WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Українська дитяча література - Реферат

Українська дитяча література - Реферат

Поруч з книжками з'являється і дитяча преса. Початком цієї преси можна вважати "Домову шкілку", яка появлялася в рр. 1854 - 56 за редакцією Юл. Вислобоцького як додаток до урядового часопису "Вістник", видаваного у Відні для "Русинів австрійської держави". На зміст складалися байки, казки, вірші, оповідання, статтейки. Видання своїм характером і за тодішньою потребою було призначене одночасно для селянства і дітей.

В рр. 1869 - 1881 появляється у Львові "Ластівка" М. Кле-мертовича, в якій були друковані писання тодішніх галицьких і буковинських авторів С. Воробкевича, Д. Вінцковського, Г. Врецьони, І. Гушалевича, Б. Дідицького, А. Добрянського, Г. Куп-чанка, В. Масляка, І. Пасічинського, Г. Полянського, Павла Свого, і інших.

В рр. 1881-83 появляється в Коломиї "Приятель дітей" Із. Трембіцького і в тих же рр. "Новість" у Львові за ред. Олекси Щербаня для старших дітей. У цих виданнях, як і в "Ластівці" проявлялися мосвофільські тенденції.*)

Поважніше значення і ясне українське національне обличчя мала місячна "Бібліотека для молодежи, міщан і селян", видавана в Чернівцях на Буковині "Руською Бесідою" в рр. 1885-1894 за редакцією визначного педагога, дитячого письменника і діяча Омеляна Поповича. Тут друкувалися твори С. Воробке-вича, Б. Грінченка, С. Ковалева-П'ятки, Ю. Федьковича, Є. Яро-шинської, О. Поповича і ін., тут і була видрукована вперше казка Лесі Українки "Лілея".

Справжньою переломовою історично-культурною подією була поява двотижневика для дітей і молоді "Дзвінок" у Львові, заснованого 1890 р. педагогом і відомим автором великої етнографічної праці "Гуцульщина" Володимиром Шухевичом. "Дзвінок" проіснував 25 років — до вибуху першої світової війни 1914 р. Перші два роки видавцем журналу був В. Шухевич, 1892 р. видання перебрало "Руське Товариство Педагогічне" (пізніша назва — "Українське Педагогічне Товариство — Рідна Школа").

Важливість появи "Дзвінка" полягає в тому, що він зразу згуртував майже всі наявні тоді літературні сили. В ньому друкувалися теж твори, що стали тривким і цінним надбанням нашої дитячої літератури. Можна сказати, що то була "золота доба" цієї літератури, вона дала нашим дітям передусім казки І. Франка "Коли ще звірі говорили", зв'іринний епос "Лис Микита", "Абу Касимові капці", "Пригоди Дон Кіхота" та ряд інших творів цього другого, поруч з Марком Вовчком, великого нашого письменника для дітей. Ця доба дала оповідання М. Коцюбинського — повну теплоти "Харитю", далі "Ялинку", "Маленький грішник" і інш., цикль прозових казок Лесі Українки — "Біда навчить", "Метелик", "Лілея" та ряд поезій, нові байки для дітей Л. Глібова, ряд оповідань і казок-поем, байок та віршів Б. Грін-ченка, казки-поеми В. Щурата, перший сценічний твір — оперу для дитячого театру "Коза дереза" Дніпрової Чайки з музикою М. Лисенка, і ряд різних творів таких авторів, як І. Нечуй Левиць-кий, Ол. Кониський, О. Пчілка, Л. Старицька-Черняхівська, А. Кримський, Гнат Хоткевич, Ганна Барвінок, В. Самійленко, М„ Черемшина, М. Козоріс, Іван Липа, К. Гриневичева, Б. Лепкий, К. Малицька-Лебедова, Олена Цегельська, Ю.Тищенко-Сірий, О. Романова, Уляна Кравченко, С. Ковалів-П'ятка, П. Грабов-ський, Є. Ярошинська, І. Крип'якевич-Петренко, Б. Заклинський, Юрій Будяк та ціла плеяда відомих і менше відомих, а то й забутих уже сьогодні письменників і поетів. І хоч велика частина друкованих у "Дзвінку" творів на сьогодні перестаріла або не має тривалої літературної вартости, то факт співробітництва у "Дзвінку" впродовж його 25-літнього існування десяток авторів, в тому й найвидатніших наших письменників — це не що інше, а велика служба великій справі, вихованню молодого покоління нації.

У "Дзвінку" були друковані теж численні переклади чужих авторів, як Д. Свіфта "Подорожі Гулівера", казки Езопа, "Казки 1001 ночі", Братів Ґріммів, Ш. Перро, Бехштайна, Гау-фа, Андерсена, Захарія Топеліюса, оповідання Амічіса, Свен Ге-діна, Р. КІплінґа, Е. Берстета, М. Твейна, К. Евальда, Ж. Роні, Ю. Крашевського і ін. Багато творів українських і чужих авторів, друкованих у "Дзвінку" вийшло відтак окремими книжками накладом Педагогічного Т-ва. Цих видань до вибуху війни 1914 р. вийшло понад 100.

Тут слід відмітити перше окреме видання вибраних для дітей поезій Т. Шевченка, здійснене цим же Педаг. Т-вом. Це "Кобзар. Книжочка для дітей", Львів 1891, 8°, стор. 63+(1). В збірці на стор. 5-8 поміщений життєпис Шевченка. До вибуху війни 1914 року Т-во видало ще двічі — 1905 і 1914 р. — цей вибір Шевчен-кових поезій для дітей, а крім того: "Кобзар. Вибір творів для ужитку молодіжи". Львів 1898, 8°, стор. ЬХУШ+332 + (2), наклад 1000 прим. Дякуючи головно цим виданням, а й усяким збірникам та шкільним читанкам, в яких були помішувані поезії Шевченка — значна їх частина ввійшла вже тоді у фонд нашої дитячої літератури, як її повсякчасне цінне надбання.

Крім видань Педагогічного Т-ва виходила в рр. 1894-1913 у Коломиї "Бібліотека для руської молодіжи" Ю. Насальського, але не дала вона видатніших творів, при тому була друкована все ще етимологією. Від 1903 р. видавав теж у Коломиї книжки для дітей Яків Оренштайн, переважно переклади чужої дитячої літератури. Після війни продовжував він видавничу роботу в Німеччині.

Відносно живим осередком дитячих видань були до 1914 р. Чернівці на Буковині. В рр. 1902-8 тут виходила "Крейцарова бібліотека" для дітей за редакцією Іл. Карбулицького і інших, а в рр. 1909-14 виходила "Дитяча бібліотека" за ред. Л. Киселиці. У цих видавництвах появлялися переважно народні казки, численні переклади, передруки відомих вже авторів, або твори недовгочасної вартости. Коротко — 1901-2 рр. виходила в Чернівцях теж бібліотека "Молодої України" за ред. В. Сімовича, але були це видання для старшої, студентської молоді.

Отак на українських землях, що опинилися під Австрією, проявився до І-шої світової війни живий видавничий рух у ділянці видань для дітей і молоді.

Після революції 1905 р. в Росії — "Молода Україна" О. Пчілки, розквіт дитячих видань до війни 1914 р.

У підросійській частині України щойно революція 1905 р. в Росії принесла свободу друку українською мовою. Олена Пчіл-ка приступає 1908 р. до видання журналу для дітей "Молода Україна" при співпраці А. Кащенка, відомого пізніше автора ряду історичних повістей для юнацтва, Надії Кибальчич, О. Олеся, Л. Українки, X. Майстренка, М. Жука та інших, сьогодні здебільша вже забутих авторів. У Петербурзі засновується в-во "Нашим дітям" з участю О. Білоусенка-Лотоцького, Гр. Голоскевича, Левка Чикаленка, Федора Селецького, Сам. Підгірського та ін. Стало воно видавати серію дешевих "Мальованих казочок", а вславилося головно розкішним виданням нар. казки "Коза дереза" з кольоровими малюнками Ю. Павловича (друк, у чеській Празі 1913 р.). Посилили свою видавничу роботу Борис і Марія Грін-ченки, засновуючи при видавництві "Вік" бібліотеку "Молодість", в якій вийшли м. і. ілюстровані "Українські народні казки", упорядковані Б. Грінченком, переклади казок Андерсена, "Пригоди Томи Соєра" і "Пригоди Гека Фіна" М. Твейна, "Серце" Амічіса та ін., серію дитячих видань дало в-во "Лан" за редакцією Ю. Тищенка-Сірого, в тому повне видання "Байок" Глібова, казки Гауфа в перекладі О. Олеся, в-во "Український учитель" під проводом Софії Русової, Спир. Черкасенка та Гр. Шерстюка видає м. і. збірник-декляматор для дітей "Ялинку", упорядковану С. Черкасенком і збірник "Світло" Гр. Шерстюка, діє теж в-во "Ранок" О. Коваленка. О. Лотоцький-Білоусенко видає в Петербурзі 1911 р. вдруге поширену хрестоматію дитячої літератури "Вінок".

У цих збірниках та в інших дитячих виданнях з'являються нові в дитячій літературі імена — Модест Левицький, Василь Королів-Старий, Гр. Григоренко, Степан Васильченко, В. Винни-ченко та ін., звичайно чолове місце в збірниках для дітей займають відповідні для дитячого віку поезії Шевченка, а перший у підрос. Україні "Малий Кобзарь для дітей" появляється 1913 р. Це видання "Українського учителя" у Києві, з малюнками, 8°, стор. 64, наклад 3.000, на стор. 3-17 життєпис Шевченка. І цього ж 1913 р. В-во "Нашим дітям" у Петербурзі видає "Кобзарик" з малюнками Г. Павловича, 16°, стор. 15 +(1), наклад 10,000. Внедовзі вийшов цей "Кобзарик" другим виданням.


 
 

Цікаве

Загрузка...