WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Вивчення життєпису письменника у школі (науковий реферат) - Реферат

Вивчення життєпису письменника у школі (науковий реферат) - Реферат

Франка. Життєвий і творчий шлях І. Франка: "Вогонь батькової кузні", "Шкільні роки", "В центрі громадського життя", "Шлях боротьби і тяжких випробувань".
XI клас ( підручник 1993 р. - О. С. Непорожній, І. Р. Семенчик). Назви деяких критичних статей: Остап Вишня - "Чародій сміху", Іван Кочерга - "Дорогою до майстерності", М. П. Стельмах - "Син великої рідні", Григір Тютюнник - "Усе починається з дитинства", Олесь Гончар - "Разом з на-родом".
Не можна перевантажувати учнів відомостями дріб'язковими та не сут-тєвими, бо вони можуть спростити образ письменника. У доборі біографічного матеріалу має бути збережене почуття міри, такт, певна наукова логіка.
3. Кілька зауважень, як розглядалась проблема вивчення біографії письменника в чинних підручниках і посібниках із методики викладання лі-тератури для вищої школи.
Якщо опустити ідеологічні настанови, якими грішили всі методичні праці за часів тоталітарного режиму, то підручник Є. А. Пасічника вигідно вирізняється в цьому плані. У розділі "Вивчення біографії письменника" окремо розглядаються принципи, джерела, форми і методи вивчення біогра-фії письменника. Заслуговують на увагу рекомендації про виклад біографії письменника у вигляді монологічної лекції із застосуванням ораторських прийомів, завдань на активізацію мислення учнів, "заочної екскурсії", створення емоційного фону розповіді, заслуховування учнівських рефератів, самостійний аналіз епістолярної літератури, мемуарів тощо. Зрозуміло, що у викладі бракує детального опису окремих уроків, які ілюстрували б пезні те-зи автора підручника. А в цілому розділ охоплює широке коло питань, як правильно подавати життєпис письменника. Чого не можна сказати про підручник В. Я. Неділька для університетів. Біографія письменника розглядається у розділі "Особливості вивчення різних видів програмового матеріалу" (підрозділ "Монографічні теми"). На жаль, автор обмежується здебільшого загальними фразами типу: "Для актуалізації знань корисно провести фронтальну бесіду, в якій пригадати твори, вивчені в попередніх класах або прочитані самостійно, інші апперцептивні дані - залежно від конкретних умов. Скажімо, здійснена раніше екскурсія до музею чи на батьківщину письменника, переглянутий кінофільм чи театральна вистава за його творами, про-слуховування грамзапису художніх текстів або пісень на його слова тощо. Ефективним може бути використання мемуарної літератури, епістолярної спадщини, художньо-біографічних творів. До цієї роботи варто залучити учнів, що можуть виступити зі стислими повідомленнями, доповідями, рефератами". Так і напрошується - дайте ж зразки таких видів роботи. Бо наведені авторами приклади - лише окремі побічні зауваження, поради стосовно вивчення біографії письменника.
Слушною є думка заслуженого учителя України, переможця Всеукраїн-ського конкурсу "Вчитель року-1999" Олега Демчука, висловлена ним у книзі "Життєпис письменника (конспекти нестандартних уроків)": "Щоб зацікавити школяра, йому потрібно пропонувати не реєстр великої кількості подій, а в нарисовій формі - літературно-психологічний портрет письменника. Для його укладання найкращим матеріалом можуть бути спогади сучасників митця, листи, автобіографічні та художньо-біографічні твори, літературознавчі розвідки. Слід менше уваги приділяти датам, назвам, другорядній інформації, а більше - цікавим епізодам з його життя, до того ж епізодів з підтекстним зверненням до почуттів учнів".
Дещо суперечливі думки висловлює І. Д. Ходорківський, коли виступає проти "біографічного методу" вивчення літератури". Він радить знайомитись із письменником на матеріалі історико-біографічних творів, написаних про нього. Виходячи з основ марксистської методології, 1. Д. Ходорківський застерігає, що образ митця у такому творі має бути "типовим". А де ж тоді творча індивідуальність митця, його власні болі й радощі, його творча лабораторія?! Ось приклад твердження автора посібника: "Досліджуючи матеріал, залучаючи значну кількість допоміжного матеріалу, письменник-романіст насамперед "ліпить" з нього характер людини, який повинен постати перед нами в усій своїй величі і складностях, суперечностях. Показати індивідуальні якості людини, зробити цей образ типовим - центральне творче завдання письменника".
4. Заслуговують на увагу окремі методичні статті із питань вивчення біографії письменника у школі, які з'явились у методичній пресі 60-90-х ро-ків. Авторами їх є учителі-практики й учені-методисти. У них на конкретних прикладах із практики роботи вчителів-словесників подано фрагменти уроків вивчення життєпису майстрів художнього слова, передбачених шкільною програмою з української літератури.
Багатий матеріал, зокрема біографічний і літературно-критичний, умі-щений у спеціальних альбомах про життя і творчість видатних письменників-класиків, які видало у 70-80-х роках видавництво "Рад. школа" (тепер "Осві-та"). У документах, фотографіях та ілюстраціях подано життєписи І. П. Кот-ляревського, І. Я. Франка, Лесі Українки, П. Г. Тичини, М. Т. Рильського, В. М. Сосюри та ін.
Добру справу в той час зробило це ж видавництво, коли розпочало ще з 50-х років видавати методичні посібники типу вивчення творчості окремого письменника у школі або збірник методичних статей про нього. Не зважаючи на деяку зайву методичну регламентацію з'ясування біографічного та літера-турного матеріалу, ці посібники містять значний фактичний матеріал для ви-кладу життєпису письменника.
У формі художнього нарису подавались біографії митців слова у вступ-них статтях серії "Шкільна бібліотека" до вибраних творів письменників, що виходили у видавництвах "Дніпро", "Молодь", "Каменяр", "Рад. школа", їх автори - відомі вчителі-методисти, які зуміли пропонованим матеріалом за-інтригувати юного читача.
5. Оскільки методика викладання літератури - наука творча, вимагає від учителя певного практичного досвіду роботи в школі, то, щоб уникнути релятивістських суджень, посилатимемось на методичні прийоми викладу біографії письменника у старших класах, які довелось спостерігати у ряді шкіл Житомирщини.
Розглянемо приклад уроку-викладу біографії письменника у формі художнього нарису.
... "Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече по Васильківщині невеличка річка Раставиця. Серед долини зеленіють розкішні густі та високі верби, там ніби потонуло в вербах село Вербівка...". Пам'ятаємо, що цими словами розпочинається повість "Микола Джеря" І. С. Нечуя-Левицького.
Батьківщина Нечуя-Левицького - Черкащина, Шевченкова земля, оспівана в думах і піснях.

 
 

Цікаве

Загрузка...