WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → „Петрії й Довбущуки” І. Франка – фольклорно-етнографічний роман - Дипломна робота

„Петрії й Довбущуки” І. Франка – фольклорно-етнографічний роман - Дипломна робота

світло!" [57; 244].
"Петрії й Довбущуки" І.Франка - роман про відтворення глибини психології, намагання зрозуміти себе, осягнути таємниці власної душі. Це безмежна дорога, порив, молитва, але не здобуття кінцевої мети.
Список використаної літератури
1. Арсенич П. Криво рівня в життя і творчості українських письменників, діячів науки і культури. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 2000. - 152с.
2. Барвінський Б. Походження, давність і значення назви "опришок". - К.: Наукова думка, 1963. - 93с.
3. Басс І., Каспрук А. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. - К.: Наукова думка, 1983. - 455с.
4. Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині. Біографічно-краєзнавчі нариси. Вст. ст., підгот. тексту і наук. редакція кандидата філологічних наук, доцента М.М. Васильчика. - Коломия: Вік, 2006. - 164с.
5. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995. - 336с.
6. Гжицький В. Опришки. - К.: Наукова думка, 1972. - 273с.
7. Гнатюк М. Погляд через століття - [І. Франко] // Дзвін. - 2004. - С.137.
8. Голод Р. Творчість І.Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Диво слово. - 2005. - №12. - 57с.
9. Грабовецький В. Гуцульщина ХІІІ - ХІХ ст. - К.: Вища школа, 1992. - 151с.
10. Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. З І пол. ХVІІ ст. до кінця ХVІІІ ст. - т.2. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 2003. - 344с.
11. Грабовецький В. Карпатське опришківство. - Львів: Вид-во Львівського університету, 1969. - 252с.
12. Грабовецький В. Олекса Довбуш. - Львів: Світ, 1994. - 272с.
13. Грабовецький В. Олекса Довбуш в творчості Івана Франка. - Львів: Світ, 1994. - 170с.
14. Грабовецький В. Стежками Олекси Довбуша: Путівник. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 1988. - 156с.
15. Грабовецький В., Чорний А. Край, заселений гуцулами // Наука і суспільство. - 1977. - №5. - 45-47с.
16. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота. - Київ: Критика, 2006. - 631с.
17. Гром'як Р.Т. Давнє і сучасне. - Тернопіль, Лілея, 1997. - 272с.
18. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. - К.: Критика, 2006. - 352с.
19. Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 1995. - 174с.
20. Дей О. Іван Франко. Життя і діяльність. - К.: Дніпро, 1981. - 355с.
21. Дей О. Іван Франко і народна творчість // І.Франко. Вибрані статті про народну творчість. - К.: Наукова думка, 1965. - 5-47с.
22. Денисюк І.О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3т. - Т.2. - Л.: Франкознавчі дослідження. - 528с.
23. Денисюк І. Історична белетристика Івана Франка // Денисюк І.О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. - Львів, 2005. - Т.1. Франкові дослідження. - 21-47с.
24. Денисюк І. Літературна готика і Франкова проза // Денисюк І.О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. - Львів, 2005. - Т.2: Франкові дослідження. - 191-200с.
25. Дмитренко М. Іван Франко як фольклорист // Слово і час. - 2006. - 51с.
26. Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. С.Макарчука. - Львів: Світ, 1994. - 520с.
27. Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльності) // М.Євшан. Критика. Літературознавство. Естетика. - Київ, 1998.
28. Єфремов С. Іван Франко. Критично-біографічний нарис. - Київ, 1926. - 456с.
29. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: істор.-релігій. монографії. - К.: АТ. "Обереги", 1992. - 424с.
30. Іськів В. Іван Франко і питання народознавчих досліджень в Галичині // І.Франко і Світова культура.Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО ( Львів, 11-15 вер. 1986р.). - кн. 2,3. - К.: Наука, 1990. - 117-119с.
31. Кайидль Р. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. - Чернівці: Молодий буковинець, 2000. - 208с.
32. Кобилецький Ю. Творчість І.Франка. - Київ, 1956. - 357с.
33. Крип'якевич І. З історії Гуцульщини: Літературно-науковий вісник. - т.80. - Львів, 1923 - 396с.
34. Кукурак А. Олекса Довбуш - славний ватажок опришків. - Коломия: Вік, 1990. - 49с.
35. Культура і побут населення України: Навчальний посібник / В.Науменко, Л.Артюх, В.Горленко та ін. - К.: Либідь, 1994. - 232с.
36. Лепеха Т. Українознавство: Навч. посібник. - К.: Видавничий центр Просвіта", 2005 - 376с.
37. Лисенко Є. Образ Довбуша в творчості Ю.Федьковича. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 1988. - 64с.
38. Лозко Г. Етнографія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. - 2-е вид. - К.: "АртЕк", 2004. - 304с.
39. Лозко Г. Українське народознавство. - К.: Зодіак - Еко, 1995. - 368с.
40. Ломова М. Етнографічна діяльність Івана Франка. - К.: Наукова думка, 1961. - 120с.
41. Нечиталюк М. Тема опришківства в творчості І.Франка / І.Франко: статті і дослідження. - Львів: Вид-во Львівського університету, 1974. - 122с.
42. Олекса Довбуш в творчості І. Франка // Іван Франко - борець за дружбу між народами. Тези доповіді обласної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Великого Каменяра. -Івано-Франківськ: Нова зоря. 1986. - 103с.
43. Петров В. Походження українського народу. - К.: МП "Фенікс", 1992. - 192с.
44. Полєк В. Іван Франко на Прикарпатті. - Ужгород: Карпати, 1973. - 64с.
45. Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1994. - 320с.
46. Савчук М. Гуцульщино моя!.. Публіцистичні роздуми // Дзвін. - 1990. - С.78-88.
47. Сеньків Г. Гуцульська спадщина: Праці з життя і творчості гуцулів. - К.: Українознавство, 1995. - 509с.
48. Сірак І. Легенди гір // Жовтень. - 1963. - С.193.
49. Спогади про І.Франка: Збірник / Упоряд. О.Дей. - К.: Дніпро, 1981. - 413с.
50. Тищенко В. Народ про свого героя. Образ Олекси Довбуша в народній творчості. - Ужгород: Карпати, 1969. - 218с.
51. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. - 2-е вид. / А. Пономарьов, А. Артюр, Т.Косміна. - К.: Либідь, 1994. - 256с.
52. Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С. Павлюка, Г.Гориль, Р. Кирчіва. - Львів: Фенікс, 1994. - 608с.
53. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Упор. А.Пономарьова. - К.: Либідь, 1991. - 640с.
54. Франко І. До збирачів етнографічних матеріалів // І.Я. Франко. Зібрання творів: У 50 т. - Т. 35. - К.: Наукова думка, 1982. - 114с.
55. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т. 8. - К.: Наукова думка, 1978. - 516с.
56. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т. 27. - К.: Наукова думка, 1980. - 516с.
57. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т. 47. - К.: Наукова думка, 1986. - 486с.
58. Франко І. Петрії й Довбущуки: Повість // І.Я.Франко Зібрання творів: У 50 т. - Т. 14. - К.: Наукова думка, 1978. - 7-245с.
59. Франко І. Петрії й Довбущуки. Друга редакція // І.Я.Франко Зібрання творів: У 50 т. - Т. 22. - К.: Наукова думка, 1979. - 327-486с.
60. Шухевич В. Гуцульщина. ч. 1-1. - Верховина: журнал "Гуцульщина", 1997. - 352с.
61. Щурат С. Рання творчість Івана Франка. - К.: Наукова думка, 1976. - 242с.

 
 

Цікаве

Загрузка...