WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій - Курсова робота

Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій - Курсова робота

д) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення").

8. При зверненні із заявою про відстрочення часу призначення пенсії надаються документи, зазначені у підпунктах "а", "б" та "г" пункту 7 цього Порядку.

9. До заяви про призначенні пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в підпунктах "а" - "г" пункту 7 цього Порядку.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК виписку з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.

У разі, якщо військовослужбовець до призову на військову службу працював, подаються також документи, зазначені в підпунктах "а" - "г" пункту 7 цього Порядку.

10. До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах "б" - "в" пункту 7 цього Порядку.

Також надаються такі документи:

а)довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;

б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

в) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії інших документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім`ї з померлим годувальником;

г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (далі – РАГС) про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

г') документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішення суду про визнання годувальника безвісно відсутнім;

д) довідки вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації чи професійно-технічних навчальних закладів про те, що особи, зазначені у пункті 2 частини другої статті 36 Закону навчаються за денною форою навчання;

е) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

є) документи про місце проживання (реєстрації);

ж) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;

з) експертний висновок щодо причинного зв'язку смерті годувальника з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.

У разі, якщо померлий військовослужбовець працював до призову на військовій службі, подаються також документи, зазначені в підпунктах "б" і "в" пункту 7 цього Порядку.

До заяви про призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону.

Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 42 Закону, але не звернувся за таким перерахунком, то подаються відповідні документи про стаж роботи та про заробітну плату після призначення пенсії.

11. До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, передбачених пунктами "а" - "г", "д" пункту 7 цього Порядку, надаються також документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсіїї.

Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

12. У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, для проведення індексації пенсіонером протягом 10 днів органу, що призначає пенсію, надається довідка про прийняття на роботу (навчання). У подальшому подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.

13. При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень відповідно додаються такі документи:

а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;

б) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12 – 14 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту";

в) документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги пред Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України "Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні);

г) документи про визнання заявника реабілітованого або членом сімї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом "г" статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

д) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно із статтею 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні");

е) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України "Про статус, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

є) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати до статті 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

ж) документи про нагородження знаком "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР" (для встановлення надбавки відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів").

14. До заяви про перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення пенсії, у зв'язку із зміною кількості членів сім'ї, а також в інших випадках, які спричиняють збільшення чи зменшення розміру пенсії, надаються документи, передбачені підпунктами "б", "в", "г" пункту 7, пунктом 10.


 
 

Цікаве

Загрузка...