WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій - Курсова робота

Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій - Курсова робота

29. За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

30. Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. Уразі, якщо підтвердженням стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

31. У разі, якщо особа має право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України". "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", для визначення розміру пенсії за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" для розмежування джерел фінансування особа надає пакет документів, передбачених підпунктами "б" і "в" пункту 7 цього Порядку.

32. До заяви про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання, талон про зняття з реєстрації за місцем постійного проживання.

33. Для виплати недоодержаної пенсії в зв'язку зі смертю пенсіонера надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки.

Непрацездатними членами сім'ї, зазначеними у частині другій статті 36 Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні пенсіонера.

У разі звернення опікуна (піклувальника) до заяви до додаються посвідчення опікуна (піклувальника) відповідно до додатка 3 Правил опіки та піклування, затвердженого наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.99 №34/166/131.

Інші члени сім'ї надають паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування, або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

3 Підготовка і подання документів для призначення пенсій

34. Посадова особа зобов'язана не пізніше місяця від дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити про виникнення про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

35. Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання пенсії оформляє всі необхідні документи і своє подання про призначення пенсії (додаток3), ознайомлює з ним особу, яка оформляється на пенсію ( про що особа ставить свій підпис в поданні), і направляє до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації, або за місцем проживання (реєстрації) особи. Для забезпечення повноти відомостей про застраховану особу, якій призначається пенсія, подається комплект первинної звітності страхувальника до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України за період після останнього звіту до дати подання заяви про призначення пенсії включно. У необхідних випадках надається допомога щодо одержання відсутніх у особи документів для призначення пенсії. У разі, якщо підготовлені всі необхідні документи для призначення пенсії, органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково у строки, передбачені пунктом 5 цього Порядку.

36. Орган, що призначає пенсію, надає:

- роз'яснення підприємствам, установам, організаціям та особам з питань призначення та виплати пенсії;

- у разі необхідності – бланки документів;

- допомогу особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії.

2 Практичне завдання

1. Зразок протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого на чистих аркушах паперу формату А4

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРАНТА"

ПРОТОКОЛ

18.09.2007 Київ №04

Загальні збори акціонерів

Голова - Клименко Д. Н.

Секретар - Волощенко С.Г.

Присутні - Громов А.В., Зайчук С.К., Коновалов В.Ш., Нурмухамедова С.Н.

Порядок денний:

1 Про організацію та відкриття філії Товариства "Оранта" в м. Львові (Доповідач –

Генеральний директор Громов А.В.).

2 ...

1 СЛУХАЛИ:

Громова А.В. – Текст доповіді додається.

ВИСТУПИЛИ:

Коновалов В.Ш. – Справді, необхідність відкриття філії нашого товариства у Львові

постала вже давно. Для цього є всі умови, але, на жаль, немає відповідної документації.

Над цим треба попрацювати й найближчим часом розглянути проекти.

Нурмухамедова С.Н. – Необхідно допрацювати бізнес-план Товариства, враховуючи

зміни в штатному розкладі, нових партнерів, а також зауваження, висловлені п. Громо-

вим А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.1 Підготувати необхідні документи для організації та відкриття філії Товариства

"Оранта" в м. Львові до 29.09.2007 (відповідальний – Зайчук С.К.).

1.2 Допрацювати бізнес-план філії Товариства з урахуванням доповнень Нурмухаме-

дової, С.Н. і Громова А.В. до 29.09.2007 (відповідальний – Коновалов В.Ш.).

2 СЛУХАЛИ:

(пункт 2 оформляють так само, як і пункт 1).

Додаток: текст доповіді на 7 арк. в 1 прим.

Голова (підпис) Д.Н. Клименко

Секретар (підпис) С.Г. Волощенко

2. Зразок доповідної записки, оформленої від руки на чистому аркуші паперу формату А4

Генеральному директорові

кінофірми"Дніпро Лтд"

п. Малишеву В.С.

комерційного директора

Кольцова В.В.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Згідно із розпорядженням 10.04.2007 № 21 мене було відряджено до

Севастополя для укладення договору із Севастопольським військовим

пароплавством про оренду двох крейсерських катерів, одного ракетоносця,

одного авіаносця для зйомок фільму з робочою назвою "Відбиток часу".

Доручення виконав. Вся замовлена військова техніка передається в оренду

Кінофірмі на період з 15 по 20.06.2008.

Додаток: договір 27.02.2008 №37/74.

29.02.2008 (підпис В.В. Кольцова)

3. Зразок довідки, що підтверджує факт роботи й розмір заробітної плати (оформлено на чистому аркуші паперу формату А5)

ЮРИДИЧНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ДОВІДКА

14 травня 2007 р. м. Чернігів №124-ВК

Грищенко Валентина Василівна працює в Чернігівському юридично-

економічному коледжі на посаді викладача світової літератури.

Середньомісячна зарплата становить 1200 (тисяча двісті) гривень 60 ко-

пійок .

Видано для подання до Чернігівського міського відділу соціального

забезпечення.

Директор (підпис) У.Г.Горицвіт

Головний бухгалтер (підпис) Р.Л.Іванчук

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. "Все про бухгалтерський облік" №14 за 2006 рік.

  2. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Комент., позовні заяви, заяви, скарги: Навч. посіб., 2-е вид., доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

  3. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.

  4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 5-те вид. – К.: Либідь, 2006

  5. Лихачев М.Г. Документы и делопроизводство: Справ. пособие. – М.: Экономика, 1991.

  6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

5


 
 

Цікаве

Загрузка...