WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Вивчення життєпису письменника у школі (науковий реферат) - Реферат

Вивчення життєпису письменника у школі (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
Вивчення життєпису письменника у школі
План
1. Нерозривний зв'язок творчості письменника з обставинами його життя.
2. Особливості вивчення біографії письменника різними віковими групами учнів.
3. Проблема вивчення біографії письменника.
4. Джерела вивчення біографії майстрів слова.
5. Форми і методи викладу життєпису письменника. Знайомство учнів із "творчою лабораторією" митця слова.
1. Біографії письменників служать взірцем для учнів. Вивчення життє-пису письменника має пізнавальне і виховне значення. Адже біографія ви-вчається не сама по собі, а поєднується із творчістю письменника. Виховання учнів засобами художнього слова - процес цілісний, у якому взаємодіють вплив образів твору й особистість його автора. Показове висловлювання з цього приводу І. Я. Франка: "Про свої новели скажу тільки одно, що майже всі вони показують дійсних людей, котрих я колись знав, дійсні факти, на ко-трі я дивився або про котрі я, як то кажуть, переміряв власними ногами. В такім розумінні - всі вони частки моєї біографії". А висловлювання Т. Г. Шевченка, що "історія мого життя є частиною історії моєї батьківщини" можна застосувати до життєписів усіх письменників.
Вивчення життєвого шляху письменника повинне бути своєрідною пси-хологічною та естетичною підготовкою до розгляду його творчості. Особа письменника в будь-якому випадку повинна розглядатись в нерозривному зв'язку з епохою, що її породила. Розкривати духовний світ письменника - якоюсь мірою означає дати характеристику історичним явищам того часу. Особливо на це слід наголошувати вчителеві при вивченні української класики.
Світогляд письменника виявляється в його громадських справах, став-ленні до явищ соціального і культурного життя, публіцистиці, листах, але не меншою мірою він дає себе знати в тематиці, сюжеті, образах створюваних книг. Із цього приводу спадають на гадку слова Й. В. Гете: "Хто хоче розуміти поета, мусить піти в поетову країну".
Проте не всі поети полюбляли, щоб афішували їхнє життя. Так, Леся Українка не поділяла думки, ніби для розуміння творів необхідно знати жит-тєпис автора. "Не знаю, як для кого, а для мене та хвилина, коли б я побачила свою докладну біографію в друку, була б найприкрішою хвилиною мого життя, дарма, що в моїй біографії не знайшла б нічого особливо цікавого, ні надто ганебного для мене самої". Подібну думку висловлював російський письменник О. М. Горький, коли радив критикам "не ритись у чужій білизні", тобто не торкатися інтимних моментів у біографії письменника. Якоюсь мірою це і зрозуміло: не кожен письменник хоче виносити на суд громадськості окремі сторінки свого життя. Він міг помилятись у певний час, припускатись неправильної оцінки суспільних явищ, окремих подій або вчинків своїх друзів тощо. А тому словеснику потрібен певний такт і уміння: що слід сказати учням, а що, можливо, опустити в ході розповіді. Так, наприклад, розкриваючи десятикласникам життєпис М. М. Коцюбинського, мабуть, не слід розповідати учням про "інтимний роман" з Шурою Аплаксіною або про трагізм "сімейного гріха" А. Головка.
На думку багатьох учителів-практиків, у старших класах повинен бути єдиний підручник без поділу його на "хрестоматію" і "критику". Тому слушною є думка вчителя Льва Воловця із Львівщини, що в школу повинне прийти нове покоління підручників: "За своїм глибоким переконанням (і ие підтверджують підручники з літератури західної діаспори), для вивчення літератури у школі досить одного підручника, який поєднує в собі художні тексти і стислі коментарії до кожного з них. Це хрестоматія-критика, де вміщені біографії письменників, а після художнього твору чи уривків з нього йдуть запитання й завдання, розраховані на розвиток логічного й образного мислення школярів, і лише вслід за цим - стислий коментар до твору, який виходить із його проблематично-ідейно-художньої творчості, місця у творчому доробку автора й усієї літератури" (Літературна Україна / 23 січня 1997 року).
Неприпустимо розкривати особу митця слова у відриві від важливих подій епохи. В реакції письменника на значні події свого часу розкриваються його суспільні погляди, характер і темперамент. Так, наприклад, одинадцятикласникам слід сказати, що О. П. Довженко ніколи не стояв осторонь важливих подій у своїй державі і бажав щасливого життя українському народові.
У низці літературознавчих праць домінує думка, що письменник як тво-рча індивідуальність формується на основі трьох факторів: талант, соціаль-ний досвід, ідейні переконання. Кожен із вказаних факторів слід розглядати не ізольовано, а в гармонійній єдності. ,
2. Шкільна програма з літератури передбачає різний ступінь розкриття біографічного матеріалу: в V-VIII-x класах - це виклад коротких відомостей про письменника, а в старших класах - поглиблене вивчення життєвого та творчого шляху.
Простежимо, як у шкільних підручниках розглядаються важливі епізоди з життєпису письменника.
V VI-IX кл. - на прикладі життя і творчості Т. Г. Шевченка.
VI клас (підручник О. М. Бандури і Є. М. Кучеренко) - уривок із пові-сті С. Васильченка "У бур'янах" - "Дитинство Шевченка".
VII клас (підручник Василя Цимбалюка) - вступне слово автора підру-чника, стаття Олеся Гончара "Невідцвітне слово". Невеличкі повідомлення-вставки автора підручника до окремих творів: до "Заповіту" - "Як створю-вався "Заповіт", до поезії "Мені однаково", "І виріс я на чужині" - "Дума про Україну", до "Тополі" - "Балади Шевченка".
VIII клас (підручник О. М. Бандури, Н. Й. Волошиної) - біографія письменника подана комбінованими уривками: уривки статей із підручника "Історія української літератури" (Т. З, 1968 p.), спогади П. Мартоса - "Епі-зоди з життя Шевченка", О. Афанасьєва-Чужбинського - "Спомини про Т. Г. Шевченка"; М. Савичева - "Короткочасне знайомство із Тарасом Гри-горовичем Шевченком", Ф. О. Піскунова - "Спогади поручика Фролова про солдатську службу Шевченка в Новопетровському укріпленні".
У старших класах біографія письменника найчастіше подається окремим розділом або вплітається у ті розділи, де характеризується його творчість.
IX клас (підручник Б. Степанишина) - "Дитинство", "У світі мистецтва. Омріяна воля", "На нашій, не своїй землі", "Орлиний злет духу і проба гарту", "В незамкнутій тюрмі", "На такій волі, як собака на прив'язі", "В зе-ніті слави і страждань", "Смерть та безсмертя", окремий розділ "Загальна характеристика творчості".
X клас ( підручник 1992 р. - за редакцією професора Б. М. Борщевського) - на прикладі творчості 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...