WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу (магістерська робота) - Дипломна робота

Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу (магістерська робота) - Дипломна робота

9 О. Башун (керівник проекту), op. cit.

10 О. Субтельний, „Україна. Історія", Київ „Либідь" 1993, с. 331-333.

11 Н. Полонська-Василенко, „Історія України" т. 2, Київ „Либідь" 1995 с. 345.

12 О. Башун (керівник проекту), op. cit.

13 Ibidem.

14 V. Mykhnenko, op. cit, с. 5.

15 Енциклопедія „Усе". За данними енциклопедії нинішній Донецьк, до 1924 року називався Юзівкою, а у 1924-61 рр. Сталіном (електронне видання www.ukrop.ua)

16 О. Башун (керівник проекту), op. cit.

17 H. Kuromiya, "Stalin's Industrial Revolution: Politics and Workers, 1928-1932, Cambridge: Cambridge University Press, с 271.

18 V. Mykhnenko, op. Cit,с. 5.

19 В. Білецький та ін. "Ми йдемо", (електронне видання http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/myjdemo/02.html 01.05.2005)

20 "Східний часопис", число 1, січень 1993

21 О. Башун (керівник проекту), op. cit.

22 Д. Стус, „Гіроакі КУРОМІЯ. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870—1990-і роки. — К.: Основи, 2002, 510 с." - Клуб презентацій Д. Стуса" [у:] Книжник review (http://www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=118 01.11.2004 р.)

23 Г. Куромія, "Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870—1990-і роки". — К.: Основи, 2002, с. 172-175

24 В. Пірко, „Заселення Донеччини у ХУІ-ХУІІІ ст." Донецьк: Східний видавничий дім, 2003 (електронне видання http://www.vesna.org.ua/txt/pirkovo/zasel/index.html 01.05.2005)

25 В. Пірко, „Південно-східна Україна: короткі нариси з історії", [у:] Схід 1995, н. 1/2

26 В. Пірко, „Заселення Донеччини у ХУІ-ХУІІІ ст.", op. cit.

27 О. Субтельний, op. cit., с. 339-341

28 V. Mykhnenko, op. cit., с. 12

29 С. Кузнецова, „Багатокультурна палітра Донеччини", Український культурологічний центр, 14.10.2004р. у: http://www.intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=46543 01.11.2004р.

30 В. Білецький В., "Стан справ з українською мовою на Донбасі", Український культурологічний центр, 21.04.2003 р., http://www.intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=28549 01.11.2004 р.

31 В. Білецький, "Мова як чинник консолідації українського суспільства у націю", Український культурологічний центр, 29.07.2002 р., http://www.intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=15160 01.11.2004 р.

32 В. Білецький "Проблема формування української еліти на Донбасі", у: Дайджест аналітично-інформаційного журналу "Схід" 1995-2002рр, Донецьк, 2002р., (електронне видання http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/hist2002.html 01.05.2005)

33 І. Дзюба "Донбас – край українського слова" у: В. Оліфіренко, "Уроки правди і добра. Нескорене слово" журнал Донбас-Спецвипуск, Донецьк , 2001р. с. 3-7.

34 Л. Аза, „Тенденції етномовного розвитку в Україні" у Ворона В. і Шульга М. (ред.) „Українське суспільство: десять років незалежності", Київ: Інститут соціології НАНУ, 2001р.

35 В. Білецький, „Проблема формування української еліти на Донбасі", [у:] Дайджест аналітично-інформаційного журналу „Схід" 1995-2002 рр., Донецьк 2002 р. (електронне видання http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/hist2002.html 01.05.2005)

36 Т. Журженко, "Міф про дві України", [у:] Сучасність н. 4, Нью Йорк, 2003, с. 78-82

37 Ibidem.

38 M. Riabchuk, "Ambiguous 'Borderland': Ukrainian Identity on the Crossroads of West and East", Kyiv-Mohyla University and the Krytyka monthly (Kyiv), http://www.omp.org.pl/riabchuk.htm 01.11.2004

39 Т. Журженко, op. cit.

40 Ibidem.

41 Ibidem.

42 Л. Талалай, "Справжнє обличчя донбаського інтернаціоналізму", [у:] журнал Донбас, 2003р. (www.intellect.org.ua 02.09.2004)

43 Т. Журженко, op. cit.

44 М. Riabchuk, "Ambiguous 'Borderland': Ukrainian Identity on the Crossroads of West and East", op. cit.

45 С. Шангін, „Двомовна безідейність" [у:] „Дзеркало тижня" но. 27 (402) 02.09.2002

46 P. Шпорлюк, „Чому Українці є Українцями", [у:] Сучасність, н. 4, Нью Йорк, 2003, с. 84-87

47 M. Рябчук, "Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник", [y:] Сучасність. н. 6, Нью Йорк, 2002 (електронне видання)

48 Р. Шпорлюк, op. cit.

49 G. Schopflin, "Nations, Identity, Power", New York, C. Hurst & Co., 2000

50 Ю. Бачинський, „Ukraina irredenta". Берлін: Видавництво Української Молоді, 1924, с. 95

51 P. Шпорлюк, op. cit.

52 B. Оліфіренко i C. Оліфіренко, „Періодизація літературного життя на Донбасі", op. cit.

53 K.H. Waters, "Herodotos the Historian. His Problems, Methods and Originality". Norman, 1985, (http://luna.cas.usf.edu/~murray/classes/hdt-sem/waters01.htm 01.11.2004)

54 G. Hinge, "Scythian nomadism in the narrative of Herodotus", (http://www.pontos.dk?Seminar020921/nomadism.html 01.11.2004.

55 Herodotus, "The History of Herodotus", Book 4 "Melpomene", translated by George Rawlinson, 1994-2000, http://classics.mit.edu/Herodotus/history.4.iv.html 02.11.2004

56 O.Pritsak, Oxford Dictionary of Byzantium (1991), vol.3, p.1916-1918http://www.ucc.ie/staff/jprodr/macedonia/byzslavs.html

57 Йордан, „Гетіка" http://www.harbornet.com/folks/theedrich/Goths/Goths2.htm 03.10.2004

58 Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний (розділ "Південнослов'янський героїчний епос"), 1982, [y:] Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів: Вища школа, 1982 с. 9-140.

59 Д. Чижевський, "Історія української літератури", Тернопіль 1994, с. 44-45.

60 Б. Яценко, "Подорож у закриті тисячоліття", http://www.oratania.com.ua/literatura.php

61 Б. Яценко, „Дещо про методи дослідження Велесової книги" http://www.oratania.com.ua/literatura.php

62 „Велесова книга" у перекладі Б.І. Яценко, Ужгород-Київ, http://www.kolos.com/readroom/veles.html

63 Д. Чижевський, "Історія української літератури", Тернопіль 1994, с. 75.

64 Нині річка Кальчик на Донеччині

65 М. Грушевський, „Історія української літератури" (електронне видання http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm 01.05.2005)

66 Літопис „Битва на Кальці" [у:] Історія України в документах і матеріалах, t. 1,c. 154—157.

http://www.zp.iatp.org.ua/so/country/kalka_03.html

67 "Словл о полку Ігоревім" [у:] Енциклопедія "Українська мова" (електронне видання http://litopys.narod.ru/ukrmova/um.htm 01.05.2005)

68 B. Перетц, "Слово о полку Ігоревім – пам'ятка феодальної України-Руси ХІІ віку", Київ 1926 (електронне видання http://litopys.narod.ru/peretz/peretz.htm 01.05.2005)

69 "Слово о полку Ігоревім" [у:] "Енциклопедія Українознавства" Т. 8, (електронне видання http://litopys.org.ua/rizne/eu_lit1.htm 01.05.2005)

70 Б. Яценко „Слово о полку ігоревім" та його доба" (електронне видання) http://litopys.org.ua/slovoyan/yatzenko1.htm#osnova

71 ibidem.

72 "Слово о полку Ігоревім", (електронне видання http://litopys.org.ua/slovo/slovo.htm 01.05.2005)

73 М. Грушевський. "Історія української літератури. т. II. Творчість XII-XIII вв. "Слово о полку Ігоревім". (електронне видання http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm 01.05.2005)

74 А.Н. Робинсон "Русская земля" в "Слове о полку Игореве", ТОДРЛ.- Л., 1976. — Т. 31. — С.136.

75 "Слово о полку Ігоревім" (електронне видання http://litopys.org.ua/slovo/slovo.htm 01.05.2005)

76 Н. Полонська-Василенко, "Історія України" т. 1 с. 184

77 П. Лаврів, "Моя земля – земля моїх батьків", Донецьк 1994 , (електронне видання: http://www.vesna.org.ua/txt/lavrivp/zeml.html 01.05.2005)

78 В. Оліфіренко, "Методика викладання народознавтства у школі", Донецьк 1994 (електронне видання: http://www.vesna.org.ua/txt/olifirenkov/metodyka.html 01.05.2005)

79 П. Лаврів, op. cit.

80 Слова за звукозаписом пісні "Ой Морозе, Морозенку" у виконанні Горбатюка В., альбом "Пісні з Чернечої Гори", 2004

81 Т. Шевченко, "Щоденник": фрагмент у: альбом "Пісні з Чернечої Гори", 2004

82 Слова за звукозаписом пісні "У полі могила" у виконанні Горбатюка В., альбом "Пісні з Чернечої Гори", 2004

83 "Де бере чумаків біс" [у:] Збірник "Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини", упорядник В.А. Чабаненко, Київ, "Дніпро", 1990 р. стор.157

84 П. Лаврів, op. cit.

85 Слова за звукозаписом пісні "Чорна рілля" у виконанні В. Горбатюка, альбом "Пісні з Чернечої Гори", 2004

86 В. Оліфіренко, "Методика викладання народознавтства у школі", op. cit.

8787 W. Mokry, "Od Ilariona do Skoworody-antologia poezji ukrainskiej XI-XVIII w.", Krakow, Universitas 1996, с. 334

88 B. Оліфіренко, "Проблеми вивчення літератури рідного краю в школі", http://www.donbaslit.skif.net/for_teacher/teorijauruk.html#4


 
 

Цікаве

Загрузка...