WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Іван Франко-письменник - Реферат

Іван Франко-письменник - Реферат

інтернаціонального в мистецтві не ранку-1ИИИ свого значенні й у наші дні.
ІВАН ФРАНКО І ЛИТКРЛТУРИ НАРОДІВ БЛИЖНЕЮ І СЕРЕДНЬОГО СХОДУ
І.Франко добре знав сучасні йому досягнення європейської орієнталістики і був досить ґрунтовно знайомий з арабською і перською літературами по німецькому, французькому, російському, англійському і польському перекладах. Не залишилася поза його полючи зори і тюркомовна література. Безсумнівно, велику роль у пробудженні його інтересу до Оріенту зіграло вивчення творчості Ґете.
І.Франко глибоко цікавився фольклором, зокрема казками. 8 своїх публікаціях казок і наукових статей про народну творчість він враховує і східний матеріал, намагаючись представити всесвітню картину розвитку фольклорних мотивів того добутку свідчать про глибоке знання і уміле використання античної міфології і міфології Древнього Сходу.
Інтерес до народів Ближнього і Середнього Сходу проявився в І.Франко з юнацького років, про що свідчать його листи і добутки на східну тематику (вже в 70-і роки XІ ст. написаний не збережений вірш "Помста яничара"). Він збагатив українську літературу перекладами тюркських віршів Гази-Гирея, переробками арабських казок зі збірника "1001 ніч" - "Абу-Касимов)" і "Коваль БАСИМ" - продемонструвавши глибоке проникнення в сам дух арабських казок, передавши атмосферу середньовічного східного міста. Хоча І.Франко і не уник деякої "українізації" матеріалу, ці два добутки уражають художньою цілісністю.
Працюючи над дисертацією про старохристиянський роман про Варлама і Іоасафа, И.Франка виявив велику цікавість до його східних варіантів -арабській, перській, грузинській ісірійській версіям, що ретельно простудіював. Займаючись у семінарії відомого славіста В.Ягича, він підготував і прочитав роботу "Матеріали до легенди про Магомете в слов'ян". У своїх літературознавчих роботах Франко постійно звертається, народу з європейським, і до східного матеріалу ("Із секретів поетичної творчості, "Теорія і трояндій історії літератури"). І.Франко знаходився в ряді вчених, що відстоювали гуманістичну думку про інтернаціональне єднання народів - у противоположність апологетам імперіалізму, які намагались за допомогою науки виправдати колоніальну експансію Заходу в Азії й Африці.
Найважливішою заслугою И.Я.Франко перед орієнталістикою є те, що він допоміг стати на шлях служіння науці і рідному народу видатному українському сходознавцю А.Е.Кримському, з яким його зв'язувала тісна дружба: публікував у виданнях, що редагуються їм, у Галичині переведені А.Е.Кримським добутку класиків персько-таджикскої поезії (Фірдоусі, Позаду, Омара Хайяма, Хафіза й ін.), арабських і турецьких авторів, заохочував зусилля дослідника в області орієнталістики,
І.Франко протягом усього свого життя виявляв пильну цікавість до літератур народів Ближнього і Середнього Сходу і до орієнталістики. Ця сторона діяльності великого сина українського народу заслуговує заглибленого вивчення.
РАДЯНСЬКЕ ФРАНКОВЕДЕНИЕ. ДЕЯКІ ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ,
Велич І.Франко складається насамперед у тім, що в ньому щасливо об'єдналися геніальний поет, талановитий прозаїк і драматург, оригінальний мислитель, глибокий економіст, обдарований лінгвіст, вдумливий і тонкий перекладач (у тому числі і марксистській літературі), активний суспільно-політичний діяч.
Життя Каменяра нерозривно зв'язане зі Львовом, Львівським університетом, що з 1940 р. має його ім'я. Природно, що саме Львівський університет став центром радянського франкознавства. У ньому широко вивчається життєвий шлях і різнобічна творчість поета-революціонера, досліджується його багатогалузева наукова спадщина, насамперед гуманістичні концепції, суспільно-політичні і літературно-естетичні погляди, систематично організовуються наукові конференції, присвячені життєвої діяльності і творчості І.Франко, видаються франкознавські збірники, ведеться робота з редагування праць Каменяра, складанню словопокажчика його поезії.
Як геніальний мислитель, революціонер-демократ, що стояв на рівні найбільш передових ідей свого часу, він не міг не бути інтернаціоналістом. І.Франко виріс на ґрунті не тільки української, ний загальноєвропейської культури, і його значення оцінюємо у світовому масштабі. Насамперед маємо на увазі засвоєння їм ідей марксизму, поширення їх на Україні, вплив, що зробила на нього російська література й оцінка, що він дав російським письменникам, широке видання добутків І.Франко на різних мовах світу і їхня роль у всесвітньому літературному процесі.
Універсалізм І.Франко вимагає комплексного вивчення. Крім філологів, до франкознавства звертаються філософи й економісти, історики і правознавці, журналісти й етнографи. Віддаючи належне всім граням неосяжно широкого таланта І.Франко, зупинимося не наступних питаннях, поставлених у роботах радянських учених. Суспільно-політичні, філософські і науково-атеїстичні погляди І.Франко, нерозривний зв'язок його літературної діяльності з революційно-демократичними переконаннями, що формувалися в умовах активізації революційної боротьби пролетаріату і твердження марксизму.
Творчість І.Франко в літературному процесі на Україні в контексті літератури слов'янських народів і закордонних літератур. Методологічні і теоретичні питання літератури, публіцистики, літературної критики у творчій спадщині І.Франко.
Лінгвістична проблематика в роботах І.Франко: питання походження людської мови, розвиток і функції мови, усна і письмова мова, значення мови для розвитку мислення і пам'яті й ін. Класово-визначаючий підхід І.Франко до утворення і вживання суспільно-політичної термінології, що припускає лінгвістичні, соціологічні і політичні моменти.
Творчі пошуки франкознавців продовжуються, і в перспективі вимальовуються нові проблеми, вирішувати які випливає вже на сучасному зрослому рівні науки.
Окремо виділяємо можливості і задачі підготовки франковської енциклопедії, що підсумовує всі досягнення франкознавчої науки. Акцентуємо на необхідність наступальної позиції в ідеологічній боротьбі за спадщину Каменяра, незмінно сприятливому революційному відновленню світу. Поглиблене вивчання унікальної творчості письменника і

 
 

Цікаве

Загрузка...