WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Дослідження І.Я. Франка у вивченні давньоукраїнського віршування - Дипломна робота

Дослідження І.Я. Франка у вивченні давньоукраїнського віршування - Дипломна робота

давньоукраїнська література творилася на основі ритмічного принципу тонічної системи віршування, подібно до давньогерманської епіки і до українського фольклору. Для визначення цього І.Франко вдався до музичного підходу. (Подібний крок зробив недавно І.Сельвінський стосовно вивчення форми некласичного вірша, зокрема тактовика.) впливи візантійської літератури він вбачав спочатку в церковних співах (гімнографії), а пізніше вони позначилися на написанні давньоукраїнської поезії "політичним віршем" та акровіршовою формою.
Список використаних джерел
1. Аверинцев С. Византийская литература // История всемирной литературы. - Т.2. - М.: Наука, 1984. - С.339-360.
1. Білоус П. "Моління" Данила Заточника з феноменологічного погляду (ХІІ ст.)// Слово і час. - 2000. - №5. - С.42-48.
2. Брайчевський М. Походження слов'янської писемності. - К.: КМ Академія, 2002. - 150с.
3. Бунчук Борис Віршування Івана Франка (останній період творчості) // Слово і час. - 2000. - №3. - С. 49-59.
4. Возняк Михайло Історія української літератури. У двох книгах. - Кн.1. - Львів: Світ, 1992. - 696с.
5. Волинський П.К. Пільчук І.І. Поліщук Ф.М. Історія української літератури: Давня література. - К.: Вища школа, 1969. - 432с.
6. Гаспаров М.Л. Латинская литература// История всемирной литературы. - Т.2. - М.: Наука, 1984. - С. 499-516.
7. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. - М.: Наука, 1989. - 320с.
8. Каспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритміка, рифма, строфіка. - М.: Наука, 1984. - 319с.
9. Грицай М. Давня українська поезія і фольклор (кін. XVI - поч. XVII ст. )// Радянське літературознавство. - 1969. - №4. - С.31-32.
10. Грищенко В. "Велесова книга" (Поетичний вимір)// Українська мова і література в школі. - 2001. - №1. - С.71-73.
11. Грушевський М.С. Відгомони дружинного епосу // Грушевський М.С. Історія української літератури. - Т. IV. - К.: Либідь, 1994. - С.12-176.
12. Грушевський М.С. Оригінальне письменство XI - XII вв.// Грушевський М.С. Історія української літератури. - Т. 2. - К.: Либідь, 1993. - С. 51-159.
13. Губерначук Станіслав Як гул століть, як шум віків - рідна мова. - К.: Бліц-Інформ, 2002. - 234с.
14. Дражньовський Олександер Скити (гети-готи, анти і словяни, і ми - не ми) // Визвольний шлях. - 1977. - №7-8. - С.859-875; 1979. - №3. - С.323-331; 1979. - №9. - С.1067-1072; 1982 - №7. - С.838-848; 1982. - №8. - С.986-1000; 1982. - №12. - С.1482-1490.
15. Княжа доба // Енциклопедія українознавства: В двох томах / ред. В. Кубійовича, З. Кузелі. - Мюнхен - Нью-Йорк, 1949. - С.411-430.
16. Рання історія України // Енциклопедія українознавства: В двох томах / ред. В. Кубійовича, З. Кузелі. - Мюнхен - Нью-Йорк, 1949. - С.406-411.
17. Жирмунський В. Народный героический эпос: Сравнительно исторические очерки. - М.: Гослитиздат, 1962. - 433с.
18. Жирмунський В. Теория стиха. - Ленинград: Современный писатель, 1975. - 643 с.
19. Качуровський І. Метрика: Підручник для студентів філологічного факультету вищого навчального закладу. - К.: Либідь, 1994. - 120 с.
20. Качуровський І. Строфіка: Підручник для студентів філологічного факультету вищого навчального закладу. - К.: Либідь, 1994. - 168 с.
21. Качуровський І. Фоніка: Підручник для студентів філологічного факультету вищого навчального закладу. - К.: Либідь, 1994. -272с.
22. Ковалевський В. Ритмічні засоби українського літературного вірша: Спроба систематики. - К.: Радянський письменник, 1960. - 235 с.
23. Коваленков А. Ритм и метрические каноны. Заметки писателя (о поэтике национального стихосложения) // Вопросы литературы. - 1967. - №10. - С. 171-177.
24. Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. - К.: Наукова думка, 1970. - 412с.
25. Колосова В. П. Традиції літератури Київської Русі і українська література XVI - XVIII ст.// Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI - XVIII ст. - К.: Наукова думка, 1981. - С. 83-101.
26. Костенко Наталя Реформатор української версифікації // Слово і час. - 2001. - №6. - С. 92-96.
27. Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI - XVIII ст. / ред. О.В.Мишанич. - К.: Наукова думка, 1981. - 265.
28. Літературознавчий словник-довіник / ред. Р.Т.Гром'як, Ю.І.Ковалів та ін. - К.: ВЦ "Академія", 1997. - 752с.
29. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. - М.: Наука, 1979. - 352с.
30. ЛихачевД.С. Развитие русской литературы Х - XVII вв. Епохи и стили. - Ленинград: Наука, 1973. - 254с.
31. МелетинскийЕ.М. Народно-эпическая література // История всемирной литературы /ред. Х. Г. Кроглы, А. Д. Михайлов. - Т.2. - М.: Наука, 1984. - С. 459-486.
32. МикитасьВ.Л. Проблеми й перспективи вивчення давньої української літератури // Радянське літературознавство. - 1982 . - №3. - С. 55-63.
33. НімчукВ.В. Давньоукраїнські написи-пам'ятки літератури ХІ - ХІІІ ст.// Писемність Київської Русі і становлення української літератури. - К.,1988. - С. 24-31.
34. Норманы // Советская историческая энциклопедия / ред. Е.М.Жуков. - М.:Советская энциклопедия, 1961. - С. 334-348.
35. Омеляшко Р.А. Літературно-фольклорні взаємозв'язки ХІ - XVIIІ ст. і розвиток народно-пісенних віршових форм //Писемність Київської Русі і становлення української літератури. - К.,1988. - С. 40-68.
36. Павленко Ю. Михайло Брайчевський і його концепція вітчизняної історії першого тисячоліття нашої ери // Брайчевський М. Походження слов'янської писемності. Друге видання. - К.: КМ Академія, 2002. - С. 5-16.
37. Пинчук С. Проблема ритмики "Слова о полку Игореве"// Литературная учеба. - 1987. - №3. - С.172-182.
38. Погребенник В. Українська поезія на історичних шляхах (ХІ - ХІХ ст.)// Визвольний шлях. - 2000. - №10. - С.60-65.
39. Пріцак О. Походження Русі: стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг). - Т.1. - К.: Обереги, 1997. - 1073с.
40. Робинсон А.Н.Литература Древней Руси //История всемирной литературы. - Т.2. - М.: Наука, 1984. - С.408-438.
41. Савченко Б. Хореїчні та ямбічні ритми в німецьких першотворах та українських перекладах // Українськелітературознавство. Республіканський міжвід. Збірник. - 1974. - С.53-58.
42. Самарин Р.М.Поэзия скальдов // История всемирной литературы. - Т.2. - М.: Наука, 1984. - С.486-490.
43. Сельвинский И. Я буду говорить о стихах. Статьи. Воспоминания. "Студия стиха". - М.: Современный писатель, 1973. - 499с.
44. Сидоренко Г.К. Віршування в українській літературі. - К.: Радянський письменник, 1962. - 173с.
45. Сидоренко Г.К. Естетичне значення віршового ритму // Радянське літературознавство. - 1986. - №1. - С. 38-45.
46. Сидоренко Г.К. Історичне коріння і тенденції розвитку українського вірша // Українська мова і література в школі. - 1968. - №6. - С. 6-14.
47. Сидоренко Г.К. Літературно-критична діяльність І.Франка. Історико-літературний нарис. - К.: Університет видав, 1956. - 75с.
48. Сидоренко Г.К. Українське віршування від

 
 

Цікаве

Загрузка...