WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура - Курсова робота

Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура - Курсова робота

Головне управління очолює начальник, який призначається і звільняється Головою Державної податкової адміністрації України.

На посаду начальника Головного управління внутрівідомчого контролю призначається особа, яка має вищу економічну освіту, знає чинне податкове законодавство, законодавство про працю і Закон України "Про державну службу", методичні вказівки з питань, що входять до компетенції управління, і має відповідний досвід роботи за фахом.

Начальники відділів за поданням начальника Головного управління призначаються Головою державної податкової адміністрації України.

На посади працівників управління призначаються особи, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик посад працівників.

На час відсутності начальника управління (відпустка, відрядження та інші причини) його обов'язки виконує заступник начальника управління.

Начальник управління організовує, направляє і керує всією роботою управління. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і обов'язків. Організовує чітку роботу кожного працівника управління. Постійно здійснює контроль за якісним і своєчасним виконанням працівниками управління покладених завдань. Створює умови для виявлення ініціативи та активної участі в роботі по вдосконаленню діяльності управління та кожного спеціаліста.

Він забезпечує виконання Закону "Про державну податкову службу в Україні", Закону України "Про державну службу", а також наказів, розпоряджень і вказівок Державної податкової адміністрації України щодо організації роботи податкових адміністрацій, організовує проведення семінарів і нарад працівників державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву і Севастополю з питань організації перевірки роботи податкових адміністрацій та справляння податків і інших платежів при суворому додержанні чинного податкового законодавства, готує матеріали для атестації працівників від ділу, вносить пропозиції щодо висування окремих працівників на вищу посаду, бере активну участь у розробці податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних зі справлянням платежів до бюджету, розглядає акти комплексних перевірок, дає по них належні письмові висновки.

Для забезпечення виконання функцій начальнику управління перевірки роботи податкових адміністрацій надається право:

 • Вимагати від працівників управління чіткого, своєчасного і високоякісного виконання обов'язків і функцій, передбачених трудовим законодавством, Законом України "Про державну податкову службу в Україні", Законом "Про державну службу", цим Положенням та посадовими інструкціями.

 • Одержувати від управлінь і відділів державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву і Севастополю необхідні дані для узагальнення діяльності державної податкової служби України.

 • Здійснювати у податкових органах будь-якого рівня перевірки (вивчення) стану організації роботи щодо проведення комплексних перевірок та реалізації матеріалів перевірок.

 • Видавати в межах своєї компетенції розпорядження, давати вказівки і перевіряти їх виконання.

 • Здійснювати заходи щодо вдосконалення стилю і методів роботи спеціалістів, зміцнення службової дисципліни, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників.

 • Вносити пропозиції керівництву з питань розвитку і вдосконалення роботи податкових органів України.

 • Затверджувати, підписувати, візувати документи з питань, що входять до його компетенції.

 • Вказівки начальника Головного управління внутрівідомчого контролю є обов'язковим для всіх спеціалістів державних податкових адміністрацій України.

Відповідальність за виконання завдань, поставлених перед управлінням несе начальник управління.

Відповідальність інших працівників управління визначається посадовими інструкціями.

Управління координує роботу з іншими управліннями по застосуванню податкового законодавства державними податковими адміністраціями України. Управління свою практичну діяльність здійснює у тісній взаємодії з органами державного управління України, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, фінансовими органами, банківськими установами і правоохоронними органами з питань організації контролю за дотриманням чинного податкового законодавства.

 • Головне управління примусового стягнення податків Державної податкової адміністрації України

Головне управління примусового стягнення податків є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і безпосередньо підпорядковується Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України.

У своїй практичній діяльності Головне управління примусового стягнення податків керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, декретами та постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної податкової адміністрації України, а також цим Положенням.

До складу Головного управління примусового стягнення податків входять:

 • інформаційно-аналітичний відділ;

 • відділ організації стягнення платежів з юридичних осіб;

 • відділ організації стягнення платежів з фізичних осіб.

Основними завданнями головного управління є:

 • Організація роботи державних податкових адміністрацій по своєчасному та в повному обсязі стягненню податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

 • Спільна робота з галузевими міністерствами та відомствами, місцевими органами виконавчої влади по погашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

 • Систематизація виявлених документальними перевірками порушень з питань примусового стягнення податків та координація роботи з органами виконавчої, судової та законодавчої влади щодо вдосконалення діючого механізму стягнення належних державі коштів.

 • Розробка методичних підходів по примусовому стягненню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.


 
 

Цікаве

Загрузка...