WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Пенсійне право як складова права соціального забезпечення - Курсова робота

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення - Курсова робота

Отже, пенсією вважатиметься грошове зобов'язання держави чи уповноваженого нею суб'єкта, що виплачується особі для її утримання з підстав та на умовах, передбачених законом у розмірі, що залежить від страхового стажу особи та її доходу.

Законом України від 5 листопада 1991 р. "Про пенсійне забезпечення" всім непрацездатним громадянам гарантується право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася суспільне корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної людини, гарантує соціальну захищеність пенсіонерів.

Вітчизняне законодавство передбачає виплату двох видів пенсій: страхових та спеціальних.

Страхова пенсія — це щомісячні грошові виплати, які здійснюються застрахованим громадянам при досягненні ними пенсійного віку, встановленні інвалідності чи у зв'язку з втратою годувальника за рахунок коштів соціальних страхових фондів у порядку і розмірах, визначених законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Страхова пенсія передбачає три види пенсійних виплат, які призначаються та виплачуються особі окремо у солідарній, накопичувальній обов'язковій та недержавній пенсійних системах. У кожній з них особа має право лише на один, визначений законом чи пенсійним контрактом, вид пенсії.

У солідарній пенсійній системі особа має право на пенсію за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Накопичувальна обов'язкова система передбачає виплату довічної пенсії або одноразової пенсійної виплати, а система недержавного пенсійного забезпечення — довічної пенсії, пенсії на визначений період або ж одноразової пенсійної виплати.

Другим видом пенсійних виплат є спеціальні пенсії. Умови та порядок призначення таких пенсій встановлюються спеціальним законодавством, яким визначається особливий правовий статус осіб, що виконують державні чи інші суспільно значимі функції, мають особливі заслуги перед державою, а також тих, що постраждали внаслідок техногенних та екологічних катастроф. Єдиного закону про спеціальні пенсії в Україні немає. Тому при визначенні пенсійного забезпечення таких осіб використовується декілька відповідних законодавчих актів.

За суб'єктами, що мають право на спеціальні пенсії, їх поділяють на пенсії для:

— військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу внутрішніх справ;

— осіб, які виконують обов'язки державної служби (державні службовці та прирівняні до них особи, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, судді та службові особи органів прокуратури);

— наукових (науково-педагогічних) працівників; осіб, які мають особливі заслуги перед Україною;

— осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Варто зазначити, що за цільовим спрямуванням спеціальні пенсії виплачуються як додаток до страхової пенсії, яку особа може мати у солідарній пенсійній системі. А тому існують спеціальні пенсії за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.

Пенсія за віком у системі спеціальних пенсій має назву пенсія за вислугу років. Основною особливістю, що є властивою для пенсії за вислугу років, є те, що вона призначається за умови припинення особою виконання трудової діяльності, яка зумовила право на такий вид пенсії. Ця обставина береться до уваги при визначенні пенсії за вислугу років. Вважається, зокрема, що це щомісячні грошові виплати із Державного бюджету чи Пенсійного фонду, що призначаються пожиттєво, з метою компенсації заробітку, втраченого у зв'язку з припиненням роботи чи служби, особам, які мають встановлену законом тривалість вислуги років1.

Коло суб'єктів, які мають право на спеціальну пенсію за віком, визначається відповідно до окремих законів України: "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про державну службу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та спеціальний захист журналістів", "Про дипломатичну службу", "Про судову експертизу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата", "Про статус суддів", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а також Митним кодексом України.

Крім пенсій, окремим видом матеріального соціального забезпечення, що є об'єктом соціально-забезпечувальних правовідносин, вважаються соціальні допомоги.

Література

 1. Конституція України. Від28 червня 1996 р. ст.ст.21,22,24,46,92.

 2. Кодекс Законів про працю. Затверджується Законом Української РСР від 10 грудня 1971 р. № 322-УІІІ.

 3. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ .

 4. Закон України "Про зайнятість населення"від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ

 5. Никитин С.М., Феофанов К.Л. Социологическая теория риска в поисках предмета // Социологические исследования. — 1992. — № 10.

 6. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України. — 2000. — № 4.

 7. Закон України "Про державну службу"від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХППро порядок обчислення стажу державної служби.Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. Х.

 8. Закон України "Про статус суддів"від 15 грудня 1992 р. № 2862-ХІІ.

 9. Закон Української РСР "Про судоустрій України"від 5 червня 1981 р. № 2022-Х.

 10. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХП.

 11. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХІІ.

 12. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб " від 9 квітня 1992 року (зі змінами).

 13. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей". від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ.

 14. Закон України "Про міліцію"від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ.

 15. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХІІ.

 16. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991р. №875-ХІІ.

 17. Указ Президента України Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні.від 13 квітня 1998 р. № 291/98

 18. Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні.Схвалено Указом Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291/98.

 19. С. Куземська. До питання про систему права соціального забезпечення. – Л. – 2004 р.

1 Цікаво, що у польській мові слово "пенсія" використовується для позначення заробітної плати, яка виплачується працівникові у трудових правовідносинах. А пенсія у тому значенні, яке надається їй в українській мові, польською звучить як "емеритура", або "рента".


 
 

Цікаве

Загрузка...