WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Літературно-публіцистичні твори ХV - початку ХVII ст. Полемічні твори України - Реферат

Літературно-публіцистичні твори ХV - початку ХVII ст. Полемічні твори України - Реферат

тексти яких копіювали від руки. Деякі твори поширювалися лише в рукописному вигляді, зокрема анонімна "Синоніма славеноросска" середини XVII ст., "Лексикон латинскій" 1642 р. Єпифанія Славинецького. Пам'ятками цього жанру можна вважати також своєрідні розмовники з маленькими словничками, перекладені, очевидно, із західноєвропейських джерел, але пристосовані до потреб українського читача. Надзвичайно цікавим з цього огляду є список першої половини XVII ст., названий "Розмова", в якому вміщено ситуаційні діалоги для подорожніх купців. Збереглася лише перша частина збірника - власне з діалогами. Можливо, існувала й друга, словникова його частина.
Як було зазначено, у другій половині XVI і особливо в першій половині XVII ст. відчутно збагативсярепертуар художньої літератури, зокрема за рахунок нових перекладів. Надзвичайно популярною в Україні була "Александрія". Однак датовані XVI - першою половиною XVII ст. списки цієї пам'ятки внаслідок частого використання не збереглися. Чималий інтерес викликала також "Повість про Варлаама та Йоасафа", доступна в окремих списках та в складі Прологів і збірників. Як і раніше, часто копіювали збірку "Пчола". Від середини XVII ст. в Україні відомі переклади "Історії Троянської війни" Ґвідо де Колумна, "Повісті про Юдейську війну" Йосифа Флавія (яка дійшла в окремих списках та в складі Хронографів кінця XVI - початку XVII ст.), "Арістотелевих врат". Загалом більшість пам'яток художньої літератури в Україні поширювалася лише в рукописному вигляді, тоді як західноєвропейському і польському читачеві були доступні видання творів тогочасних літераторів.
В окрему групу пам'яток можна виділити полемічні твори оригінальної публіцистики. До нашого часу дійшли шість списків творів Івана Вишенського, з яких три містять українську редакцію, три - старообрядницьку інтерпретацію. "Палінодія" Захарії Копистенського, попри те виняткове місце, яке вона зайняла у тогочасній полемічній дискусії, не була надрукована, а поширювалася лише в списках упродовж XVII ст. в Україні, а згодом і на території Московської державиТільки в рукописних копіях (у списках XVII і XVIII ст.) поширювалися анонімні полемічні пам'ятки "Вопросы и отвЂтьІ православному зъ папЂжникомъ" (1603), автором яких був, гіпотетично, Василь Андрійович Малюшицький (Василь Суразький), а також "О єреси отступников, которыя сут Новое Руси, сирЂчъ униятовъ".
Чималий блок джерел такого типу становлять твори авторів католицького віровизнання. Найвідомішими й найпомітнішими серед них є латиномовні й польськомовні праці Станіслава Оріховського. Останній вважав себе українцем (русином), постійно це підкреслював, а в своїх текстах демонстрував зразки територіального патріотизму. Передусім це стосується його праць "Напучення польському королеві Сигізмунду Августу" та "Про турецьку загрозу".
Елементи українського територіального патріотизму наявні в низці поетичних текстів латиномовних авторів, які походили з України або були пов'язані з нею. Це твори Павла Русина, Миколи Гусовського, Івана Туробінського та ін. Особливо варто відзначити поеми "Роксолані" Себастяна Фабіана Кльоновича та "Про Острозьку війну під П'яткою…" Симона Пекаліда. Правда, у своїх творах вони дещо "відсторонені" від українських проблем. Для них Русь-Україна є предметом опису, навіть захоплень. Але цих авторів, як, до речі, й С. Оріховського, виховували в ренесансному дусі і їм був притаманний космополітизм. Причому останній часто домінував у їхніх творах, а національна свідомість, як правило, обмежувалася територіальним патріотизмом.
Логічним продовженням цих текстів є "Розмисел про народ руський" Яна Щасного Гербута. У ньому виражено своєрідний український патріотизм магнатів-католиків, які були ладні захищати український народ, його віру, водночас ніби перебуваючи осторонь цього народу.
У середовищі католиків виникли й твори іншого характеру. Передусім маємо на увазі латиномовну поему "Дніпрові камени" Івана (Яна) Домбровського. Текст за формою близький до ренесансних. Належав він, без сумніву, людині проаристократичної католицької орієнтації. У "Дніпрових каменах" чи не найсильніше виражено національну свідомість української аристократії, яка вважала себе окремим народом. Однак цю свідомість у тексті відкориговано в католицькому дусі.
До творів проаристократичного й водночас українського патріотичного спрямування належала польськомовна поема "Epicedion…", написана на смерть князя Михайла Вишневецького. За своєю формою "Epicedion…" близький до текстів, що формувалися в контексті тогочасної польсько-католицької культури. Однак у ньому автор, використовуючи аристократичні стереотипи, змальовує образ князя-патріота, фактично творить ідеал національного героя, що було важливим елементом національної свідомості.
Висновки
Отже, період кінця XV - першої половини XVII ст. можна назвати часом розквіту української книжкової культури. Таке піднесення позначилось і на мистецькому оформленні, і на тематиці та мові рукописних пам'яток.
Як було зазначено, у другій половині XVI і особливо в першій половині XVII ст. відчутно збагатився репертуар художньої літератури, зокрема за рахунок нових перекладів. Наприкінці XVI ст. виникла українська мовознавча література, представлена здебільшого працями викладачів шкіл: Кирила-Транквіліона Ставровецького, Лаврентія Зизанія, Мелетія Смотрицького.
Навколо Острозької академії утворився антикатолицький полемічний осередок, до початку XVII ст. найактивніший серед східних та південних слов'ян та волохів.Вже в часі до 1620 р. повстає ця українська церковно-полемічна літератураЗ прозової та поетичної передмов до неї можна виокремити елементи національної свідомості в контексті конфесійної.
У контексті національної самооборони варто розглядати й полемічні твори діячів Острозького культурного центру - прозу Герасима Смотрицького й Клірика Острозького та поезію Даміана Наливайка.
Список використаної літератури
1. Берестейська унія і українська культура ХVІІ століття / Матеріали Третіх "Берестейських читань". - Львів, 1996. - 186 с.
2. Вишенский И. Сочинения. - М.-Л., 1955. - 372 с.
3. Кралюк П.М. Вишенський і Волинь. - Луцьк, 1996. - 22 с.
4. Пам'ятки українсько-руської мови і літератури: У 8 т. - Львів, 1906. - Т. V. - 314 с.
5. Пам'ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ - початок ХVІІ ст.). - К., 1988. - 568 с.
6. Смотрицький М. Тренос. - Вільно, 1610. - 30 с. + 219 лист.
7. Українська література ХІV-ХVІ ст. - К., 1988. - 600 с.
8. Українська література ХVІІ ст. - К., 1987. - 608 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...