ласовський, науковець, музикознавець (університет Кларіон, Пенсильванія, США); Тадей Карабович, поет, перекладач, літературний критик (Люблін, Польща); Андрій Євса, письменник, перекладач (Одеса, Україна).

Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія "Українська література в англомовному світі" виникла у результаті багаторічної й копіткої підготовчої роботи, яка проводилась викладачами і студентами факультету української філології та журналістики — на кафедрах українського літературознавства і теорії та практики англійської мови протягом останніх десяти років активно розроблялася тематика наукових досліджень, пов'язаних із вивченням українського письменства в світовому мистецькому контексті, зокрема в англомовних країнах.

Першочерговим напрямком у цій царині стало дослідження життя і творчості українських письменників Англії (А.Легіт, О.Де, Б.Бора, М.Верес, В.Смерека, Г.Мазуренко, С.Фостун), Канади (Яр Славутич, О.Зуєвський, Н.Лівицька-Холодна, Л.Мурович, Л.Палій, М.Царинник, С.Гурко, Д.Струк, М.Голод), Австралії (М.Лазорський, Д.Нитченко, Л.Ткач, Г.Вишневий, К.Фольц, Є.Гаран), поетів Нью-Йоркської групи (Ю.Тарнавський, Б.Бойчук, Б.Рубчак, П.Килина, Ж.Васильківська, Е.Андієвська, В.Вовк) та ін. У працях членів лабораторії та їх вихованців — студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів МАН — співставляються творчі індивідуальності українських авторів та англомовних митців, простежуються особливості українських перекладів з англійських, американських поетів Д.Кітса, Д.Донна, П.-Б.Шеллі, Г.Лонгфелло, Р.Кіплінга та ін.

На кафедрі українського літературознавства підготовлено й опубліковано посібник з літератури діаспори Галини Немченко та Івана Немченка "Вежі духовності", що з'явився як результат їх багатолітньої дослідницької і викладацької праці. Доцент І.В.Немченко впродовж багатьох років викладає курс "Література діаспори". Доценти Н.Д.Чухонцева та І.В.Немченко проводять заняття для магістрантів з спецкурсу "Сучасна література в діаспорі й Україні", а доцент Г.В.Немченко веде спецсемінар "Творчі світи письменників української діаспори". Доценти Г.В.Немченко та І.В.Немченко керують проблемними групами зазначеного напрямку. Плідно займаються дослідженням письменства діаспори та зв'язків між українською й англійською літературами й інші науковці: М.І.Пентилюк, Л.І.Бєлєхова, Л.Г.Голомб, В.М.Мелконян, В.П.Олексенко, А.В.Демченко, В.С.Загороднюк та ін., що репрезентують різні кафедри вузу.

Професор Л.І.Бєлєхова в 2000 році захистила докторську дисертацію "Образний простір американської поезії: лінгво-когнітивний аспект", а доцент Л.Г.Бондаренко 2001 року захистила кандидатську дисертацію "Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв'язку із зарубіжною (9-11 класи)". У 2003 році на базі факультету було проведено Всеукраїнську студентську наукову конференцію "Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори". Відповідальним за проведення цього заходу був доцент І.М.Цуркан. Ним же упорядковано й випущено в світ того ж 2003 року збірник матеріалів конференції під однойменною назвою, а також видання "Українська література зарубіжжя: Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу" (Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. — 32 с.).

Щороку з даної проблематики викладачами кафедр готувалися і проголошувалися на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, університетських наукових конференціях доповіді й повідомлення. Так, у 1997 році Л.Бондаренко та І.Немченко виступали на Міжнародній науковій конференції "Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія" (Кіровоград, 1997).


 
 

Цікаве

Загрузка...